fbpx

Equity Research of
Nordic Growth Companies

Written by 22:17 prospect

Svårt att nå First North 25-bolagens genomslag, men inte omöjligt

Ett pressmeddelande från något av bolagen i indexet First North 25 ökar omsättningen i aktien med 150 procent i snitt efterföljande två handelsdagar. Men för de som saknar dessa bolags attraktion krävs andra grepp för väcka investerarnas intresse.

NÅ NYA INVESTERARE Vissa bolag har en tendens att ständigt åtnjuta investerarnas lyhörda uppmärksamhet, där varje pusselbit av ny information till marknaden motiverar aktivitet från placerarnas sida. Bland de mer omsatta aktierna på de mindre listorna syns ett tydligt mönster. I indexet First North 25, som består av de 25 mest omsatta aktierna på First North, har varje pressmeddelande under det gångna året från något av bolagen som ingår i indexet resulterat i en ökning av den dagliga omsättningen i aktien på i genomsnitt 147 procent under de efterföljande två handelsdagarna, jämfört med snittet under de föregående fem handelsdagarna.

Det är även värt att notera att den förhöjda omsättningen håller i sig, och till och med ökar något, till en ökning på 154 procent i snitt under de efterföljande fem handelsdagarna, jämfört med den genomsnittliga omsättningen under de fem handelsdagarna som föregick pressmeddelandet.

Effekten syns även på kurserna som ökat med 1,1 procentenheter i snitt under efterföljande två handelsdagarna, efter pressmeddelanden från något av de 25 bolagen i First North 25 under det gångna året. 

Vi är Emergers

Johan Widmark

Johan Widmark

Analytiker och skribent
johan@emergers.se

  • 15 års erfarenhet som aktieanalytiker
  • 8 år uppdragsanalys på bank
  • Ekonomijournalist på Veckans Affärer och Affärsvärlden.
Jonas Malmborg

Jonas Malmborg

Skribent
jonas@emergers.se

  • 17 års erfarenhet som ekonomijournalist
  • Ekonomijournalist på Veckans Affärer, Affärsvärlden och SvD.
  • PR-rådgivare

”Att öka förståelsen för ett bolags Equity Story borde vara en kärnaktivitet för vd och IR på varje noterat bolag men det kräver ofta en långsiktig strategi med aktiv räckviddsbearbetning mot investerare”

Jonas Malmborg, vd på Emergers Tweet

Även om effekten är anmärkningsvärd så korrelerar den starkt med det generellt höga intresset för de mest omsatta aktierna. Men för de bolag som inte åtnjuter samma attraktion på aktiemarknaden kan det krävas andra åtgärder än bara pressmeddelanden för att öka omsättningen i bolagets aktie, och bidra till en långsiktigt värdetillväxt i kursen. 

”Att mindre bolags kommunikation genom pressmeddelanden etc. inte får samma genomslag i aktiekursen som för större eller mer omsatta aktier, beror normalt på att kunskapen om deras bolag och utsikter inte är tillräckligt kända eller väl förstådda av investerare”, säger Jonas Malmborg, vd på Emergers.

Ett tydligt tecken på att bolaget är underförstått och dåligt känt är just om bolagets egen kommunikation inte gör avtryck i omsättningen av bolagets aktie, eller ett mindre avtryck än hos bolagen i First North 25.

”Att öka förståelsen för ett bolags Equity Story borde vara en kärnaktivitet för vd och IR på varje noterat bolag, men om man begränsar verktygslådan till pressmeddelanden och presentationer är det inte så lätt. Det krävs ofta en mer långsiktig PR-, IR- och inte minst Content Marketing-strategi med aktiv räckviddsbearbetning mot investerare för att nå ut”, säger Jonas Malmborg.  

Specialrapport i pdf om hur tillväxtbolag bäst attraherar institutionella investerare. 

 

Fyll i din e-postadress nedan, för att få Emergers Specialrapport om hur unga tillväxtbolag bäst attraherar institutionella investerare, i pdf till din mail.

För att ta del av våra nyhetsbrev och analyser, fyll i din e-postadress nedan.

Reach thousands of new investors 

 

For more about how your company can get noticed by thousands of new private and institutional investors, please fill out your contact details below

 

Be first to read new research on growth stocks