fbpx

Tag: Nanexa

Oklar motgång för Nanexas NEX-18 osannolik att hota PharmaShell som plattform

Research Articles, Research Articles

Efter måttliga hudreaktioner på injektionsstället har Nanexa pausat fas I-studien med NEX-18 i väntan på utredning, samtidigt som...

Read More

Full finansiering och M&A i Nanexas nisch bäddar för aktivt nyhetsflöde framöver

Research Articles, Research Articles

Rustade med pengarna från sommarens emission på 127 MSEK fortsätter arbetet med Nanexas patenterade PharmaShell ALD-teknologi för...

Read More

Nanexa – Tidig förstärkning av kassan ska finansiera aktiv agenda framöver

Research Articles, Research Articles

Som väntat annonserar Nanexa nu en företrädesemission på 127 MSEK för att fortsätta arbetet med att realisera potentialen i bolagets...

Read More

Nanexa – Flerbent strategi ska realisera unik teknik

Research Articles, Research Articles

Nanexas patenterade PharmaShell ALD-teknologi för vidareutveckling av befintliga preparat till långverkande injicerbara läkemedel ger...

Read More
en_GBEN

 

 

Be the first to read new research reports about growth companies in our newsletter