fbpx

Tag: Nanexa

NANEXA: New facility important step in scaling up activity with eventful year ahead

Research Articles, Research

Johan Widmark | 2022-06-13 08:00  READ FULL REPORT HERE IN PDF New facility up and running While the inauguration of Nanexa’s new...

Read More

Start av Nanexas produktionsanläggning och klinisk studie av NEX-20 fokus 2022

Research Articles

Med en plan framåt för NEX-18 och nya produktionsanläggningen snart i drift ser vi ljust på chanserna för ett avtal om...

Read More

Nytt liv för NEX-18 med sikte på nära parallella kliniska studier nästa vinter

Research Articles, Research Articles

Efter att Nanexa funnit en lösning och väg framåt med den pausade fas I-studien med NEX-18 står det samtidigt klart att återstarten av...

Read More

Oklar motgång för Nanexas NEX-18 osannolik att hota PharmaShell som plattform

Research Articles, Research Articles

Efter måttliga hudreaktioner på injektionsstället har Nanexa pausat fas I-studien med NEX-18 i väntan på utredning, samtidigt som...

Read More

Full finansiering och M&A i Nanexas nisch bäddar för aktivt nyhetsflöde framöver

Research Articles, Research Articles

Rustade med pengarna från sommarens emission på 127 MSEK fortsätter arbetet med Nanexas patenterade PharmaShell ALD-teknologi för...

Read More

Nanexa – Tidig förstärkning av kassan ska finansiera aktiv agenda framöver

Research Articles, Research Articles

Som väntat annonserar Nanexa nu en företrädesemission på 127 MSEK för att fortsätta arbetet med att realisera potentialen i bolagets...

Read More

Nanexa – Flerbent strategi ska realisera unik teknik

Research Articles, Research Articles

Nanexas patenterade PharmaShell ALD-teknologi för vidareutveckling av befintliga preparat till långverkande injicerbara läkemedel ger...

Read More

Be first to read new research on growth stocks