fbpx
Loudspring

Written by 16:03 Analysartiklar

Stark portfölj av snabbväxare med ljusa utsikter efter krisen

Med största innehavet Eagle Filters insteg på marknaden för andningsskydd, ResQ Clubs motståndskraft och en förväntad lägstatillväxt för kärninnehaven på 85% 2021 kan portföljbolagens starka momentum minska värderingsrabatten i aktien.

  • Stark motståndskraft genom krisen för de flesta kärninnehav
  • Förväntad lägstatillväxt för kärninnehaven på 85%
  • Hög stubstansrabatt även efter riktade emissioner

ANALYS LOUDSPRING Loudsprings affärsidé vilar på övertygelsen om vikten och värdet av att spara på naturens resurser. Bolaget som tidigare gick under namnet Cleantech Invest, fokuserar på tidiga investeringar i huvudsakligen onoterade bolag som bidrar till ett effektivt resursutnyttjande. Bolagsnamnet är en lek med titeln på Rachel Carsons ikoniska bok från 1962, Silent Spring, som kom att spela en stor roll i den tidens miljörörelse. Fem av bolagets tio innehav bedöms som kärninnehav där Loudspring har betydande ägarintresse och möjlighet att bedriva aktiv ägarstyrning för att utveckla bolagen. Kärninnehaven är verksamma inom områdena energi (Eagle Filters, Enersize), vatten (Sofi Filtration), smarta fastigheter (Nuuka Solutions) och livsmedel (ResQ Club).

I de flesta av Loudsprings totalt tio innehav har verksamheterna utvecklats så pass att affärsmodellerna validerats, produkterna kommersialiserats och bolagen nu står inför eller är i någon form av scale-up. Exklusive det i Stockholm noterade Enersize Oy, uppgick den underliggande aggregerade intäktstillväxten i bolagets nuvarande kärninnehav till 51 procent 2018 och 41 procent i 2019. Men när det gäller lönsamhet har bara en eller två av kärninnehaven varit i närheten av svarta siffror eller att vara kassaflödespositiva. För samtliga innehav räknar vi genomgående med investeringar i tillväxt kommande år.

En av de viktigaste händelserna under 2020 var Eagle Filters beslut att börja tillverka andningsmasker i kölvattnet av covid-19. Eagle Filters, som normalt tillverkar gasturbinfilter, påbörjade produktionen under sommaren och med ett antagande om 30 000 andningsskydd per dag vid full produktion, intäkter på EUR 2 per mask kan det motsvara intäkter på EUR 14m i årstakt, vilket vida överstiger förra årets intäkter från gasturbinfiltren på EUR 2,6m.

Vad gäller de andra tungviktarna i portföljen så växte digitala bolag som Nuuka med 40 procent första halvåret och ResQ med 46 procent trots kraftig påverkan på restaurangsektorn. På grund av sin digitala set-up kan de också väntas fortsätta växa även vid utdragen påverkan av pandemin. Sofi Filtration rapporterade dock desto starkare pandemipåverkan och visar att utsikterna, och kapitalbehovet, ännu är osäkert.

Eftersom Eagle Filters utgör över 60 procent av substansvärdet och deras insteg på marknaden för andningsskydd utgör en betydande tillväxtmöjlighet, med bolagets eget “low target” för intäkterna 2021 på EUR 10m, så ser vi Eagle som den viktigaste värdedrivaren för aktien.

Nuuka Solutions and ResQ Club both have fared relatively well, and are aiming to reach their targets despite the pandemic. Eagle Filters, on the other hand, has been able to turn the situation in its favour.

Jarkko Joki-Tokola, vd Loudspring
Jarkko Joki-Tokola
Jarkko Joki-Tokola, vd Loudspring

Eftersom Loudspring inte konsoliderar något av portföljinnehaven speglar resultaträkningen endast centrala förvaltningskostnader vilket gör traditionella värderingsmått som multiplar eller kassaflödesvärderingar meningslösa. För att få en uppfattning om värdet på portföljen gör vi istället en uppskattning av respektive kärninnehavs värde, en så kallad substansvärdering. Värderingen av portföljinnehaven bygger på en prognos av vad de enskilda portföljbolagen borde vara värda vid en hypotetisk exit i en mer mogen fas, justerat för de förväntade investeringar vi beräknar kommer behöva göras för att nå dit. Det samlade värdet justerat för bolagets nettoskuld uppgår då till EUR 18m eller en substans på 6,30 kr per aktie, vilket kan jämföras med dagens kurs runt 3,80 kr.

Med en stabil tillväxt för de flesta kärninnehav under första halvåret 2020 räknar bolaget med en förväntad lägstatillväxt på 85 procent 2021. Ett fortsatt momentum i de viktigaste kärninnehaven under andra halvåret 2020, den höga diversifieringen och ett dokumenterat starkt värdeskapande talar också för att rabatten borde minska över tid.

Källa: Emergers

Kursutveckling 1 år, kr

Jonas Malmborg

Chefredaktör och Ansvarig utgivare
0739196641
jonas@emergers.se

DISCLAIMER
Emergers skribenter har inga aktieinnehav i de bolag vi skriver om. Innehållet på den här webbplatsen är inte investeringsrådgivning. För fullständiga villkor se här.

sv_SESV

 

 

Var först med att läsa analyser om tillväxtbolag i vårt nyhetsbrev.