fbpx

Transcendent Group

Transcendent

Med ökat rörelsekapital ska Nordic Rice direktimportera råris från Asien, undgå EU:s importtull, öka beläggningen i bolagets avskrivna fabrik, bli kostnadsledare och expandera på marknaden för private label-ris till de stora livsmedelskedjorna. Med goda chanser för bolaget att nå sina mål ser vi utrymme för en omvärdering efter en framtida notering på 220-320%.


Analys: Johan Widmark | Datum: 2020-12-04


FRÅN EN UPPVÄXT i Årsta partihallar, till att själv importera sin första container fisk som 16-åring, har den okände livsmedelsentreprenören Haider Al-Kaizhwan byggt upp livsmedelsbolaget Hot Chilly som väntas omsätta 100 MSEK i år. Nu har han siktet inställt på att med nystartade Nordic Rice ta förstaplatsen som private label-leverantör av ris till livsmedelshandeln.

Nordic Rice bygger på ett inkråmsförvärv av bolagets risfabrik i Eskilstuna där bolaget har en helautomatiserad process för att skala, polera, blanda, kvalitetssäkra och packa ris. Fabriken byggdes 1998 med avsikten att dra nytta av EU:s tullar och avgifter för risimport som enkelt uttryckt innebär att det kostar 1,8 SEK per kilo i tull att importera polerat ris, vilket man undkommer vid import av råris som sedan processas inom EU:s gränser.

Fabriken, som är helt avskriven, omsatte förra året 30 MSEK och säljer allt man producerar. Men verksamheten har saknat det rörelsekapital som krävs för att direktimportera större volymer från Asien, och har i stor utsträckning varit hänvisad till att kontraktsprocessa ris för bolagets kunder. Via tidigare ägare och största kunden Hot Chilly letar sig bolagets ris ut i hyllorna hos alla de stora matvarukedjorna, som Hemköp, ICA och Coop, men då under Hot Chillys varumärken. Därtill finns även Lidl på kundlistan som private label-kund.

Men med bolagets redan goda kostnadsposition hägrar marknaden som volymleverantör av private label-ris till dagligvaruhandeln. För det krävs både större volymer och muskler att bygga lager. Därför har Hot Chilly valt att sätta fabriken i eget bolag för att kapitalisera upp verksamheten och ta en ledarpositionen på svenska rismarknaden.

Den marginal bolaget idag kan ta ut som kontraktsproducent uppgår till knappt 700 SEK per ton och med tillräckligt rörelsekapital för att självt kunna direktimportera råris från Asien räknar bolaget med att lyfta bruttomarginalen till drygt 2000 SEK per ton.

De viktigaste konkurrenterna finns i Polen, Nederländerna och Danmark, där vissa har något lägre produktionskostnader (Rol-ryz i Polen) än Nordic Rice och andra något högre (Nordic Food Partner i Danmark). Från en svensk inköpares perspektiv blir dock samtliga alternativ dyrare efter transportkostnader, jämfört med Nordic Rice vars fabrik i Eskilstuna ligger mycket nära exempelvis ICA:s centrallager i Västerås. Även om det inte är närodlat så blir det inte mycket mer närprocessat än så. Dessutom innebär den inhemska produktionen också en ökad leveranssäkerhet för dessa storköpare, vilket ökat markant i betydelse för inköparna i och med covid-19.

Med fabrikens konkurrenskraftiga kostnadsprofil, den inhemska produktionen och tillskottet av rörelsekapital från emissionen så räknar bolaget med att kunna öka omsättningen markant kommande år, med ett förväntan om 50 MSEK 2021 som man räknar med att kunna fördubbla året därpå, och en ökning med ytterligare 50 MSEK till 150 MSEK år 2023. Fabriken har en kapacitet att processa upp till 36 000 ton vilket motsvarar över halva svenska konsumtionen av ris och en omsättning i grossistledet på en halv miljard SEK.

Trots en relativt lågförädlad produkt ser vi goda skäl att räkna med att bolaget ska nå framgång med sin framryckning mot de stora matkedjorna, men även få en god utväxling på marginalen vid större volymer. Nordic Rice räknar med en EBITDA på 18 MSEK 2023 motsvarande en EBITDA-marginal på knappt 12%. Då bolaget ännu är helt obelånat och inte har några avskrivningar (hela balansräkningen består av fabriken som är upptagen till 10 MSEK), så kan man räkna med en stor del av rörelsevinsterna också rinner ner i kassan.

Sett till värderingen så räknar man med att notera bolaget under 2021, då man siktar på en värdering på 75 MSEK pre-money, vilket inte är orealistiskt om man följer planen.

De få noterade leverantörer till dagligvaruhandeln som finns i Norden handlas till en genomsnittlig EV/EBITDA omkring 13x och en EV/EBIT runt 20x. Jämfört med dessa är en viss rabatt för Nordic Rice motiverad med hänsyn lägre storlek och förväntad omsättning, och bristen på historik, vilket är faktorer som kommer bestå även vid noteringen. Det motverkas delvis en koncentrerad konkurrensbild med få inhemska spelare och goda bolagsspecifika skäl att Nordic Rice kan lyckas nå sina mål, inte minst Haider Al-Kaizhwans djupa förankring i industrin.

Därför bedömer vi att rimlig målmultipel för att bedöma potentialen ligger runt 10-13x EBITA. Justerat för ett förväntat kapitaltillskott på ytterligare 15 MSEK vid noteringen så motsvarar det en kurs på 20-25 SEK omkring 2022-2023. Det skulle motsvara en uppsida på 220-320% jämfört med kursen i förestående kapitalanskaffning. 

Johan Widmark | Tel: 0739196641 | Mail: johan@emergers.se

DISCLAIMER
Information som tillhandahålls på eller via denna webbplats är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. För att undvika intressekonflikter har Emergers skribenter inga innehav i de noterade bolag vi skriver om. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. För fullständiga villkor se här.

sv_SESV

 

 

Var först med att läsa analyser om tillväxtbolag i vårt nyhetsbrev.