fbpx

Written by 17:11 Analys, Analysartiklar

Snittillväxt på 49 procent för CapSeks portföljbolag med onoterat i täten

Med en portfölj bestående av totalt åtta aktiva bolag visar Northern CapSek Ventures en genomsnittlig tillväxt på 49 procent, där snitttillväxten för de fem onoterade innehaven uppgick till 53 procent för sexmånadersperioden april till september, jämfört med samma period föregående år. Med fortsatt fokus på techbolag inom SaaS, fintech, IoT, AI/ML och gaming siktar CapSek på att fortsätta bygga portföljen 2022.


Andreas Eriksson | 2021-12-28 14:00 

Det har varit ett händelserikt 2021 för det Göteborgsbaserade investmentbolaget Northern CapSek Ventures. Med nyinvesteringar i de onoterade bolagen Tölve, Itatake och Noda, samt i Bricknode som nyligen gick till börsen, består CapSeks techinriktade portfölj nu av totalt åtta aktiva bolag. Nettoomsättningen under perioden april 2021 – september 2021 har i genomsnitt vuxit med 49 procent, jämfört med samma period föregående år, där de fem onoterade innehaven stått för en genomsnittlig tillväxt på 53 procent. 

– Vi bedömer att merparten av våra onoterade innehav utvecklas bra och enligt plan. Exempelvis växer både PubQs och Arkimera Robotics omsättning med mer än 100 procent i årstakt, samtidigt som Noda Intelligent Systems har slutit flera viktiga avtal under hösten, säger Henrik Jerner, vd på CapSek.

Fintechbolaget Bricknode, vars noteringsemission tecknades till 215 procent i november, erbjuder en B2B-fokuserad mjukvaruplattform för finans- och teknikföretag. Men de adresserar också ett annat viktigt område för CapSek.

– Bricknodes verksamhet adresserar ett av våra prioriterade hållbarhetsområden, nämligen högre ekonomisk produktivitet genom teknisk uppgradering och innovation. Bland annat genom att fokusera på sektorer med högt förädlingsvärde.

Läs mer om CapSek här 
Fokus på tech spelar central roll för att nå bolagets hållbarhetsmål

Hållbarhet är en central del av CapSeks investeringsprocess, där effektivisering är ett nyckelord i omställningen till ett hållbart samhälle. Därför spelar bolagets fokus på just techbolag en viktig roll för att kunna nå bolagets uppsatta hållbarhetsmål.

– När vi utformade och presenterade våra hållbarhetsmål tidigare i år stod det klart att detta är något som präglat vårt arbete redan från start. När vi nu tittar på nya investeringsalternativ vill vi att målbolaget möter minst ett av FN:s globala hållbarhetsmål.

Med ett år av hög aktivitet i ryggen blickar CapSek nu in mot ett minst lika spännande 2022, där ett ökat behov av effektivisering efter nedstängningarna till följd av pandemin lär få ännu större betydelse.

– Fokus för 2022 ligger nu på att fortsätta bygga upp CapSeks portfölj med nya investeringar i spännande techbolag, parallellt med fortsatt arbete att utveckla och stötta med följdinvesteringar i den befintliga portföljen, säger Henrik Jerner. 

DISCLAIMER
Information som tillhandahålls av Emergers eller på Emergers webbplats, emergers.se är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut.


HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Emergers skickar ut enkäter för att samla in kvantitativa och kvalitativa data. Syftet är att förstå hur ett visst bolag uppfattas på marknaden. Dina personuppgifter behandlas bara om du deltar i undersökningen. De data som Emergers publicerar eller delar med bolag är alltid anonymiserade och går inte att knyta till dig som person. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se https://www.emergers.se/personuppgifter-i-enkater/

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter