fbpx

Written by 16:46 Okategoriserade

Personuppgifter i enkäter

Emergers värnar om din personliga integritet och skyddar alltid de personuppgifter som du lämnar.

Vilka personuppgifter behandlar Emergers?

Emergers behandlar de uppgifter, som det ställs frågor om, eller som det finns ”ifyllningsfält” för i den aktuella enkäten. Likaså IP-adress för att inte samma person ska kunna svara på enkäten flera gånger och resultatet bli missvisande. Du ser vilka uppgifter som förekommer i aktuell enkät, när du klickar dig fram genom enkäten. Om du efter att ha börjat svara på en enkät, ångrar dig och inte vill svara på enkäten, kan du avbryta besvarandet. Då registreras inga uppgifter om dig.

Därför behandlar vi dina personuppgifter

Emergers skickar ut enkäter för att samla in kvantitativa och kvalitativa data. Syftet är att förstå hur ett visst bolag uppfattas på marknaden. Dina personuppgifter behandlas bara om du deltar i undersökningen och samtycker till behandlingen. De data som Emergers publicerar eller delar med bolag är alltid anonymiserade och går inte att knyta till dig som person.

Hur länge sparar Emergers personuppgifter?

I den mån vi registrerar personuppgifter, sparas de i upp till tre månader efter att enkätsvaren har sammanställts. Därefter raderas alla personuppgifter. Vi kan vid undersökningar ta hjälp av externa företag. 

Mer om registreringen

Vi sköter registreringen i enlighet med dataskyddsförordningen. Är du inte nöjd med hur dina uppgifter hanteras, kan du anmäla det till Datainspektionen.

För att rätta, radera eller avsluta behandling av dina uppgifter, få registerutdrag eller övriga registerfrågor, mejla oss på info@emergers.se

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter