fbpx

Written by 08:00 Research Articles, Research Articles

Loudsprings portföljbolag på väg mot andel i blivande batterijätten TeraFactory

Med nästa generations tillverkning av litiumjon-batterier, baserade på teknik från pappersindustrin, siktar TeraFactory på en årlig produktion på 1 TWh 2030. Med delvis organiskt råmaterial har produktionen stora kostnads- och volymfördelar jämfört med dagens alternativ. Genom en Battery as a Service-modell för hemmabatterisystem och första fabriken i drift 2023 ska TeraFactory rulla ut i global skala, med ett första stopp för notering på Nasdaq First North.


Andreas Eriksson | 2021-11-16 08:00 

Detta är en uppdragsanalys framtagen enbart i informationssyfte. Analysen är inte en investeringsrekommendation eller investeringsrådgivning. För mer information, se disclaimer.

Med vad som började som ett intresse för elektriska bilar på tidigt 90-tal, har serieentreprenören Jukka Järvinen idag över 25 års erfarenhet av batteriteknik, och i synnerhet lithiumjon-batterier. Det är en marknad som beräknas växa från 41 miljarder USD i 2021 till 117 miljarder USD 2030 och där en av de största drivkrafterna är den ökande anpassningen av batterier till den förnybara energisektorn.

Nu ska TeraFactory noteras på Nasdaq First North genom ett omvänt förvärv av det industriella tryckluftsföretaget Enersize, där Loudsprings ägarandel på ca 11% i Enersize kommer att omvandlas till en andel på ca 1,1% i TeraFactory.

– Vi började bygga något nytt från ett blankt papper, baserat på vår långa erfarenhet från batteriindustrin. Genom erfarenhet från tidigare fabriker blev det uppenbart att befintliga tillverkningsmetoder inte kan skala upp till Gigafactories, utan att det behövdes något nytt. Vi har hittat ett sätt att överföra tillverkningsvolymen från papperstillverkning till batteritillverkning, vilket blir ett helt nytt sätt att tillverka litiumjon-batterier på. Våra egenutvecklade MCT-batterier (Massive Cell Technology) tillverkas genom beläggning av pappersseparatorer, vilket ger oss enorma kostnads- och volymfördelar, säger Jukka Järvinen, vd och grundare av TeraFactory.

Dagens tillverkningslinor, med strömavtagare gjorda av koppar och aluminium, kan som mest göras ca 1,5 meter breda, medan TeraFactorys separatorer kan vara 10 meter breda. Traditionella tillverkningsprocesser belägger ca 80 till 100 meter per minut som bäst, medan en MCT-process kan köra över 1000 meter per minut.

– Vi vet att leverantören av beläggningsmaskinen har testat sin utrustning upp till 3000 meter per minut, men med passiva material. Det ska bli mycket intressant att se de kommande åren hur nära vi kan komma sådana siffror med våra aktiva batterimaterial, säger Jukka Järvinen.

Affärsmodellen baseras på teamets erfarenhet och kunskap om vad som fungerar, och vad som inte fungerar både när det gäller litiumjon-batteritillverkning, energimarknaderna och finansiering. TeraFactory ska leverera batterier genom en BaaS-modell där kunden sluter ett elavtal med TeraFactory och får sitt system levererat utan någon startkostnad. Detta ska stabilisera och till och med minska energikostnaderna.

– Förberedelserna är i full gång för att bygga den första fabriken i Janakkala i Finland. Vi förväntar oss att producera 3 GWh av färdiga och certifierade produkter när den första linan är klar 2023. Produktionen kommer sedan stegvis öka till 200 GWh 2025 när den första linan jobbar 24/7. Med en ny MCT-process redo 2026, och totalt fem linor, ser vi kapacitet för 1 TWh årlig produktion 2030. Logistiken kommer vara en mardröm, men det är fortfarande görbart. Byggandet har delats upp i fem faser för att få allt att fungera som ett schweiziskt urverk, säger Jukka Järvinen.

Bolaget planerar att finansiera största delen av bygget genom löpande intäkter och även förskottsförsäljning av framtida produktion. Det beräknas sänka både den egna kapitalbindningen och behovet av att ta in externt kapital. Den nuvarande strategin involverar ett flertal fabriker genom joint-ventures på flera kontinenter, där en redan är signerad till Suzhou i Kina. Med en produkt som kan användas av alla energiproducenter som behöver lagra energi, har TeraFactory ambitiösa planer för framtiden. Även om den första fabriken förväntas vara klar 2023 planerar bolaget att tjuvstarta sin BaaS-modell redan nästa år.

– Vi har som mål att leverera en miljon hemmabatterisystem till Europa de kommande fem åren, vilket kommer att säkra den elektriska infrastrukturen samt skydda konsumenter mot prisvolatilitet. De första 1000 systemen kommer att installeras redan under 2022, med hjälp av en tredje-partstillverkare, och därigenom börja generera intäkter, säger Jukka Järvinen.

Source: TeraFactory

TeraFactory kommer också tillverka energilagringscontainers för industriella kunder, där ledningen redan nu ser en stor efterfrågan. Med en tydlig vision för en global utrullning söker sig TeraFactory nu till Stockholmsbörsen, genom ett omvänt förvärv av Enersize, där man planerar att söka externt kapital för att accelerera expansionen.

– För att säkra tillräckligt kapital att nå vår vision gör vi nu TeraFactory till ett publikt bolag, där vem som helst kan vara med på den spännande resa vi har framför oss, inte bara genom att beställa våra system, utan också genom att bli aktieägare, säger Jukka Järvinen.

TeraFactory och Enersize har undertecknat en avsiktsförklaring (LOI) för det omvända förvärvet. Första handelsdag väntas någon gång under Q1 2022 eller senast i början på Q2’22.

DISCLAIMER
Information provided here or on Emergers’ website emergers.se is not intended to be financial advice. Emergers receives compensation for writing about the company in question. The company has been given the opportunity to influence factual statements before publication, but forecasts, conclusions and valuation reasoning are Emergers’ own. Articles of analysis shall not be construed as a recommendation or solicitation to invest in the companies described. Emergers cannot guarantee that the conclusions presented in the analysis will be met. Emergers cannot be held liable for either direct or indirect damages caused by decisions made on the basis of information in this analysis. Investors are encouraged to seek additional information as well as consult a financial advisor prior to any investment decision. 

en_GBEN

 

 

Be the first to read new research reports about growth companies in our newsletter