fbpx

Written by 08:00 Analys, Analysartiklar

Accelererande kundtillväxt med eftersläpning i rapporterade siffror | Se Emergers videoanalys

En accelerering i kundtillväxt till 49% första 9 mån från 26% i H1’21 bekräftar att Qbricks erbjudande svarar mot kundernas efterfrågan, samtidigt som Saas-modellen innebär en eftersläpning i avtrycket på rapporterade siffror. Med fortsatta satsningar på utveckling och försäljning inom ”engaging video” räknar vi med positivt kassaflöde först 2024, dit kassan borde räcka väl. Med stöd av M&A-aktivitet i sektorn, regulatoriska drivkrafter och hög andel SaaS-intäkter, fortsätter vi se stöd för ett motiverat värde på 7,50-9,20 SEK på 12-24 mån sikt.

Johan Widmark | 2021-11-04 08:00 

This commissioned research report is for informational purposes only and is to be considered marketing communication. This research report has not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of investment research and Emergers is not subject to any prohibition on dealing ahead of the dissemination of investment research. This research does not constitute investment advice and is not a solicitation to buy shares. For more information, please refer to disclaimer.  


Kundtillväxt på 49% hittills i år
Rapporten för Q3 fortsatte i samma anda som den för Q2, där vi ser blandade framsteg på Qbrick strategiska förflyttning, med en organisk tillväxt på 10% i lokal valuta och en rekordtillväxt i antal kunder på 49% första nio månaderna, vilket är en ökning av takten jämfört med 26% kundtillväxt i H1’21. Samtidigt belastar tidigare kommunicerade utfasade kontrakt jämförbarheten med 2020 och tillsammans med en ogynnsam valutaeffekt för intäkter i Finland och Danmark var omsättningen på 5,3 MSEK i Q3 lägre än de 7 MSEK vi räknat med. Det är dock värt att komma ihåg att Q3 också är ett säsongsmässigt svagt kvartal med lägre aktivitet bland bolagets kunder. Kombinationen med något högre rörelsekostnader än väntat i kvartalet och en starkare bruttomarginal på 79,5% pressade därför EBIT till -2,7 MSEK.
Starkt stöd för förväntad tillväxt
Trots att samhället nu börjar öppna upp efter pandemin ser allt fler företag och organisationer ut att permanenta stora delar av sitt digitala arbetssätt, med inte bara Zoom- och Teams-möten utan även virtuella seminarier och livestreamade event. Tillsammans med starka strukturella drivkrafter och trender för interaktiv video och videoshopping ser vi stöd för en förväntad snittillväxt för Qbrick på 30% per år de kommande åren, där den starka kundtillväxten hittills i år bekräftar att bolaget har ett erbjudande som svarar mot kundernas efterfrågan, inte minst när det kommer till den heta regulatoriska frågan om inhemsk lagring av kunders data.
Strukturell tillväxt och återkommande intäkter
Med en något justerad prognos fortsätter vi se en hög skalbarhet och en stabil bruttomarginal som nu ser ut att kunna hålla sig närmare 80%. Samtidigt gör satsningar på utveckling och försäljning att vi räknar med positivt kassaflöde först 2024, dit kassan på 37,7 MSEK borde räcka. Med fortsatta utvecklings- och försäljningssatsningar (där de sistnämnda leds av nye nordiske försäljningschefen Henrik Landin), hög andel SaaS-intäkter och strukturellt driven efterfrågan ser vi stöd för höga värderingsmultiplar. I väntan på att bolagets omfokusering mot dubbelriktad kommunikation ska ge ett tydligare avtryck på rapporterade siffror fortsätter vi se stöd i vår multipel- och DCF-värdering för ett motiverat värde på 7,50-9,20 SEK på 12-24 mån sikt, där en aktiv roll för Qbrick i konsolideringen av marknaden kan erbjuda en ytterligare trigger. Men det saknas inte risker, relaterade inte minst till utveckling, produkterbjudande och möjligheterna att kapitalisera på underliggande trender.
Se Emergers analytiker Johan Widmark presentera Emergers syn på caset
Läs vår initieringsanalys på Qbrick här 

DISCLAIMER
Information som tillhandahålls av Emergers eller på Emergers webbplats, emergers.se är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut.


HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Emergers skickar ut enkäter för att samla in kvantitativa och kvalitativa data. Syftet är att förstå hur ett visst bolag uppfattas på marknaden. Dina personuppgifter behandlas bara om du deltar i undersökningen. De data som Emergers publicerar eller delar med bolag är alltid anonymiserade och går inte att knyta till dig som person. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se https://www.emergers.se/personuppgifter-i-enkater/

Svara på fyra korta frågor om Qbrick

Delta i Emergers korta enkät för investerare, både dig som äger och dig som inte äger aktien – helt anonymt. 

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter