fbpx

Etikett: Nanexa

NANEXA: New facility important step in scaling up activity with eventful year ahead

Analys, Research

Johan Widmark | 2022-06-13 08:00  READ FULL REPORT HERE IN PDF New facility up and running While the inauguration of Nanexa’s new...

Read More

Start av Nanexas produktionsanläggning och klinisk studie av NEX-20 fokus 2022

Analys

Med en plan framåt för NEX-18 och nya produktionsanläggningen snart i drift ser vi ljust på chanserna för ett avtal om...

Read More

Nytt liv för NEX-18 med sikte på nära parallella kliniska studier nästa vinter

Analys, Analysartiklar

Efter att Nanexa funnit en lösning och väg framåt med den pausade fas I-studien med NEX-18 står det samtidigt klart att återstarten av...

Read More

Oklar motgång för Nanexas NEX-18 osannolik att hota PharmaShell som plattform

Analys, Analysartiklar

Efter måttliga hudreaktioner på injektionsstället har Nanexa pausat fas I-studien med NEX-18 i väntan på utredning, samtidigt som...

Read More

Full finansiering och M&A i Nanexas nisch bäddar för aktivt nyhetsflöde framöver

Analys, Analysartiklar

Rustade med pengarna från sommarens emission på 127 MSEK fortsätter arbetet med Nanexas patenterade PharmaShell ALD-teknologi för...

Read More

Nanexa – Tidig förstärkning av kassan ska finansiera aktiv agenda framöver

Analys, Analysartiklar

Som väntat annonserar Nanexa nu en företrädesemission på 127 MSEK för att fortsätta arbetet med att realisera potentialen i bolagets...

Read More

Nanexa – Flerbent strategi ska realisera unik teknik

Analys, Analysartiklar

Nanexas patenterade PharmaShell ALD-teknologi för vidareutveckling av befintliga preparat till långverkande injicerbara läkemedel ger...

Read More

Be first to read new research on growth stocks