fbpx

Written by 10:53 Update

Genomgående hög aktivitet i CapSeks portfölj

CapSek fokuserar på att vaska fram de mest lovande investeringarna bland scale-ups inom tech, som nya investeringen Arkimera Robotics. Samtidigt visar flera av portföljinnehaven hög aktivitet i utrullningen av sina erbjudanden. Nu väntar tillskottet från TO 2020 med teckningsperiod fram till 23 nov.

NORTHERN CAPSEK VENTURES Northern CapSek Ventures fokuserar på segmentet tillväxtbolag inom digitalisering med bevisade affärsmodeller som behöver expansionskapital för en uppskalning av verksamheten. 

Strategin illustreras väl av senaste tillskottet till portföljen, Arkimera Robotics som har en självinlärningsalgoritm för automatisering av datainmatning från digitala dokument. Arkimeras första produkt AzoraOne erbjuds som en API-tjänst till mjukvarubolag som tillhandahåller redovisnings- och bokföringsapplikationer till små och medelstora företag. På Arkimeras pilotmarknad (Sverige) utgör AzoraOne ryggraden i senaste generationens automatiseringstjänster hos programvaruleverantörer som Björn Lundén, Briljant Ekonomisystem och Hogia.

CapSeks investering på totalt 2 miljoner kronor görs genom en kombination av kontant betalning i samband med Arkimeras nyemission och betalning med egna aktier genom en riktad nyemission av 177 487 aktier till kursen 5,63 kronor.

Läs vår intiteringsanalys på Northern CapSek Ventures här 

CAPSEK Front high

Investerar i brytpunkten när start-up övergår i scale-up

Med investeringar i bevisade affärsmodeller som står inför en uppskalning av intäkterna räknar Northern CapSek Ventures med en snabb värdetillväxt framöver. Baserat på bolagets modell för att hitta och investera i de bästa scaleup-bolagen siktar det erfarna teamet bakom Northern CapSek på en snittavkastning på minst 20 procent per år.

Läs analysen här »

– Arkimera har en konkurrenskraftig teknologi inom det mycket attraktiva området algoritmer för att driva de miljontals AI-applikationer som kommer att byggas framöver. Vi har följt Arkimera sedan förra hösten och gör nu en investering för att kunna vara med på Arkimeras fortsatta utvecklingsresa. Samtidigt inleder vi ett strukturerat strategiarbete, säger Henrik Jerner, vd på CapSek.

Hög aktivitet även i övriga delar av portföljen

Även i CapSeks övriga portfölj har aktiviteten varit hög senaste tiden, inte minst på marknadssidan. Ett av kärninnehaven, AppSpotr har bland annat tecknat sex nya avtal med handelsplatser där AppSpotrs plattform ger total kontroll över utvecklingen och förvaltningen av kundens app-portfölj och tillgång till Appspotrs partnernätverk. AppSpotr har även utökat sitt partnernätverk bland IT-konsultbolag och fått in de första kunderna från offentlig sektor, kommunerna Härryda och Ystad, i den nya AppSpotr 3-plattformen.

– AppSpotr har också satt villkoren för sitt personaloptionsprogram. Det kanske inte verkar som en stor sak, men det är faktiskt en viktig komponent när det gäller att attrahera den bästa personalen i en glödhet bransch, säger Henrik Jerner.

AppSpotr har satt villkoren för sitt personaloptionsprogram. Det kanske inte verkar som en stor sak, men det är faktiskt en viktig komponent när det gäller att attrahera den bästa personalen i en glödhet bransch.

Henrik Jerner, vd Northern CapSek Ventures

AppSpotr har även annonserat ett nytt avtal med Play Media Group som stärker räckvidden i Storbritannien och öppnar upp en ny marknadsvertikal i restaurangbranschen. CapSeks andra kärninnehav Hoodin har släppt sin rapport för tredje kvartalet där man trots en osäkerhet på marknaden noterat en positiv förändring i efterfrågan och att antalet kunder och potentiella partners som nu kontaktar Hoodin för att teckna licens eller testa plattformen ökat väsentligt under perioden.  

– Samtidigt ser vi en väldigt intressant utveckling för vårt onoterade innehav, restaurangappen PubQ, och med ett covid-vaccin som nu börjar skymta i horisonten så tror jag att flera av våra innehav kommer gynnas. Samtidigt vi har en fortsatt mycket hög aktivitet när det gäller att träffa nya bolag och utvärdera nya potentiella investeringar.

Just nu pågår teckningsperioden för Northern CapSek Ventures teckningsoptioner av serie TO 2020 som löper framtill 23 november. Nyttjandekursen uppgår till 3,94 SEK per aktie. Aktiekursen står i 5,50 SEK. Courtage för utnyttjande av optionerna utgår ej. All nödvändig information om hur du utnyttjar optionerna hittar du här. https://capsek.se/investor-relations/

PubQ
PubQ
Föregående bild
Nästa bild

Northern CapSek Ventures portföljinnehav PubQ erbjuder restauranger en ny typ av kassasystem i appformat. 

Johan Widmark | Tel: 0739196641 | Mail: johan@emergers.se

DISCLAIMER
Information som tillhandahålls på eller via denna webbplats är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. För att undvika intressekonflikter har Emergers skribenter inga innehav i de noterade bolag vi skriver om. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. För fullständiga villkor se här.

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter