fbpx

Written by 12:00 Analysartiklar, Update

CapSeks Arkimera Robotics satsar på utrullning 2021

Genom en helt algoritmdriven tjänst erbjuder CapSeks senaste förvärv Arkimera Robotics en överlägsen ROI för redovisningssystem. Med över 100 procents tillväxt i Sverige väntar internationell expansion under 2021.

NORTHERN CAPSEK VENTURES Noterade VC-bolaget Northern CapSek Ventures bygger vidare på sin portfölj. Bolagets senaste förvärv är det Kalmarbaserade Arkimera Robotics vars självinlärningsalgoritm möjliggör automatisering av datainmatning från digitala dokument.

Till skillnad från konkurrerande lösningar som byggts på ramverk för automatiserad datainmatning och maskininlärning från tech-jättar som Google och Amazon, som kräver enorma mängder av så kallad normaliserad data, så kräver Arkimeras algoritm mycket lite data för att lära sig hur en användare vill plocka ut information.

Arkimeras första produkt AzoraOne erbjuds som en API-tjänst till mjukvarubolag som tillhandahåller redovisnings- och bokföringsapplikationer till små och medelstora företag. Dessa erbjuder i sin tur Arkimeras lösning antingen som integrerad white label-lösning eller som stand alone-tjänst. För Arkimeras kunder, där de mer namnkunniga är programvaruleverantörer som Björn Lundén och Hogia, utgör AzoraOne ryggraden i senaste generationens automatiseringstjänster.

Vi ökar stadigt med omkring 200 nya betalande slutanvändare av algoritmen i månaden, så det är en tillväxt på väl över 100 procent i årstakt

Kenny Håkansson, vd och grundare Arkimera Robotics

”Vi ökar stadigt månad för månad, nu ligger takten på omkring 200 nya kunder i månaden, då menar jag nya betalande företag som är slutanvändare av algoritmen, så det är en tillväxt på väl över 100 procent i årstakt”, säger Kenny Håkansson, vd och grundare till Arkimera Robotics.

Förutom att Arkimeras algoritm kräver väldigt lite data för att lära sig hur data ska plockas ut och återges från olika underlag, så löser den flera andra viktiga problem förknippade med lösningar baserade på techdrakarnas ramverk vad gäller exempelvis underhåll, dokumenttyper och anpassning till olika användare.

”Vår målsättning är att bli en global aktör att räkna med inom självlärande system. Vi vill bygga ett ”new normal” där systemet anpassar sig till användarens preferenser. Där andra ser automatisering som ett självändamål ser vi automatisering som en väg till mer data. Och inte vilken data som helst utan strukturerad data i form av en högupplöst grundbokföring. En grundbokföring som kan utgöra grund för jämförelsestatistik, analys och rådgivning på en nivå som inte är möjlig idag.”

Läs vår intiteringsanalys på Northern CapSek Ventures här 

CAPSEK Front high

Investerar i brytpunkten när start-up övergår i scale-up

Med investeringar i bevisade affärsmodeller som står inför en uppskalning av intäkterna räknar Northern CapSek Ventures med en snabb värdetillväxt framöver. Baserat på bolagets modell för att hitta och investera i de bästa scaleup-bolagen siktar det erfarna teamet bakom Northern CapSek på en snittavkastning på minst 20 procent per år.

Läs analysen här »

Kenny Håkansson framhåller att Arkimera varit kompromisslösa i varje beslut om bolagets riktning, där skalbarhet alltid gått före snabba vinningar i utveckling och kundkontrakt.

”Vi bygger en maskin designad för att skala extremt väl när vi väl hittat product market fit. Hittills har vi fokuserat på att bygga teknik, i och med CapSeks inträde i bolaget kommer vi arbeta aktivt med hur vi på bästa sätt ska få utväxling på tekniken kommersiellt. I det ingår en internationell expansion som en naturlig komponent. Här har vi möjlighet att vara opportunistiska då teknologin är språkagnostisk och, till skillnad från redovisningssystem, inte behöver anpassas till en ny marknads skatteregler och regulatoriska krav på redovisningen. Med andra ord: ”Born global” samma dag som vi tar steget utanför Sveriges gränser”, säger Kenny Håkansson.

Arkimera Robotics är ett av det noterade VC-bolaget Northern CapSek Ventures portföljinnehav. CapSek gjorde sin första investering 2020. CapSek äger ca 6 procent av bolaget. Med 94 procents teckningsgrad i bolagets teckningsoption har CapSek nu fyllt på kassan för nya investeringar i onoterade tech-bolag.

Exempel på Arkimera Robotics integration i Björns Lundéns produktportfölj

Johan Widmark | Tel: 0739196641 | Mail: johan@emergers.se

DISCLAIMER
Information som tillhandahålls på eller via denna webbplats är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. För att undvika intressekonflikter har Emergers skribenter inga innehav i de noterade bolag vi skriver om. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. För fullständiga villkor se här.

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter