fbpx

Written by 07:00 Analysartiklar, Update

CapSeks PubQ accelererar utrullningen efter avtal med global aktör

Restaurangappen PubQ hjälper restauranger att bevara sina digitala varumärken och efter ett nyligt ramavtal har expansionsplanerna nu skyndats på. Med en transaktionsbaserad avgift hägrar intäkter på 500 MSEK på några års sikt.

NORTHERN CAPSEK VENTURES
”Vi vänder oss till större restaurangvarumärken som inte vill vara beroende av marknadsplatser som Uber Eats, vill hålla kontakt med sina gäster, genom exempelvis lojalitetsprogram och bevara sitt digitala varumärke helt enkelt”, säger Henrik Walldén, vd på PubQ, ett av det noterade VC-bolaget Northern CapSek Ventures onoterade innehav.

Restaurangappen PubQ erbjuder ny typ av kassasystem för restaurangbranschen i appformat. I bolagets app kan restaurangens gäster sköta bordsbokningar, beställningar och betalningar digitalt, oavsett om de beställer take away eller sitter i restaurangen.

Vi vänder oss till större restaurangvarumärken som vill bevara sitt digitala varumärke och äga sin relation med kunderna.

Henrik Walldén, vd och grundare PubQ

Tjänsten kan beskrivas som en plattform som förenklar för restauranger att digitalisera sig, där kunden kan branda PubQs white label app med sin egen grafiska profil och fylla den med innehåll för beställning, menyer, lojalitetsprogram med mera. Kunden ansvarar för marknadsföring och systemet integrerar med restaurangernas bokföringssystem och befintliga kassasystem. Appen vänder sig restauranger som vill undvika att gå samma väg som hotellmarknaden gjort, där bokningsmotorer som hotels.com och booking.com helt tagit över den digitala relationen med kunden.

”Vi började rulla ut under 2019 och landade på omkring 100 restauranger som kunder vid årsskiftet. Men nyligen skrev vi också ett ramavtal med en global aktör som säger sig ha behov av det här globalt. Vi är redan på gång med utrullning i Sverige på 500 av deras restauranger, men då hörde deras norska och danska systerföretag av sig. Vi hade tänkt fokusera på Sverige även 2021 men nu är det mer naturligt att vi satsar på Norden”, säger Henrik Walldén.

Läs vår intiteringsanalys på Northern CapSek Ventures här 

CAPSEK Front high

Investerar i brytpunkten när start-up övergår i scale-up

Med investeringar i bevisade affärsmodeller som står inför en uppskalning av intäkterna räknar Northern CapSek Ventures med en snabb värdetillväxt framöver. Baserat på bolagets modell för att hitta och investera i de bästa scaleup-bolagen siktar det erfarna teamet bakom Northern CapSek på en snittavkastning på minst 20 procent per år.

Läs analysen här »

PubQ tar en uppstartsavgift för att branda appen efter kundens profil och därefter en transaktionsbaserad avgift som ligger under marknadsplatsernas avgifter. Därtill gör PubQ även specifika integrationer och andra kringtjänster som genererar intäkter.

”Vårt långsiktiga mål är att finnas på 10 000 restauranger, om kanske fem år. Våra kunder omsätter allt mellan 4 MSEK och 30 MSEK per restaurang men om man antar en snittomsättning på 10 MSEK och att 50 procent av transaktionerna hos våra kunder går via vårt system så skulle det motsvara intäkter för PubQ på 500 MSEK om året”, säger Henrik Walldén.

Det noterade VC-bolaget Northern CapSek Ventures gjorde sin första investering i PubQ 2020 och äger nu omkring 6% i bolaget. Med 94 procents teckningsgrad i CapSeks teckningsoption har CapSek nu fyllt på kassan för nya investeringar i onoterade tech-bolag.

Johan Widmark | Tel: 0739196641 | Mail: johan@emergers.se

DISCLAIMER
Information som tillhandahålls på eller via denna webbplats är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. För att undvika intressekonflikter har Emergers skribenter inga innehav i de noterade bolag vi skriver om. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. För fullständiga villkor se här.

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter