fbpx

Written by 09:00 Analysartiklar, Interview

CapSeks NODA säkerställer förnybar energi på rätt plats, vid rätt tillfälle, i rätt form

Energikonsumtionen söker sig allt mer mot det förnybara vilket skapar en efterfrågan på nya smarta lösningar för att möta den ökade komplexiteten. Med ett patenterat AI-system leder NODA energin till rätt plats vid rätt tillfälle, vilket innebär besparingar för både fastighetsägare och elnätsoperatörer. Med närvaro i Sverige och stora delar av Europa väntar nu vidare utrullning i Asien och Nordamerika, där de första projekten redan är igång i Kina och Kanada.

Andreas Eriksson | 2021-08-23 10:15

Nyligen klev Northern CapSek Ventures och deras samarbetspartner Softhouse Invest in som investerare i NODA. AI-utvecklaren grundades 2005 som ett forskning- och utvecklingsbolag och man gick tidigt i bräschen för att applicera multiagentsystem och artificiell intelligens på energisektorn. Idag besitter bolaget spetskompetens för att optimera energianvändningen inom framför allt termiska processer.

– Fjärrvärmenätet är av naturen drivet av efterfrågan och traditionellt sett kan nätverksoperatören bara kontrollera utbudet. En implementering av våra system möjliggör en dynamisk kontroll av både utbud och efterfrågan, att energin finns på rätt plats vid rätt tillfälle, vilket gör att man kan undvika dyra toppar och balansera basbelastningen. Med olika typer av maskininlärning kan vi också skapa information och kunskap utifrån den underliggande datamängden. Något som gynnar både energibolag och fastighetsägare, säger Christian Johansson, vd på NODA.

Vi menar på att klimatproblemen inte kommer att lösas bara genom att alla köper elbilar, utan den största delen av lösningen ligger i att optimera termiska processer.

Termiska processer, alltså möjligheten att skapa värme och kyla står idag för mer än 50% av den totala energiåtgången i Europa.

– Vi besitter en djup kunskap och djup kompetens inom termiska processer. Det är ett knepigt område där det visat sig svårt att lösa de komplexa utmaningar som uppstår med effektproblem, något som skrämmer många nya aktörer på marknaden då de helt enkelt inte besitter kunskapen. Vi menar på att klimatproblemen inte kommer att lösas bara genom att alla köper elbilar, utan den största delen av lösningen ligger i att optimera dessa termiska processer som står för en så stor del av energianvändningen, säger Christian Johansson.

NODAs marknad är på kraftig frammarsch, med stöd av en stark politisk vilja att driva på skiftet från fossilt till förnybart. Det gynnar efterfrågan på NODAs teknologi och man står nu redo att skala upp försäljningen. Med en SaaS-modell i grunden växte intäkterna med nästan 50% under 2020, utöver det erbjuder man även support och service. Idag har bolaget närvaro i Sverige och stora delar av Europa, och siktet är nu inställt på marknaderna i Nordamerika, Asien och Storbritannien, där man har noterat en stor efterfrågan.

– De senaste åren har vi undersökt nya vägar och nya sätt att paketera våra system på ett mer kundorienterat sätt. Något vi upplever att vi har fått god respons på då vår produkt verkligen fungerar och har fått fäste på marknaden. Nu står vi redo att ta in nya kollegor främst på sälj- och marknadssidan för att kunna skala upp försäljningen och etablera kundrelationer i en bransch som lägger stor vikt vid förtroende då investeringarna ofta är betydande. Lyckligtvis åtnjuter NODA ett högt förtroende tack vare vår långa erfarenhet, säger Christian Johansson.

NODAs patenterade AI-system leder till kostnadssbesparingar för både fastighetsägare och nätverksoperatörer.

Läs om Northern CapSek Ventures och dess innehav här 

NODAs patenterade AI-system är flexibelt och kan samverka med alla IT-system utan risk för någon inlåsningseffekt. Det går lätt att konfigurera efter varje kunds behov. Systemet kan interagera med de största leverantörerna av hårdvara när elnät och fjärrvärme ska installeras i fastigheter. Det underlättar även utrullningen för NODA då man kan ta hjälp av redan väletablerade spelare på marknaden.

– Idag känns det nästan som att bilden som förmedlas i media är att det är dåligt att använda energi. Det finns tillräckligt med energi, det är inte tillgången på energi som är problemet, utan problemet ligger i att vi inte har den i rätt form på rätt plats vid rätt tillfälle. Vi menar att det inte är dåligt att använda energi så länge den är förnybar, och där ser vi att vi kan göra stor skillnad genom att ge den förnybara energin vad den saknar idag – pålitlighet, säger Christian Johansson.

DISCLAIMER
Information som tillhandahålls av Emergers eller på Emergers webbplats, emergers.se är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut.


HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Emergers skickar ut enkäter för att samla in kvantitativa och kvalitativa data. Syftet är att förstå hur ett visst bolag uppfattas på marknaden. Dina personuppgifter behandlas bara om du deltar i undersökningen. De data som Emergers publicerar eller delar med bolag är alltid anonymiserade och går inte att knyta till dig som person. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se https://www.emergers.se/personuppgifter-i-enkater/

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter