fbpx

Interview

CAPSEK: Fortsatt tillväxt i Region Syd med siktet inställt på snabbväxande Region Norr

Interview, Okategoriserade

Northern CapSek Ventures (”CapSek”) rapport för det första kvartalet visade en stabil tillväxt för den befintliga portföljen av 13...

Read More

CAPSEK: Accelererar etablering i snabbväxande Region Norr

Interview, Okategoriserade

Northern CapSek Ventures siktar nu på att vaska fram de bästa investeringsmöjligheterna i tillväxtbolag i Region Norr, där hela...

Read More

CAPSEK: Ökade investeringar och flertal nyheter i pipeline för CapSek i vår

Interview, Okategoriserade

Efter stora förändringar av både värdena på portföljinnehaven såväl som själva portföljen lägger Northern CapSek Ventures AB ett...

Read More

CAPSEK: Stark underliggande tillväxt i CapSeks portföljbolag trots negativt resultat

Interview, Okategoriserade

Trots ett negativt nettoresultat på 5 MSEK för det andra kvartalet 2023, fortsätter Northern CapSek Ventures ABs portfölj att uppvisa...

Read More

Betydande pipeline redo att omsättas under 2022 för CapSeks Hoodin

Analysartiklar, Interview

Vid en digital investerarträff med Northern CapSek Ventures portföljbolag Hoodin, berättade vd Marcus Emne om hur man ska kapitalisera...

Read More

CapSeks NODA fortsätter sin uppskalning med partnerskap internationellt

Analysartiklar, Interview

Under en digital investerarträff anordnad av Northern CapSek Ventures gav NODAs vd, Christian Johansson en djupare inblick i den roll...

Read More

Prestigeprojekt i New York sätter CapSeks NODA på kartan

Analysartiklar, Interview

Med visionen att tillgängliggöra hållbar energi har CapSeks NODA fortsatt sin internationella expansion genom flera nya projekt, där...

Read More

CapSeks Bricknode – som ett Windows för finansbranschen

Analysartiklar, Interview

Med vad som bäst beskrivs som ett operativsystem för bolag inom finans går CapSeks senast tillkomna innehav i portföljen, Bricknode, nu...

Read More

Startskott för marknadsföringen av iTANK under hösten | Se intervju med vd Jamal El-Mosleh

Analys, Analysartiklar, Interview

I tillägg till sin portfölj av immunonkologiska projekt i klinisk och pre-klinisk fas, står Elicera i begrepp att starta...

Read More

Effektmått redan i tidig fas för flaggskeppet Lipisense | Se intervju med vd Stefan K Nilsson

Analys, Analysartiklar, Interview

Med nyliga positiva besked om både tolerabilitet och effektmått i preklinisk fas för Lipigons huvudprojekt Lipisense ser utsikterna goda...

Read More

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter