fbpx

Interview

Betydande pipeline redo att omsättas under 2022 för CapSeks Hoodin

Analysartiklar, Interview

Vid en digital investerarträff med Northern CapSek Ventures portföljbolag Hoodin, berättade vd Marcus Emne om hur man ska kapitalisera...

Read More

CapSeks NODA fortsätter sin uppskalning med partnerskap internationellt

Analysartiklar, Interview

Under en digital investerarträff anordnad av Northern CapSek Ventures gav NODAs vd, Christian Johansson en djupare inblick i den roll...

Read More

Prestigeprojekt i New York sätter CapSeks NODA på kartan

Analysartiklar, Interview

Med visionen att tillgängliggöra hållbar energi har CapSeks NODA fortsatt sin internationella expansion genom flera nya projekt, där...

Read More

CapSeks Bricknode – som ett Windows för finansbranschen

Analysartiklar, Interview

Med vad som bäst beskrivs som ett operativsystem för bolag inom finans går CapSeks senast tillkomna innehav i portföljen, Bricknode, nu...

Read More

Startskott för marknadsföringen av iTANK under hösten | Se intervju med vd Jamal El-Mosleh

Analys, Analysartiklar, Interview

I tillägg till sin portfölj av immunonkologiska projekt i klinisk och pre-klinisk fas, står Elicera i begrepp att starta...

Read More

Effektmått redan i tidig fas för flaggskeppet Lipisense | Se intervju med vd Stefan K Nilsson

Analys, Analysartiklar, Interview

Med nyliga positiva besked om både tolerabilitet och effektmått i preklinisk fas för Lipigons huvudprojekt Lipisense ser utsikterna goda...

Read More

CapSeks NODA säkerställer förnybar energi på rätt plats, vid rätt tillfälle, i rätt form

Analysartiklar, Interview

Energikonsumtionen söker sig allt mer mot det förnybara vilket skapar en efterfrågan på nya smarta lösningar för att möta den ökade...

Read More

Goda utsikter för tidig utlicensiering | Se intervju med vd Stefan K Nilsson

Interview

Med projekt baserade på högaktuella terapeutiska teknologier som genterapi och RNA-läkemedel fokuserar Lipigon på sjukdomar orsakade...

Read More

CapSeks Itatake växlar upp på glödhet mobilspelsmarknad

Interview

Med mobilspel i casualgenren har spelstudion Itatake nått prestigefyllda erkännanden som nomineringen till Mobile Game of the Year. Med...

Read More

CapSeks Appspotr siktar på ökad kommersiell aktivitet 2022

Analysartiklar, Interview

Vid en digital informationsträff anordnad av Northern CapSek Ventures berättade Appspotrs vd, Patric Bottne om hur bolaget nu siktar på...

Read More

Be first to read new research on growth stocks