fbpx

Written by 08:00 Analysartiklar, Interview

CapSeks Appspotr siktar på ökad kommersiell aktivitet 2022

Vid en digital informationsträff anordnad av Northern CapSek Ventures berättade Appspotrs vd, Patric Bottne om hur bolaget nu siktar på att sänka kostnaderna med sitt nyförvärvade utvecklingsbolag på Sri Lanka och öka sitt kommersiella fokus med fler kampanjer 2022.

Johan Widmark | 2022-03-01 08:00

Appspotr utvecklar och säljer low code verktyg, vilket innebär verktyg som möjliggör för användare utan programmeringskunskaper att skapa appar, för nedladdning och användning i antingen iOS eller Andriod, eller i en webbapp. Enligt undersökningsföretaget Research and Markets väntas marknaden för low code verktyg globalt växa med 31% per år mellan 2019 och 2030. 

Efter vissa organisatoriska utmaningar under 2021, då Appspotrs organisationsuppbyggnad försenades sex månader jämfört med plan, har bolaget nu förvärvat ett utvecklingsbolag på Sri Lanka. Det räknar man med ska minska personalkostnaden för utveckling markant, vilket kommer möjliggöra för bolaget att accelerera sina utvecklingssatsningar framåt.

– För 2022 är vårt främsta fokus helt kommersiellt inriktat på att sjösätta nya kampanjer. Nu har vi tre säljare som arbetar med att sälja Appspotrs fullserviceerbjudande, och vi kommer även börja med callcenters, säger Patric Bottne, vd på Appspotr.

Fullserviceaffären innebär att kunden överlåter hela produktionen och underhållet av sina appar till Appspotrs professionella apputvecklingsteam. Idag utgör denna verksamhet absoluta merparten av Appspotrs intäkter. Men på längre sikt räknar bolaget med att öka omsättningen inom självserviceaffären.

Appspotr ökade sina repetitiva intäkter med 18% i fjärde kvartalet 2021 och rapporterade en Annual Recurring Revenue (ARR) på 6,9 MSEK.

– Vi är väldigt glada att se att Appspotr har tagit sig igenom de utmaningar vi sett i deras organisation under förra året, och att man med en mer kostnadseffektiv utvecklingsorganisation efter förvärvet i Sri Lanka och förstärkt fokus på det kommersiella nu är rätt rustad för att fortsätta växa 2022, säger Henrik Jerner, vd på Northern CapSek Ventures.

CapSek investerade i Appspotr första gången 2018 och äger ca 7% i Appspotr.

Läs om Northern CapSek Ventures och dess innehav här 

DISCLAIMER
Information som tillhandahålls av Emergers eller på Emergers webbplats, emergers.se är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut.


HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Emergers skickar ut enkäter för att samla in kvantitativa och kvalitativa data. Syftet är att förstå hur ett visst bolag uppfattas på marknaden. Dina personuppgifter behandlas bara om du deltar i undersökningen. De data som Emergers publicerar eller delar med bolag är alltid anonymiserade och går inte att knyta till dig som person. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se https://www.emergers.se/personuppgifter-i-enkater/

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter