fbpx

Written by 08:00 Analysartiklar, Interview

CapSeks NODA fortsätter sin uppskalning med partnerskap internationellt

Under en digital investerarträff anordnad av Northern CapSek Ventures gav NODAs vd, Christian Johansson en djupare inblick i den roll bolaget spelar i den pågående energitransformationen, prestigeprojektet i New York och bolagets fortsatta fokus 2022.

Andreas Eriksson | 2022-03-07 08:00

Baserat på 20 års forskning och utveckling erbjuder NODA en mjukvara för multiagentsystem och artificiell intelligens till en energisektor i stort behov av innovation. Med spetskompetens inom så kallade termiska processer, alltså produktion och överföring av värme och kyla, möjliggör NODAs system en bättre dynamisk kontroll av både utbud och efterfrågan på energi, för både energibolag och fastighetsägare.

Idag har NODA verksamhet i fler länder än vad det finns anställda och under februari i år kunde bolaget stoltsera med att ha valts ut som ett av totalt sex bolag för det flaggskeppsprojekt som går i bräschen för ett massivt infrastrukturprojekt med sikte på att göra staden New York helt fossilfri.

– New York-projektet känns otroligt spännande, dels för att projektet är spännande i sig, men framförallt för att vi verkar med fem andra aktörer som på olika sätt kompletterar vårt erbjudande, vilket bådar gott för framtida samarbeten där vi fortsatt kan verka under huven och bli en naturlig del av våra partners erbjudanden, säger Christian Johansson, vd på NODA.

Nu ska NODA fortsätta på den inslagna vägen med att bygga samverkan med partners för att växla upp på en skalbar affärsmodell på en marknad med stor efterfrågan.

– Expansionskapitalet NODA tog in under 2021 ger dem möjlighet att förstärka marknad- och säljorganisationen. Jag har goda förhoppningar att NODA nu kan attrahera fler kunder inom befintliga kundsegment samt också knyta till sig nya typer av kunder, såsom olika systemleverantörer som nu börjar få upp ögonen för deras AI-lösningar, säger Henrik Jerner, vd på Northern CapSek Ventures.

CapSek klev in som ägare i NODA sommaren 2021 och har idag en ägarandel på ca 7%.

Läs om Northern CapSek Ventures och dess innehav här 

DISCLAIMER
Information som tillhandahålls av Emergers eller på Emergers webbplats, emergers.se är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut.


HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Emergers skickar ut enkäter för att samla in kvantitativa och kvalitativa data. Syftet är att förstå hur ett visst bolag uppfattas på marknaden. Dina personuppgifter behandlas bara om du deltar i undersökningen. De data som Emergers publicerar eller delar med bolag är alltid anonymiserade och går inte att knyta till dig som person. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se https://www.emergers.se/personuppgifter-i-enkater/

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter