fbpx

Written by 09:21 Analysartiklar, Interview

Betydande pipeline redo att omsättas under 2022 för CapSeks Hoodin

Vid en digital investerarträff med Northern CapSek Ventures portföljbolag Hoodin, berättade vd Marcus Emne om hur man ska kapitalisera på den stora pipelinen och hur nödvändig Hoodins tjänst är för väldigt många branscher.

Andreas Eriksson | 2022-03-14 08:00

Möjliggör annars oöverskådlig informationsbevakning

Hoodin erbjuder företag en plattform för att bevaka, analysera och paketera digitalt innehåll, då mängden information som finns tillgänglig idag ofta är alldeles för omfattande för manuell hantering.

I dagsläget fokuserar Hoodin primärt på kunder verksamma inom sektorerna Pharma och Medtech, då behovet från dessa är stort sedan en något försenad lagändring trädde i kraft i maj 2021 som tvingar bolag att rapportera in disfunktioner deras preparat och produkter medför.

Hoodin är visserligen inte ensamt inom sin nisch men det som skiljer Hoodins tjänst är att bevakningen görs med särskilt industri- och behovsanpassade inställningar, medan andra liknande tjänster baserar bevakningen på hur google, eller andra liknande tjänster indexerar dessa som nyhetskällor.

– Det må ge en bra träffsäkerhet och relevans när en privatperson är ute och surfar, men för de flesta bolag är tex googles indexering av nyhetskällor inte ett bra nät att fiska med. Jag vill inte alltid veta vad The Times eller New York Post klassar som intressant om min industri. Som företag vill jag ju veta om min konkurrent lämnat in ett patent som påverkar mig, eller om det kommit en forskningsrapport som visar att min produkt är hälsofarlig, säger Marcus Emne, vd på Hoodin.

Fokus på försäljning med strategiska partners

Nu ser bolaget stora möjligheter att kapitalisera på den pipeline som byggdes upp i samband med att lagändringen för medtechbolag sköts upp med ett år. I det tvingande regelverket, som syftar till att öka patientsäkerheten, finns något som kallas post market survaillence som innebär att den som har en någorlunda avancerad medicinteknisk produkt kommer behöva bevaka allt som nämns om deras produkt och deras område. Om de inte kan visa upp rapport vid en revision, så får företaget inte sälja sin produkt. Sammantaget är det därför ett område där alla aktörer mer eller mindre kommer att tvingas till en tjänst av den typ Hoodin erbjuder.

– Även om det finns tvingande lagkrav på de här kunderna så är det också organisationer med relativt långa beslutsprocesser, varför det tar tid att omsätta till faktiska licenser, säger Marcus Emne.

Fortsättningsvis kommer försäljning och intäkter vara de primära fokusområdena. Strategiskt siktar bolaget på att nå ut genom att bygga upp ett nätverk av partners. Redan idag har bolaget partners i alla världsdelar.

– Vi fortsätter se ljust på utsikterna för Hoodin, särskilt med tanke på bolagets pipeline, de regulatoriska drivkrafterna för deras affär och bredden av användningsområdet för deras tjänster. Vi tror att fler och fler kommer att få upp ögonen och inse nyttan med automatiserad informationsbevakning och då befinner sig Hoodin i en väldigt spännande position, säger Henrik Jerner, vd på CapSek.

CapSek investerade i Hoodin första gången 2018 och äger idag cirka 8%.

Läs om Northern CapSek Ventures och dess innehav här 

DISCLAIMER
Information som tillhandahålls av Emergers eller på Emergers webbplats, emergers.se är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut.


HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Emergers skickar ut enkäter för att samla in kvantitativa och kvalitativa data. Syftet är att förstå hur ett visst bolag uppfattas på marknaden. Dina personuppgifter behandlas bara om du deltar i undersökningen. De data som Emergers publicerar eller delar med bolag är alltid anonymiserade och går inte att knyta till dig som person. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se https://www.emergers.se/personuppgifter-i-enkater/

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter