fbpx

Analys

Oväntat kapitaltillskott möjliggör accelererad tillväxt

Analys, Analysartiklar

Med ett kapitaltillskott på 38,5 MSEK från försäljningen av Agtiras egen anläggning i Härnösand finns nu finansiella muskler att...

Read More

Innovativ finansieringskombo speglar Swedish Stirlings styrkor med flertal triggers framöver

Analys, Analysartiklar

Med en kombination av lån och CO2-länkade preferensaktier visar Swedish Stirling både teknikens kapacitet för CO2-minskning och PWR...

Read More

Nytt liv för NEX-18 med sikte på nära parallella kliniska studier nästa vinter

Analys, Analysartiklar

Efter att Nanexa funnit en lösning och väg framåt med den pausade fas I-studien med NEX-18 står det samtidigt klart att återstarten av...

Read More

Viktiga milstolpar bäddar för intressant 2022

Analys, Analysartiklar

Mitt i ett svajande klimat för både aktier och krypto pågår arbetet för fullt med utbyggnaden av Hilbert Groups verksamhet. 40%...

Read More

Avslutade prekliniska studier viktigt steg mot avgörande effektmått 2022

Analys, Analysartiklar

Med framgångsrikt slutförande av den sista prekliniska studien för den blodfettssänkande kandidaten Lipisense står Lipigon nu på...

Read More

Strategiska avtal på accelererande marknad för interaktiv video banar väg för uppskalning

Analys, Analysartiklar

Marknaden för interaktiv video är fortsatt het, inte minst internationellt där det fortsätter göras affärer i miljardklassen,...

Read More

PFS ger stöd för koldioxidfri produktion av höghaltigt koncentrat med hög potential

Analys, Analysartiklar

PFS för Dannemora visar goda förutsättningar att starta en koldioxidfri gruvproduktion av ett höghaltigt järnmalmskoncentrat på 68%...

Read More

Nytt projekt in i kliniska studier för Elicera 2022

Analys, Analysartiklar

Parallellt med den pågående fas I/II-studien för Eliceras onkolytiska virus ELC-100 där första effektdata väntas 2022, har Elicera...

Read More

Internationell utrullning i fokus för dLab 2022

Analys, Analysartiklar, Okategoriserade

INTERVJU Medan dLab rapporterar om ett bra kundmottagande av integration med SLB har pandemieffekterna slagit hårdare än förväntat mot...

Read More

Stärkta finanser skapar bas för utväxling 2022-2025

Analys, Analysartiklar

Efter höstens utdragna nedgång i aktiekursen annonserade Bonzun till slut en fullt garanterad nyemission på 14 MSEK. Med begränsat...

Read More

Be first to read new research on growth stocks