fbpx

Written by 08:00 Analys, Analysartiklar

Elicera – Svensk exponering mot cancerforskningens spets

Med en portfölj av immunonkologiska projekt baserade på onkolytiska virus och CAR-T i klinisk och pre-klinisk fas, samt en plattform som erbjuder kraftigt förstärkt effekt av egna och andras CAR-T ser vi ett motiverat värde för Elicera på 13-14 SEK per aktie på 18-24 månaders sikt, med flertal katalysatorer som kan lyfta framtida potentialen markant.


Johan Widmark | 2021-05-24 09:25 | Uppdaterad: 2021-06-15 09:25

CAR-T: Ett nio år gammalt genombrott ännu i sin linda

Ända sedan Carl June 2012 på mindre än en månad lyckades helt bota 7-åriga Emily Whitehead från en tidigare obotlig akut lymfoblastisk leukemi, har CAR-T och immunonkologi setts som ett av de mest lovande områdena inom cancerforskningen. 2020 var hela 43% (9 av 21) av licensaffärerna inom onkologi relaterade till CAR-T, med en median upfront på 65 MUSD. Men teknikerna är förknippade med stora brister (Emily Whitehead spenderade två veckor i ventilator efter behandlingen). CAR-T, som genmodifierar patientens T-celler att känna igen måltavlor på tumörcellerna och attackera dem, är kostsamt, har låg säkerhet och saknar ännu fungerande behandlingar för solida tumörer. Med endast en handfull godkända behandlingar, finns idag över 100 bolag som forskar på nya CAR-T-behandlingar, men endast ett svenskt, Elicera Therapeutics AB.

Unik plattform förstärker bolagets portfölj

Eliceras portfölj består av fyra läkemedelskandidater, samt plattformen iTANK. Längst framskridet är bolagets onkolytiska virus (OV, en lovande men mindre spridd behandlingsform än CAR-T), ELC-100 AdVince för behandling av neuroendokrina tumörer, NET, där fas I/II pågår och har visat första partiell respons på en av de sju första deltagarna. ELC-301 mot B-cellslymfom/NHL riktar in sig på ett annat målantigen än merparten av andra CAR-T-projekt. Tillsammans med teknologiplattformen, iTANK, som genererar en andra verkningsmekanism för CAR-T och en bred attack av tumörceller via CD8+ T-celler, så utgör de bulken av värdet i Eliceras portfölj. Övriga projekt har högre potential med bredare fält av indikationer, bland annat solida tumörer, men är tidigare i utvecklingen och får ses som optioner.

Hög osäkerhet med hög potential

Strategin är fokuserad på partnerskap efter inledande kliniska faser, där dörren för partners till iTANK redan står öppen, och vi noterar ett stort intresse för alla områden där Elicera är verksamt. Efter noteringsemissionen visar vår substansvärdering en potential på 13,2 SEK på 18-24 månaders sikt med effektmått och potential för tidig utlicensiering för ELC-100, ELC-301 in i klinisk fas 2022 och pilotavtal för iTANK som huvudsakliga katalysatorer. Utveckling av immunoterapier innebär dock höga risker, och trots ett första godkännande 2005 har kommersiella framgångarna för OV hittills uteblivit.

Johan Widmark | Tel: 0739196641 | Mail: johan@emergers.se

DISCLAIMER
Information som tillhandahålls på eller via denna webbplats är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. För att undvika intressekonflikter har Emergers skribenter inga innehav i de noterade bolag vi skriver om. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. För fullständiga villkor se här.

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter