fbpx

Written by 09:44 Analys, Analysartiklar

Ökad internationell aktivitet inom onkolytiska virus erbjuder talande referenspunkter för Elicera

En ökad aktivitet och ökat investerarintresse för onkolytiska virus under sommaren erbjuder viktiga referenspunkter för Elicera, samtidigt som CAR-T står starkt som ett av de hetaste områdena inom onkologi just nu. Med en portfölj av immunonkologiska projekt i klinisk och pre-klinisk fas, samt en plattform som erbjuder kraftigt förstärkt effekt av egna och andras CAR-T ser vi ett motiverat värde för Elicera på 13-14 SEK per aktie på 18-24 månaders sikt, med flertal katalysatorer som kan lyfta den framtida potentialen markant.


Johan Widmark | 2021-07-28 10:05

This commissioned research report is for informational purposes only and is to be considered marketing communication. This research report has not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of investment research and Emergers is not subject to any prohibition on dealing ahead of the dissemination of investment research. This research does not constitute investment advice and is not a solicitation to buy shares. For more information, please refer to disclaimer.  


Hög aktivitet för OV-bolag internationellt

Som många andra Life Science-bolag har Elicera Therapeutics haft en trög utveckling på aktien, och därmed en ljum start på bolagets noterade liv. Samtidigt noterar vi en ökad aktivitet och ett ökat investerarintresse för Eliceras nisch. Tidigare i veckan meddelade Candel Therapeutics, som också är verksamma inom onkolytiska virus (OV) villkoren i sin kommande IPO, där man räknar med att ta in 72-83 MUSD till en värdering pre-money på 222 MUSD. Candels längst framskridna projekt är visserligen i fas III, vilket är en senare fas än Eliceras, ELC-100 för NET som är i fas I/II, men ger samtidigt en indikation om värderingspotentialen för OV-projekt i ett internationellt perspektiv. En annan relevant datapunkt erbjuds av Turnstone Biologics (som förvärvade Myst Therapeutics i början av 2021) som tog in 80 MUSD tidigare i juli i år, delvis för att finansiera sitt OV-projekt RIVAL-01 nu i fas I/IIa.

CAR-T ett av de hetaste områdena inom onkologi just nu

Vid sidan av OV (med projekten ELC-100 i fas I/II och ELC-301 mot B-cellslymfom/NHL i preklinisk fas) arbetar Elicera med två CAR-T-projekt (ELC-201 och ELC-401 i prekliniska faser). Medan OV är en mindre mogen teknologi har CAR-T snabbt blivit ett av de hetaste områdena inom onkologin, där hela 43% (9 av 21) av licensaffärerna inom onkologi under 2020 var relaterade till CAR-T, med en median upfront på 65 MUSD. Tillsammans med plattformen, iTANK, som genererar en andra verknings-mekanism för CAR-T och en bred attack av tumörceller via CD8+ T-celler, innebär det en bred exponering mot cancerforskningens absoluta framkant.

Läs vår initieringsanalys på Elicera här 

Hög osäkerhet med hög potential

Eliceras strategi är fokuserad på partnerskap efter inledande kliniska faser, där dörren för partners till iTANK redan står öppen. Efter noteringsemissionen visar vår substansvärdering en potential på 13,2 SEK på 18-24 månaders sikt med effektmått och potential för tidig utlicensiering för ELC-100, ELC-301 in i klinisk fas 2022 och pilotavtal för iTANK som huvudsakliga katalysatorer, vid sidan av en ökad internationell aktivitet och uppmärksamhet för bägge Eliceras verksamhetsfält. Det är dock viktigt att notera att utveckling av immunoterapier är förknippat med höga risker och generellt låg sannolikhet för framgång ända från tidig fas till godkännande.

DISCLAIMER
Information som tillhandahålls av Emergers eller på Emergers webbplats, emergers.se är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut.


HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Emergers skickar ut enkäter för att samla in kvantitativa och kvalitativa data. Syftet är att förstå hur ett visst bolag uppfattas på marknaden. Dina personuppgifter behandlas bara om du deltar i undersökningen. De data som Emergers publicerar eller delar med bolag är alltid anonymiserade och går inte att knyta till dig som person. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se https://www.emergers.se/personuppgifter-i-enkater/

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter