fbpx

Written by 08:30 Analys, Analysartiklar

PoC-data för iTANK | Se Emergers videoanalys av Elicera

Parallellt med utvecklingen av Eliceras immunonkologiska projekt i klinisk och pre-klinisk fas, har Elicera nu initierat marknadsföringen av plattformen iTANK med presentationen av preklinisk Proof-of-Concept-data. Med stöd av ytterligare aktiviteter under hösten ser vi potential för både pilotavtal för iTANK och licensavtal för bolagets OV och CAR-T inom några år. Sammantaget fortsätter vi se ett motiverat värde för Elicera på 13-14 SEK per aktie på 18-24 mån sikt, med ett flertal katalysatorer på både kort och längre sikt. Se även vår videoanalys där Emergers analytiker Johan Widmark presenterar Emergers syn på caset.   


Johan Widmark | 2021-10-26 08:00

This commissioned research report is for informational purposes only and is to be considered marketing communication. This research report has not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of investment research and Emergers is not subject to any prohibition on dealing ahead of the dissemination of investment research. This research does not constitute investment advice and is not a solicitation to buy shares. For more information, please refer to disclaimer.  


Se Emergers videoanalys av Elicera

Marknadsföring av iTANK banar väg för viktiga pilotavtal framöver  

Elicera har nu påbörjat höstens kampanj av marknadsföringsaktiviteter av teknologiplattformen iTANK med presentationen av prekliniska data som ger proof-of-concept för iTANK på ESGCT (European Society of Gene & Cell Therapy) Virtual Congress 2021. iTANK står för immunoTherapies Activated with NAP for efficient Killing och används för att optimera effekten av CAR T-cellsterapier genom att generera en dubbel verkningsmekanism. Vid sidan av CAR T-cellerna aktiveras CD8+ T-celler som skapar en dubbel attack på tumörcellerna och ett systemiskt och långsiktigt immunsvar mot cancer. 

CAR-T är en av de mest lovande och intressanta behandlingsformerna för cancer just nu, men tekniken har ändå flera påtagliga nackdelar, bland annat att det ännu saknas effektiva CAR-T-behandlingar mot solida tumörer. Med iTANK hoppas Elicera kunna lösa detta för både egna och andras CAR-T-behandlingar. För behandling av solida tumörer med CAR-T finns två huvudsakliga utmaningar, dels att den mycket fientliga tumörmikromiljön utmattar och hämmar effekten av CAR T-cellerna och dels svårigheten att identifiera ett målantigen på solida tumörer som uttrycks på alla tumörceller, vilket gör att vissa tumörceller kan undkomma att bli attackerade av CAR T-celler och att resistenta tumörer bildas. Detta räknar Elicera med att kunna åtgärda med iTANK.

Med den nyliga presentationen av PoC-data, en kommande publicering av iTANK i en vetenskaplig tidskrift och ytterligare branschpresentationer för potentiella licenspartners ser vi goda chanser för Elicera att teckna pilotavtal för iTANK inom kort, vilket skulle vara en viktig bekräftelse av bolagets teknologi och en viktig trigger för aktien.       

Hög aktivitet med flertal triggers framöver

Vid sidan av iTANK räknar vi med uppdateringar efter varje fullt behandlad kohort i ELC-100, där vi nu väntar data från den tredje av fyra kohorter. Sammantaget visar vår substansvärdering stöd för ett motiverat värde på 13-14 SEK på 18-24 månaders sikt där vi ser partneravtal för iTANK, ELC-301 in i klinisk fas 2022 och effektmått och potential för tidig utlicensiering för ELC-100 som viktigaste triggers på längre sikt, vid sidan av en ökad internationell aktivitet och uppmärksamhet för Eliceras verksamhetsfält (där CAR-T-relaterade projekt utgjorde hela 43% av alla licensaffärer inom onkologi globalt under 2020). Det är dock viktigt att notera att utveckling av immunoterapier är förknippat med höga risker och generellt låg sannolikhet för framgång ända från tidig fas till godkännande.

Läs även Emergers senaste analysuppdatering här 

Läs vår initieringsanalys på Elicera här 

DISCLAIMER
Information som tillhandahålls av Emergers eller på Emergers webbplats, emergers.se är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut.


HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Emergers skickar ut enkäter för att samla in kvantitativa och kvalitativa data. Syftet är att förstå hur ett visst bolag uppfattas på marknaden. Dina personuppgifter behandlas bara om du deltar i undersökningen. De data som Emergers publicerar eller delar med bolag är alltid anonymiserade och går inte att knyta till dig som person. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se https://www.emergers.se/personuppgifter-i-enkater/

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter