fbpx

Written by 10:42 Analys, Analysartiklar

Högre koncentrationer och malmpriser sprider allt mer ljus i gruvan

Den nyliga scoping-studien ger tillsammans med rusningen i järnmalmspriset stöd för en IRR på 37% för Dannemora samtidigt som den höga koncentrationen på 68% öppnar för GRANGEX att spela en roll i marknadens jakt på fossilfritt stål. Med förväntan om ett fortsatt aktivt nyhetsflöde framöver ser vi nu stöd för ett motiverat värde på 0,14-0,23 SEK justerat för full finansiering av projekten på 24 månaders sikt.  

Johan Widmark | 2021-06-04 11:25

Positionerad för växande efterfrågan på fossilfritt stål
Resultaten från Grängesberg Exploration scoping-studie bekräftar som väntat att bolaget kommer kunna framställa ett järnmalmskoncentrat i världsklass på 67,9%, vilket gör det möjligt att använda malmen för tillverkning av järnsvamp, som är ett viktigt steg i framställningen av fossilfritt stål som också kommer berättiga till en premie. Den höga informationsnivån på scoping-studien gör också att Dannemora kan väntas nå pre-feasibility-status tidigare än väntat och erbjuder även stöd åt den miljötillståndsansökan man nu arbetar med att ta fram.

Rusning i järnmalmspriset
Första lösenperioden av TO3 inbringade 17,5 MSEK då drygt hälften av utestående optioner i TO3 tecknades. Resterade kan tecknas i september och då inbringa ca 15 MSEK. Järnmalmspriset har fortsatt klättra under Q2’21 vilket indikerar ett pris för 68% järnmalm långt över 200 USD per ton. Men med hänsyn till den historiskt höga nivån (endast två korta perioder, 2007 och 2011, har järnmalmspriset legat över dagens nivå medan snittet för 62% under 2000-talet är knappt 90 USD per ton) och en mer än fördubbling sedan början av 2020 så använder vi ett lägre pris i vår långsiktiga prognos (150 USD för 62% + 3 USD premie per % koncentration. Dock värt att notera att premien mellan 62% och 65% för tillfället uppgår till hela 10 USD / %). Ett långsiktigt pris och premie i linje med dagens nivåer skulle alltså få ett kraftigt positivt genomslag på kalkylen jämfört med våra antaganden.

Läs vår intiteringsanalys på Grängesberg Exploration här 

Hög potential och aktivt nyhetsflöde framöver

Med en något lägre årsproduktion än tidigare förväntat, på 1,1 Mton istället för 1,2 Mton (på grund av den högre halten), en råmalmsproduktion på ca 23 Mton fördelat över 8-9 år, en CAPEX på ca 1 Mdr SEK, en något högre maintenance CAPEX än väntat på ca 60 MSEK och en OPEX på 440 MSEK per år så ser vi nu en IRR för Dannemora-projektet på 37%, som inte innefattar möjligheterna till livstidsförlängning. Sammantaget ser vi alltså flera möjliga osäkerheter på uppsidan jämfört med våra antaganden och har höjt vårt motiverade värde efter scoping-studien och uppgången i järnmalmspriset till 0,14-0,23 SEK (tidigare 0,12-0,21) på 24 månaders sikt. Därtill räknar med ett fortsatt aktivt nyhetsflöde med närmare besked om både scoping-studien av apatitprojektet i Q3’21, samt pre-feasibility och miljötillståndsansökan för Dannemora därefter.

Analys: Johan Widmark | Tel: +46 739196641 | Mail: johan@emergers.se

DISCLAIMER

Information som tillhandahålls på eller via denna webbplats är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. För att undvika intressekonflikter har Emergers skribenter inga innehav i de noterade bolag vi skriver om. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. För fullständiga villkor se här.

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter