fbpx

Written by 11:00 Analys, Analysartiklar

Unik och diversifierad utväxling på kryptoboomen

Efter en exceptionell start för sin algoritmstyrda kryptofond med en årlig snittavkastning på 160% växlar det tunga teamet bakom Hilbert Group nu upp. Stadda i kassan efter vårens finansiering går man nu till First North, där vi räknar med lanseringen av tre nya fonder och en dataanalystjänst, nya kryptoinriktade VC-investeringar och intäkter över 100 MSEK inom några år, framförallt drivet av utväxlingen på starkt inflöde i kapitalförvaltningen. Med en fortsatt stark kryptomarknad och ett flertal triggers ger vårt basscenario stöd för en kurs på 25-31 kr per aktie på 18 mån sikt, samtidigt som vi ser risk för ökat regulatoriskt tryck och hög volatilitet.

Analys: Andreas Eriksson | Datum: 2021-08-19 |

Krypto och blockchain – det största sedan internet?
Kryptovalutor med bitcoin i spetsen har de senaste åren gjort en tillväxtresa som ingen annan finansiell tillgång varit i närheten av. Trots svindlade teoretiska möjligheter för den underliggande tekniken inom allt från finansiella tjänster och verifiering till logistik och e-sport återstår fortfarande det riktiga genombrottet. För vår analys använder vi bitcoin som proxy för den förväntade utvecklingen för hela kryptomarknaden såväl som för intresset för blockchaintekniken, och vår modell antar en långsammare uppgång framöver, på 50% per år än den historiska tillväxten på 197% årligen senaste tio åren.
Nya vertikaler ger bred exponering mot kryptomarknaden
Baserat på lång erfarenhet inom investment banking och hedgefondsförvaltning erbjuder teamet bakom Hilbert Group en unik och diversifierad exponering mot kryptomarknaden, långt bortom bitcoin. Vi räknar med att bulken av intäkterna kommer utgöras av förvaltning- och prestationsbaserade avgifter från kapitalförvaltningen där bolagets egenutvecklade handelsalgoritm hittills avkastat 160% årligen. Tre nya vertikaler läggs även till i form av VC-investeringar i blockkedjerelaterade bolag, en Data & Analys-tjänst vilket är en marknad som växer snabbt i takt med att intresset för handel med digitala tillgångar växer, samt en egenhandel som vi betraktar som en option i vår analys.
Hög omvärderingspotential även vid konservativa estimat
Med en förväntan om inflöden på 250 MSEK nästa år, en förväntad volatilitet på 100% och traditionell hedgefondsstruktur på avgifterna (2/20%) så räknar Hilbert med intäkter från fondavgifterna på drygt 110 MSEK 2022. Vårt mer konservativa basscenario (som bl a. baseras på en lägre volatilitet, jfr. 67% 2019 och 58% 2020) ger stöd för fortfarande respektabla intäkter på 68 MSEK 2022 från kapitalförvaltningen. Även Data & Analys-vertikalen erbjuder hög skalbarhet och hög tvåsiffrig intäktspotential i närtid, förutsatt att bolaget lyckas paketera och kommersialisera tjänsten på bästa sätt. Baserat på en kombinerad substans och multipelvärdering visar vårt base case stöd för ett motiverat värde på 25-31 SEK på 18 månaders sikt, samtidigt som vi ser betydligt högre potential än så om stjärnorna fortsätter stå rätt för både Hilbert och kryptomarknaden.

Johan Widmark | Tel: 0739196641 | Mail: johan@emergers.se

DISCLAIMER
Information som tillhandahålls på eller via denna webbplats är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. För att undvika intressekonflikter har Emergers skribenter inga innehav i de noterade bolag vi skriver om. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. För fullständiga villkor se här.

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter