fbpx

Written by 08:00 Analys, Analysartiklar

Ställningsbyggen fokus i KebNis nya vertikal med hög potential

Patentansökan för KebNis första egenutvecklade inertial sensing-applikation öppnar dörren för en helt ny vertikal med långsiktig potential i 100 miljonersklassen. Med väntad säljstart 2022, partnerskap med marknadsledaren inom byggnadsställningar och möjlighet för snabb expansion till andra tillämpningsområden, räknar vi med att 2021 års utvecklingssatsningar, där bolaget även flyttar fram positionerna inom IMUer och stärker upp sin säljkapacitet rejält, kommer transformera bolagets intäktsprofil framöver.


Johan Widmark | 2021-07-12 08:45

Partnerskap med marknadsledaren ger snabb räckvidd

KebNi har meddelat att man lämnat in patentansökan för en inertial sensing-applikation, för att övervaka byggnadsställningars säkerhet och öka personsäkerheten för ställningsarbetare. Applikationen som ska upptäcka och i realtid varna för små vibrationer och rörelser som kan utgöra säkerhetshot i byggnadsställningar kombinerar bolagets teknikkunnande inom inertial sensing och AI. Applikationen väntas lanseras 2022 i partnerskap med en av de ledande ställningsleverantörerna, vilket ger KebNi internationell räckvidd från start, även om utrullningen kan väntas ske landsvis till en början.

Årsintäkter på 100 MSEK vid 10% penetration

Trots att vi räknar med ett lågt enhetspris (<5000 SEK) så kommer tillämpningen innebära att man bygger ett nätverk av enheter på varje ställningsbygge (gissningsvis 15-20 enheter för ett femvåningshus). Byggnadsställningars temporära natur öppnar också för nya affärsmodeller för KebNi som uthyrning eller abonnemang. Marknaden för ställningsbyggen uppgår till 2,4 mdr USD i EU och 7,5 mdr USD globalt . Antaget en villighet att betala 1,5% av kostnaden av ställningsbygget för övervakning av stabiliteten (motsvarar 50 SEK per månad och enhet x 15 enheter för ett ställningsbygge som kostar 50 000 SEK), så motsvarar en långsiktig global marknadspenetration på 10% årsintäkter på 100 MSEK. Dessutom kommer applikationen med små modifieringar kunna användas för övervakning i realtid inom andra områden, vilket ger satsningen mycket hög potential.

Läs vår initieringsanalys på KebNi här 

Stärkt säljkapacitet ger stöd för positiv syn

Inom IMU generellt syns en ökad efterfrågan från det kommersiella segmentet, inte minst självkörande fordon. Med en ny säljchef och mer än fördubblad säljstyrka ser vi positivt på utsikterna att öka intäkterna. För 2022 och 2023 räknar vi dock med att bolagets nya applikation kommer ha en begränsad påverkan på resultatet. Efter mindre justeringar av vår prognos efter Q1-rapporten som förskjuter våra förväntningar till årets sista tre kvartal, har vi vårt justerat vårt motiverade värde till 2,5-2,9 SEK på 18-24 månaders sikt, tills utsikterna för innevarande år, bolagets nya applikation och NG IMU klarnat något.

DISCLAIMER
Information som tillhandahålls av Emergers eller på Emergers webbplats, emergers.se är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut.


HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Emergers skickar ut enkäter för att samla in kvantitativa och kvalitativa data. Syftet är att förstå hur ett visst bolag uppfattas på marknaden. Dina personuppgifter behandlas bara om du deltar i undersökningen. De data som Emergers publicerar eller delar med bolag är alltid anonymiserade och går inte att knyta till dig som person. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se https://www.emergers.se/personuppgifter-i-enkater/

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter