fbpx

Written by 08:00 Analys, Analysartiklar

Ny strategi med utväxling på satsningar från 2022 | Se intervju med vd Torbjörn Saxmo

Med en ny strategisk plan för 2022-2026, en produktportfölj lyft till teknikens framkant och stark tvåsiffrig marknadstillväxt som stöd för flera vertikaler ska KebNi växa de två produktområdena SatCom och Inertial Sensing till matchande storlek 2025. En stark förväntad tillväxt framförallt inom IMUer översätter till svarta siffror först 2023/2024, i linje med bolagets plan, samtidigt som utvecklingsarbetet tärt på kassan och kan väntas omsättas till intäkter först 2022. Justerat för ett förnyat kapitalbehov under vintern ger vår prognos nu stöd för ett motiverat värde på 1,2-1,8 SEK per aktie på 18-24 månaders sikt.

Johan Widmark | 2021-10-29 08:00

This commissioned research report is for informational purposes only and is to be considered marketing communication. This research report has not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of investment research and Emergers is not subject to any prohibition on dealing ahead of the dissemination of investment research. This research does not constitute investment advice and is not a solicitation to buy shares. For more information, please refer to disclaimer.  


Starka tillväxttrender i ryggen

Med fokus på tillväxttrenderna ”Space”, ”Automation” och ”Connectivity” siktar KebNis nya strategiska plan för 2022-2026 på att växa de två produktområdena inom SatCom i en takt över marknadstillväxten samt att matcha Inertial Sensing i storlek 2025. Inom SatCom väntas Maritime-segmentet växa 20% medan Land-segmentet totalt sett betraktas som moget med 4% marknadstillväxt. Samtidigt vill KebNi nu vill expandera SatCom Land från fokus på broadcast till även myndigheter och militär som väntas visa en marknadstillväxt på hela 40%. Även inom Inertial Sensing vilar strategin på en hög marknadstillväxt och nya produktsatsningar inom både IMU:er som produkt, med kundfinansierade utvecklingsprojekt inom ”Tactical” och ”Navigation”, såväl som egna applikationer som övervakning av ställningsbyggen (där vi ser en långsiktig global potential på årsintäkter över 100 MSEK), som utgör den första av fem applikationer till 2026.

Se intervju med vd Torbjörn Saxmo om strategiplanen för 2022-2026
Spann av möjliga utfall

Medan vi antar att de två produktområdena inom SatCom, Maritime och Land, kommer vara lika i storlek i slutet av perioden, så innebär en viss oklarhet om referenspunkt i tiden för tillväxtantagandena (då 2021 blir ett klart svagare år än 2020) att bolagets strategiska ambition ändå översätter till ett spann av möjliga utfall. Efter något justerade långsiktiga inbördes förväntningar på Inertial Sensing och SatCom har vi justerat vår omsättningsprognos till 46 MSEK, 83 MSEK och 113 MSEK för 2022-2024E vilket överensstämmer med vårt tidigare antagande om en omsättning runt 90 MSEK för att nå break-even och bolagets ambition om positiva siffror på rörelsenivå andra halvan 2023 med positivt kassaflöde 2024.

Läs vår analys på KebNi här 

Förväntad förstärkning av kassan mot vintern

På kort sikt har kursen pressats av frånvaron av positiva nyheter efter den svaga rapporten för Q2’21 samt att de SatCom-ordar man pressreleasat speglar en lägre försäljningsnivå än våra tidigare förväntningar. Med drygt två månader kvar på 2021 räknar vi nu med en påtaglig inbromsning jämfört med 2020, även om intäkter från IAI och SAAB kommer göra att andra halvåret blir bättre än det svaga första halvåret 2021. Därefter räknar vi med att bolagets IMU-satsning och ansträngningar inom SatCom under 2021 kan börja bära frukt under 2022. Med ett operationellt kassaflöde hittills i år på -29 MSEK och dämpade utsikter i närtid ser vi ett förnyat kapitalbehov under vinterhalvåret. Justerat för utspädningen från en förväntad emission på 20 MSEK ger vår prognos nu stöd för ett motiverat värde baserat på DCF och jämförelsemultiplar på 1,2-1,8 SEK per aktie på 18-24 månaders sikt.

DISCLAIMER
Information som tillhandahålls av Emergers eller på Emergers webbplats, emergers.se är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut.


HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Emergers skickar ut enkäter för att samla in kvantitativa och kvalitativa data. Syftet är att förstå hur ett visst bolag uppfattas på marknaden. Dina personuppgifter behandlas bara om du deltar i undersökningen. De data som Emergers publicerar eller delar med bolag är alltid anonymiserade och går inte att knyta till dig som person. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se https://www.emergers.se/personuppgifter-i-enkater/

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter