fbpx

Written by 08:00 Analys, Analysartiklar

Avslutade prekliniska studier viktigt steg mot avgörande effektmått 2022

Med framgångsrikt slutförande av den sista prekliniska studien för den blodfettssänkande kandidaten Lipisense står Lipigon nu på tröskeln till fas I med goda chanser till tidiga effektmått redan under andra halvåret 2022. Det öppnar då möjligheten till utlicensiering på en internationell arena där vi sett ökande intresse för Lipigons nisch och licensaffärer i miljardklassen under vintern. Efter en översyn av vår modell och en något uppjusterad sannolikhet att nå marknad för Lipisense, fortsätter vi se hög potential för aktien med stöd av både insiderköp och förväntan om ett händelserikt 2022. 


Johan Widmark | 2022-02-03 08:00

This commissioned research report is for informational purposes only and is to be considered marketing communication. This research report has not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of investment research and Emergers is not subject to any prohibition on dealing ahead of the dissemination of investment research. This research does not constitute investment advice and is not a solicitation to buy shares. For more information, please refer to disclaimer.  


Fas I nästa steg för Lipisense

Lipigon har nu avslutat de sista prekliniska säkerhetsstudierna för sitt blodfettssänkande projekt Lipisense, vilket innebär att man är redo att ansöka om kliniska prövningar. De prekliniska studierna visade att Lipisense tolererades väl i höga doser och det är särskilt värt att notera att studien kunde visa en betydande dosberoende sänkning av blodfettet triglycerid, vilket utgör själva kärnan i att både kunna licensiera ut och få ett läkemedel godkänt i framtiden. Nästa steg, efter ansökan om tillstånd till Läkemedelsverket, är fas I-studien med Lipisense, på friska frivilliga samt en liten grupp typ 2-diabetiker, med förväntad start under Q2 i år.

Stöd för riskjusterat värde på 20 SEK per aktie för Lipisense

I takt med att Lipigon fortsatt göra framsteg med Lipisense har det blivit motiverat att se över vår värderingsmodell. Tillsammans med framgångsrikt slutförda prekliniska studier, som ökat sannolikheten att nå marknad från 11% till 12% i vår modell, motiverar det en justering av vårt beräknade värde för P1 Lipisense från 16-19 SEK till 20 SEK per aktie. Samtidigt noterar vi att vår ursprungliga förväntan om Proof of Concept i sjukdomsmodeller för P4 för ARDS under H2 2021, och därmed följande möjlighet till utlicensiering, inte materialiserats i den omfattning vi förväntat. På samma sätt har arbetet med P3 inte genererat ett sådant nyhetsflöde att det motiverar något en meningsfull plats i substansberäkningen, varför vi väljer att betrakta dessa två projekt som optioner tills vidare.

Förväntan om händelserikt 2022

Aktien har dock gått förvånande svagt i ljuset av framstegen med Lipisense. Bolagets teckningsperiod TO1 har en nyttjandekurs på 14,60 SEK i april 2022, vilket är mer än 100% över dagens nivå och kan därför inte förväntas inbringa några pengar till bolaget. Kassan på 40 MSEK vid Q3 2021 väntas dock räcka att ta Lipisense genom fas I. Och med goda chanser för tidiga effektdata redan H2 2022 bör det öka det strategiska och finansiella handlingsutrymmet för Lipigon markant. Sammantaget fortsätter vi se en hög potential för aktien med stöd av insiderköp, låga trösklar för produktgodkännande, en förvånande press på kursen trots ett starkt nyhetsflöde och förväntan om ett händelserikt 2022.

Se vår intervju med vd Stefan K Nilsson 

Läs vår initieringsanalys på Lipigon här 

DISCLAIMER
Information som tillhandahålls av Emergers eller på Emergers webbplats, emergers.se är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut.


HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Emergers skickar ut enkäter för att samla in kvantitativa och kvalitativa data. Syftet är att förstå hur ett visst bolag uppfattas på marknaden. Dina personuppgifter behandlas bara om du deltar i undersökningen. De data som Emergers publicerar eller delar med bolag är alltid anonymiserade och går inte att knyta till dig som person. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se https://www.emergers.se/personuppgifter-i-enkater/

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter