fbpx

Written by 15:00 Analysartiklar

Med betydande kapacitet att minska utsläpp står Loudsprings Eagle Filters inför en massiv tillväxtpotential

Samtidigt som Eagle Filters munskydd äntligen kommit ut på marknaden, står produktionen av högpresterande gasturbinfilter i startgroparna av en uppskalning, där en fullständig utrullning av Eagles filterprodukter enbart till den befintliga kundbasen skulle öka volymerna tiofalt och skapa enorma besparingar i både pengar och koldioxidutsläpp. Enbart under 2020 minskade Eagle Filters sina kunders koldioxidutsläpp med cirka 150 000 ton vilket speglar en betydande möjlighet för värdeskapande i ljuset av det rusande priset på CO-utsläpp.


Andreas Eriksson | 2021-06-29 15:55

Vid sidan av produktionen av munskydd som Eagle Filters startade som svar på den ökade efterfrågan efter Covid-19, tillverkar Eagle också högpresterande luftfiltreringslösningar som används för att öka effektiviteten i gasturbiner. Filtren håller turbinens blad rena och skyddar turbinen från nedbrytning, vilket gör att den fungerar på optimala nivåer under längre perioder. Trots sin storlek har Eagle Filters kunder på alla kontinenter och visar betydande tillväxtpotential från nuvarande nivåer. Detta beror till stor del på premiekvaliteten på Eagles luftfiltreringsprodukter som kan öka effektiviteten och minska koldioxidutsläppen från världens gaseldade kraftverk markant. 

– Våra högpresterande gasturbinfilter erbjuder stora besparingar för kunderna, som i allmänhet är stora kraftproducenter, genom att minska underhåll och reparationer. Därför är återbetalningstiden för kunderna kort och innebär besparingar på flera miljoner euro per turbin samtidigt som det skapar stora besparingar i konsumtionen av naturresurser och koldioxidutsläpp, säger Juha Kariluoto, VD för Eagle Filters.

Stor potential för värdeskapande i minskade utsläpp 

Även om naturgas är ett fossilt bränsle genererar det betydligt lägre koldioxidutsläpp än andra fossila bränslen. Så hur ser Eagle på framtiden för sin turbinfilterverksamhet? 

– Cirka 20% av världens totala energiproduktion kommer från naturgas och gasturbiner spelar en särskilt viktig roll när det gäller balansering och reservkapacitet i kraftsystemet. Utan gas skulle vi inte kunna absorbera inflödet av förnybar kraft i systemet. I framtiden kommer också överskottsproduktionen från förnybar energi kunna lagras i vätgas som sedan kan användas som bränsle i gasturbiner och producera elektricitet senare i tiden, som på natten när solen inte skiner och vinden inte blåser. Så vi kommer inte kunna göra oss av med gasturbiner i närtid, men vi kan göra dem mindre skadliga.

Under 2020 minskade Eagle Filters sina kunders koldioxidutsläpp med cirka 150 000 ton. Volymen av minskade koldioxidutsläpp är viktig eftersom det är där klimatpåverkan ligger. Utsläppsminskningar har också verkligt ekonomiskt värde. Inom EU:s utsläppshandel har priset på utsläpp på kort tid stigit till cirka 55 EUR per ton, vilket är mer än dubbelt så mycket som för ett år sedan, och det finns ett växande antal frivilliga system för minskning av utsläpp runt om i världen. Kapaciteten att minska utsläppen erbjuder lukrativa möjligheter för Eagle Filters att arbeta med kunder och partners för att tjäna pengar på dessa utsläppsminskningar, eftersom de är påtagliga och tydligt definierade.

Potential att påskynda vägen till utdelningsintäkter för Loudspring-aktieägare

Vid helårsrapporten för 2020 förväntade sig Loudspring, som är Eagle Filters moderbolag med ett ägande på 85%, att intäkterna från Eagles industriprodukter skulle ligga i intervallet 2 450 000 EUR (lägre änden), vilket skulle innebära ytterligare ett år av platt tillväxt, upp till 4 500 000 EUR (högre änden), vilket skulle utgöra en nästan fördubbling av intäkterna. Intäkterna och vunna anbud för både gasturbinfilter och munskydd uppgick dock tillsammans till 3 MEUR vid Q1-uppdateringen i mitten av april 2021, vilket stöder utsikterna för en total försäljning över 10 MEUR år 2022 eller till och med under 2021. Med antagande om en EBITDA-marginal på 20%, i linje med de noterade branschkollegorna Donaldson Company och 3M, skulle detta innebära en EBITDA över 2 MEUR.

Loudspring är i processen att förvandlas till ett industribolag där Eagle Filters industriverksamhet erbjuder en långsiktig stabilitet för intäkterna, vilket hjälper till att minska risken i Loudsprings portfölj och kortar ner vägen till utdelningar för Loudsprings aktieägare.

Men trots det starka makrostödet för efterfrågan och starkt momentum in i 2021 har allt inte gått så smidigt för den industriella filterverksamheten. Under första kvartalet 2021 inledde Eagle egen produktion av industrifilter, men produktionen har dragits med förseningar, vilket ökat både orderstocken och behovet av rörelsekapital. I fredags tillkännagav Loudspring försäljningen av sin 24-procentiga andel i ResQ Club med avsikten att skärpa sitt fokus och koncentrera sina investeringar kring Eagle Filters. I pressmeddelandet för avyttringen framhåller Loudspring att de resurser som frigörs från ResQ Club-investeringen kommer att ge aktieägarna betydligt bättre avkastning när de används för Eagle Filters tillväxt.

När nu Eagle har säkrat den nödvändiga finansieringen, finns det en hel del arbete att göra. Eagle har än så länge bara en liten marknadsandel av de cirka 10 000 gasturbiner runt om i världen som kan använda de filter som Eagle tillverkar, vilket innebär att det finns gott om utrymme att växa endast genom ökad marknadspenetration.

– Om vi bara tittar på vår existerande kundbas, och antar att var och en av våra befintliga kunder skulle byta till våra högpresterande filter i var och en av sina gasturbiner, skulle det innebära en 10-faldig tillväxt för Eagle, så vi har en tydlig plan framför oss som visar hur vi ska materialisera potentialen, säger Juha Kariluoto.

Läs mer om Loudsprings Eagle Filters här

DISCLAIMER
Information som tillhandahålls av Emergers eller på Emergers webbplats, emergers.se är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut.


HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Emergers skickar ut enkäter för att samla in kvantitativa och kvalitativa data. Syftet är att förstå hur ett visst bolag uppfattas på marknaden. Dina personuppgifter behandlas bara om du deltar i undersökningen. De data som Emergers publicerar eller delar med bolag är alltid anonymiserade och går inte att knyta till dig som person. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se https://www.emergers.se/personuppgifter-i-enkater/

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter