fbpx

Written by 09:39 Analysartiklar

Loudsprings Eagle Filters äntligen redo att lyfta

Loudspring har ett antal spännande onoterade tillväxtbolag i sin portfölj. Med CE-certifieringen av bolagets munskydd är Loudsprings Eagle nu redo att skala upp produktionen 2021 och ta en position på en marknad som sannolikt kommer att bestå bortanför vaccinationerna. För Loudspring ser vi detta som en möjlig trigger för att driva en vändning av sentimentet, öka intresset för en av First Norths värderingsmässigt mest välbevarade hemligheter och minska substansrabatten.

Johan Widmark | Datum: 2021-03-30 Tid: 10:17

Potential med munskydd reflekteras inte i dagens värdering

Med en dubbelnotering på First North i Stockholm och Helsingfors erbjuder Loudspring exponering mot en intressant portfölj av onoterade cleantech-företag, baserat på tanken att lösningarna på några av planetens hållbarhetsutmaningar innebär en unik möjlighet att växa lönsamma företag. Efter ett utmanande 2020, där digitala företag som Nuuka Solutions och ResQ Club gick bättre än företag som fokuserade på att sälja investeringsvaror som Eagle Filters och Sofi Filtration, börjar saker nu ljusna för portföljens kärninnehav.

Medan Loudspring-aktien handlades med substansrabatt redan för ett år sedan, erbjuder Eagle Filters beslut att expandera till marknaden för munskydd en betydande tillväxtmöjlighet utöver de befintliga kärninnehaven, som inte reflekteras i dagens värdering. Det erbjuder också en nyhetsdriven trigger för nytt intresse från investerare som har kapacitet att öka marknadens uppskattning för hela portföljen, som dessutom fortsätter växa totalt sett.

En betydande möjlighet kvarstår ett år efter utbrottet av covid

Baserat på bolagets kärnverksamhet att tillhandahålla avancerade luftfilterlösningar för gasturbiner till energiföretag var Eagle Filters i en unik position att expandera verksamheten till munskydd av hög kvalitet för att möta den kraftigt ökade efterfrågan när pandemin bröt ut. Men eftersom det tog längre tid än väntat att processa CE-certifieringen för FFP2 och FFP3 var försäljningsvolymen och intäkterna från munskydden betydligt lägre 2020 än ursprungligen förväntat.

Inhemsk tillverkning är en fråga om leveranssäkerhet för alla länder. Vi kommer att fortsätta att öka vår tillverkningskapacitet och tror att våra FFP3-munskydd ger oss en utmärkt plattform för att vara konkurrenskraftiga på världsmarknaden på lång sikt.

Jarkko Joki-Tokola
Jarkko Joki-Tokola, CEO Loudspring

Men sedan dess har saker och ting börjat ljusna. Dagen före jul 2020 meddelade Loudspring att Eagle hade klarat alla nödvändiga tester för CE-certifiering i FFP2-klassen, och i februari 2021 fick Eagle CE-certifiering för FFP3-klassen. Därmed kunde Eagle Filters börja sälja munskydd till vårdinstitutioner och till den breda allmänheten i hela Europa. Många länder utanför Europa accepterar också försäljning av CE-certifierade produkter.

Eftersom munskydd är en förbrukningsvara som används dagligen både professionellt och privat världen över finns fortfarande en betydande marknadspotential, ett år efter utbrottet av pandemin. Utöver den rådande smittspridningen och regler för att bära munskydd offentligt kommer det också finnas behov av att bygga upp nödlager för framtiden. Även efter en fullständig utrullning av vaccinationerna och efter att spridningen dämpats kommer det sannolikt finnas en förhöjd efterfrågan på munskydd från både diverse offentliga institutioner och konsumenter som vill skydda sig mot virus, jämfört med tidigare nivåer och för en lång tid framöver.

När det gäller utsikterna på kortare sikt har Eagle redan fått order från flera sjukhus i Finland och uppvaktar nu kunder i Europa direkt och via agenter. Även om priskonkurrensen har intensifierats finns det andra aspekter att tänka på för offentliga kunder, som försörjningstrygghet och att begränsa exponeringen mot geopolitiska risker förknippade med leverantörer utanför Europa.

”FFP3-munskydd är eftertraktade andningsskydd av högsta kvalitet och inhemsk tillverkning är en fråga om leveranssäkerhet för alla länder. Vi kommer att fortsätta att utveckla vår tillverkningsförmåga såväl som produktegenskaperna och tror att våra FFP3-andningsskydd ger oss en utmärkt plattform för att vara konkurrenskraftiga på världsmarknaden på lång sikt”, säger Loudsprings VD Jarkko Joki-Tokola vid tillkännagivandet av CE-märkningen.

Från den ursprungliga kapaciteten på 30 000 munskydd per dag siktar Eagle nu på 100 000 per dag 2021. Även om marknaden är volatil och svår att förutsäga, motsvarar detta intäkter i intervallet 7-8 MEUR. Produktionsökningen innebär dock att merparten av intäkterna kommer komma mot slutet av året, varför man bör förvänta sig den sortens siffror först under 2022.

Solid tillväxtpotential i den underliggande industriverksamheten

Pandemin öppnade ett ’window of opportunity’ för Eagle att gå in marknaden för munskydd. De ovannämnda siffrorna kommer ovanpå Eagle Filters industriella gasturbinfilter som erbjuder kunderna betydande besparingar med mycket kort återbetalningstid. År 2020 hindrades intäkterna av en försenad kundleverans som försköt intäkter på 400 000 EUR till 2021. Detta resulterade i en nästan platt omsättningstillväxt 2020 och Loudspring förväntar sig nu att intäkterna från industriprodukterna ska ligga i intervallet 2 450 000 EUR (low end), vilket skulle innebära ytterligare ett år utan tillväxt, till 4 500 000 EUR (high end), vilket motsvarar en närapå fördubbling av intäkterna. Industriverksamheten ser nu allt bättre ut, och allt detta stöder möjligheten för en total försäljning på över 10 MEUR under 2022.

Om vi antar 20% EBITDA-marginal 2022, i linje med noterade peers Donaldson Company och 3M, antyder detta +2 MEUR i EBITDA 2022.

Eagle huvudsakliga drivkraften för Loudsprings substans

För att uppskatta det potentiella värdet på Eagle Filters vid utgången av 2022 tittar vi på bolagets noterade peers 3M och Donaldsson, och genomsnittet av deras EV/Sales och EV/EBITDA-multiplar, på 3,4x respektive 16,1x. Direkt översatt till Eagle skulle det innebära ett EV på 33 MEUR. Justerar vi för en 30% storleks- och likviditetsrabatt ser vi dock ett motiverat värde på 23 MEUR för Eagle, vilket motsvarar ett värde på 19,6 MEUR för Loudsprings 85 procentiga ägarandel i Eagle. 

Den siffran kan jämföras med Loudsprings börsvärde på 13,8 MEUR och även justerat för Loudsprings nettoskuld på 3,7 MEUR och avdrag för Loudsprings centrala kostnader är det tydligt att Eagle är den främsta drivkraften för Loudsprings substans. Med tillägget av de andra onoterade kärninnehaven Nuuka, ResQ Club och Sofi Filtration, i kombination med Loudsprings aktiekurs som backat nästan 30% hittills i år, är det uppenbart att Loudspring-aktien nu handlas till en betydande substansrabatt, vilket gör Loudspring till en av de värderingsmässigt mest välbevarade hemligheterna på Stockholm First North.

Med en fortsatt tillväxt för kärninnehaven och en uppskalning av tillverkningen av munskydd ser vi rimliga förutsättningar för en vändning i nyhetsflödet som kan driva en förändring i sentimentet och minska substansrabatten.

Johan Widmark | Tel: 0739196641 | Mail: johan@emergers.se

DISCLAIMER
Information som tillhandahålls på eller via denna webbplats är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. För att undvika intressekonflikter har Emergers skribenter inga innehav i de noterade bolag vi skriver om. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. För fullständiga villkor se här

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter