fbpx

Written by 08:00 Analys, Analysartiklar

Nytt liv för NEX-18 med sikte på nära parallella kliniska studier nästa vinter

Efter att Nanexa funnit en lösning och väg framåt med den pausade fas I-studien med NEX-18 står det samtidigt klart att återstarten av kliniska studier sannolikt fördröjer projektet med minst 18 månader till 2023. Efter en översyn av vår sannolikhetsjusterade värderingsmodell där NEX-18 och NEX-20 nu väntas gå närmare i takt, ser vi stöd för ett motiverat värde på 6,3-7,7 SEK per aktie. Med en god finansiell ställning och möjliga triggers i både PharmaShell och start av kliniska studier vintern 2022/23 ser vi god risk reward för en omvärdering från dagens nivå.

Johan Widmark & Magnus Brolin | 2022-02-11 08:00 

This commissioned research report is for informational purposes only and is to be considered marketing communication. This research report has not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of investment research and Emergers is not subject to any prohibition on dealing ahead of the dissemination of investment research. This research does not constitute investment advice and is not a solicitation to buy shares. For more information, please refer to disclaimer.  


Möjlig återstart av kliniska studier med NEX-18 2023

Efter några månader i nära tysthet efter beskedet i september 2021 att man pausar fas I-studien med NEX-18 efter måttliga hudreaktioner på injektionsstället, och det efterföljande beskedet om kompletterande prekliniska studier i djurmodeller för att utreda dessa måttliga hudreaktioner, har Nanexa nu dragit slutsatsen att hudreaktionerna inte orsakats av PharmaShell och att man funnit en potentiell lösning. Därför kommer Nanexa nu ta fram en omformulering av NEX-18 som man ska fortsätta pre-kliniska studier med under 2022 med sikte på en återstart av kliniska studier under 2023. Beskedet underlät dock att sprida fullt ljus över vad som orsakat hudbesvären och vad exakt den potentiella lösningen består i.

Långt ifrån non-event men bättre än projektstopp

Medan planen framåt för NEX-18 innebär en försening på sannolikt minst 18 månader så är det att föredra framför att bolaget helt överger NEX-18. Men eventuella tidigare förhoppningar att man efter några månaders försening skulle kunnat gå vidare med en justerad formulering till fas Ib/II får nu anses ha grusats. Parallellt med arbetet med NEX-18 siktar bolaget på att starta fas I med sitt andra stora projekt NEX-20, en depåberedning av lenalidomid för behandling av multipelt myelom, under Q4 i år. Därtill har bolaget under Q4’21 annonserat ytterligare ett utvärderingsavtal för sin plattform PharmaShell med en av bolagets befintliga kunder, för utvärdering med ett biologiskt läkemedel, vilket indikerar att partnerbolagens intresse för PharmaShell borde vara opåverkat av problemen med NEX-18.

Stöd för motiverat värde på 6,3-7,7 SEK per aktie

Efter en översyn av vår värderingsmodell för NEX-18 har vi nu justerat vår antagna sannolikhet för framgång i den prekliniska fasen till 70%. Tillsammans med den statistiska sannolikheten för läkemedelsprojekt inom onkologi och off-patent ser vi en ackumulerad sannolikhet för bolagets två prekliniska projekt på 6,4% från pre-klinik till godkännande. Det motsvarar ett riskjusterat NPV för NEX-18 på ca 130 MSEK eller 2,6 SEK per aktie. Tillsammans med NEX-20 och plattformen PharmaShell (1,7 + 2,8 SEK per aktie) ger det stöd för ett motiverat värde på 6,3-7,7 SEK per aktie. Vidare ser vi att en framgångsrik start av kliniska studier för både NEX-18 och NEX-20 kan väntas motivera en omvärdering till 9 SEK per aktie på något års sikt.

Läs vår intiteringsanalys på Nanexa här 

DISCLAIMER
Information som tillhandahålls av Emergers eller på Emergers webbplats, emergers.se är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut.


HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Emergers skickar ut enkäter för att samla in kvantitativa och kvalitativa data. Syftet är att förstå hur ett visst bolag uppfattas på marknaden. Dina personuppgifter behandlas bara om du deltar i undersökningen. De data som Emergers publicerar eller delar med bolag är alltid anonymiserade och går inte att knyta till dig som person. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se https://www.emergers.se/personuppgifter-i-enkater/

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter