fbpx
NeoDynamics

Written by 09:53 Analysartiklar

Händelserikt 2021 för Neodynamics trots covid-påverkan på utrullningen

Trots starkt intresse från ledande kliniker har utrullningen av NeoNavia förskjutits något av Covid. Samtidigt väntas resultat från två kliniska studier och en FDA-ansökan senare i år. Vi ser ett motiverat värde på 5-13 SEK på 18-24 månaders sikt. Vi tog ett samtal med vd Anna Eriksrud om läget, se intervjun här. 


Analys: Johan Widmark | Datum: 2021-02-03 

TROTS ETT STORT intresse från Key Opinion Leaders för bolagets unika biopsiinstrument med sig i ryggen från 2020, har utrullningen fått en tuff start med vinterns andra våg av Covid-19 som begränsat tillgängligheten till klinikerna. Strategin med ledande universitetskliniker, som väntas rekommendera andra kliniker och därigenom skapa en hävstångseffekt, kan därför väntas omsättas i ett lyft i bolagets orderingång först mot senare delen av 2021.

Samtidigt väntas resultat från bolaget två kliniska studier, där studien i Storbritannien försenats av Covid-relaterade utmaningar med patientrekryteringen och nu kan väntas producera interimsresultat vid årsskiftet 2021/2022, och slutliga resultat 2022, medan resultaten från bolagets studie i Tyskland på 120 patienter väntas redan under första halvan av 2021.

Se intervju med vd Anna Eriksrud om strategin för utrullningen av NeoNavia och fokus 2021

Därtill räknar bolaget med att lämna in sin tillståndsansökan till amerikanska FDA under första halvan 2021. Eftersom det är en så kallad 510-K, vilket innebär att bolaget inte ansöker för ett nytt preparat eller ny medicinteknisk utrustning utan jämför sin lösning med existerande produkter, beräknas ansökan kunna behandlas på 90 dagar med en förhoppning om godkännande redan i år.

Operationellt ligger fokus även på att flytta nålproduktionen till Thailand under året, vilket kommer att möjliggöra ett lyft i bruttomarginalbidraget från dessa förbrukningsvaror, som vi räknar med kommer utgöra 90% av omsättningen, till över 65%.

Efter den riktade emissionen i slutet på 2020 då man tog in 90 MSEK från bland annat Masoud Khayyamis investeringsbolag Cardeon Future Financing är bolaget väl kapitaliserat för att ta sig igenom ett relativt kostnadstungt 2021. Därefter räknar vi med att bolaget kommer söka partnerskap för hjälp att rulla ut bredare.

Läs vår intiteringsanalys på Neodynamics här 

Neodynamics, Neonavia

Avstamp för tekniksprång på biopsimarknaden

Med påfyllningen av kassan binder NeoDynamics tunga namn från Life Science-världen till bolaget och med ledande bröstcancerkliniker och flera kliniska studier bakom sig är NeoDynamics fullt rustat för en snabb utrullning av NeoNavia som kommer innebära ett teknikskifte för ultraljudsledda bröstbiopsier och intäkter över 100 mkr inom några år.

Läs analysen här »

Det är dock rimligt med att förvänta sig ett kapitalbehov någon gång under 2022, då försäljningen skalar upp men inte täcker bolagets expansionskostnader. Om Neodynamics då inte är i ett läge där man kan finansiera sig med lån eller på obligationsmarknaden så kan man behöva vända sig till aktieägarna igen. Därför är det rimligt att förvänta sig ytterligare 20-30 procents utspädning.

Justerat våra förväntningar med en mindre förskjutning framåt i tiden fortsätter vi dock se potential för en omsättning över 100 MSEK på några års sikt. Sammantaget ser vi ett motiverat värderingsintervall på 5-13 SEK baserat på DCF och jämförelsemultiplar på 18-24 månaders sikt.

Neodynamicsaktien fick sig dock en törn i december efter beskedet att amerikanska Greenwich LifeScience gjort betydande framsteg med bolagets behandling av bröstcancer. Den negativa reaktionen på Neodynamicskursen vittnar dock om en missuppfattning, eftersom en framgångsrik behandling av bröstcancer inte minskar behovet av diagnos, och det för precisionsbehandling av cancer också krävs precisionsdiagnostik, precis som det Neodynamics teknik kan erbjuda.

Johan Widmark | Tel: 0739196641 | Mail: johan@emergers.se

DISCLAIMER
Information som tillhandahålls på eller via denna webbplats är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. För att undvika intressekonflikter har Emergers skribenter inga innehav i de noterade bolag vi skriver om. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. För fullständiga villkor se här.

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter