fbpx

Written by 12:00 Analysartiklar

Bredare portfölj banar väg för omvärdering av aktien

Parallellt med ett kraftigt genombrott för Simris omega-3-produkter i USA kommer nu de första resultaten av utvecklingsarbetet inom bolagets andra vertikal, cosmeceuticals, samtidigt som man utvärderar flera högintressanta farmakologiska tillämpningar, vilket med förstärkta finanser banar väg för en omvärdering av aktien.

  • Stark tillväxt på global mångmiljardmarknad
  • Expansion inom högvärdiga vertikaler
  • Kapitaleffektiv expansion med återförsäljare och online

ANALYS SIMRIS ALG (SIMRIS-B.ST) Svenska Simris Alg är ett bioteknikbolag i den gröna utvecklingens absoluta framkant. Bolaget som grundades 2011 utvecklar och tillverkar bioaktiva ämnen från odlade mikroalger. Baserat på mikroalgernas essentiella, unika och kommersiellt intressanta bioaktiva ämnen och egenskaper, fokuserar Simris på applikationsområden med högvärdesprodukter med stora marknader, hög tillväxt och höga marginaler. För bolagets första produkt att nå marknaden, omega-3-tillskott som säljs under eget varumärke, kan man se ett pågående genombrott i USA. Samtidigt har utvecklingsarbetet inom cosmeceuticals börjat visa de första resultaten. Parallellt utvärderar Simris också flera lovande farmakologiska tillämpningar med hög potential.

Bolagets teknik ersätter ohållbara råvaror från hotade arter och känsliga marina ekosystem, och ger tillgång till helt nya ämnen med ursprung i havet. Bolaget grundades av vd Fredrika Gullfot, teknologie doktor i bioteknologi från KTH, och har sitt huvudkontor och sin egenägda anläggning i Hammenhög utanför Simrishamn (därav namnet).

– Till skillnad från annan bioprocessteknik i bakterier eller jästceller där man tillsätter socker, stärkelse eller någon annan kolkälla, så fångar Simris alger koldioxid som omvandlas till de ämnen vi vill ha, vilket också innebär att odlingen lämnar ett positivt klimatavtryck, säger Fredrika Gullfot, vd på Simris Alg.

Odlingen sker i näringsfattigt saltvatten, vilket innebär att bakterier och andra patogener inte trivs. Bolagets teknik är baserad på slutna system vilket möjliggör produktion av väldigt finkänsliga ämnen för exempelvis pharmaindustrin.

Det kanske mest kända ämnet som har sitt ursprung i alger, och normalt kommer till människan genom fisk, är omega-3. Men det saknas inte tänkbara applikationsområden för alger. Talrika startups och större företag utforskar algernas potential för allt från bränsleproduktion, djurfoder och jordförbättring till läkemedel, specialkemikalier och kosmetik. Och det är inte bara själva algråvaran som erbjuder möjligheter. Mikroalger innehåller även ämnen som kan ha antivirala egenskaper, eller användas som markör inom avancerad diagnostik och för målinriktad cancerterapi. De har även en intressant potential inom produktion av andra generationens peptid- och proteinbaserade läkemedel, inkl. vacciner, som produceras genom cellodling där man fört in de gener som kodar för det ämne man är ute efter. Här har mikroalger unika biokemiska mekanismer som gör att man kan tillverka ämnen som idag är mycket svåra att tillverka med befintliga bioprocesser.

Baserat på bolagets strategi att rikta in sig på applikationsområden med stora marknader, hög tillväxt och höga marginaler, har bolaget redan gjort hela resan från idé, labb och pilot ända till produktion på industriell skala och kommersialisering av bolagets första produktvertikal, kosttillskott med omega-3. Nästa produktkandidat för kommersialisering finns inom cosmeceuticals, vilket innebär aktiva ämnen för avancerad hudvård. Här har man börjat få de första resultaten från ett forskningsprojekt som inleddes 2019. Bolaget utvärderar också farmakologiska tillämpningar av bl.a. ämnen med antivirala och antibakteriella egenskaper i mikroalger, men också tillverkning av andra generationens peptid- och proteinbaserade läkemedel.

Vi fokuserar på högvärdesprodukter med stora marknader, hög tillväxt och höga marginaler. Omega-3 är vårt första case, nu fortsätter vi att expandera mot fler områden.

Fredrika Gullfot, Simris Alg
Fredrika Gullfot, teknologie doktor i bioteknologi från KTH och grundare och vd Simris Alg

Även om en person med normal varierad kost får i sig tillräckligt av det livsviktiga omega-3 visar studier tydligt att allt färre människor äter tillräckligt mycket fisk för att tillgodose kroppens behov av den essentiella fettsyran.

Ökande hälsomedvetenhet globalt bidrar dock till en starkt växande och lönsam global marknad för omega-3. Samtidigt ökar kraven på miljömässig hållbarhet och spårbar produktion, vilket ger algoljan allt större fördelar. Omega-3-tillskott, som är det största och mest lönsamma segmentet inom omega-3-marknaden, säljs traditionellt inom hälsofackhandeln och på dagligvaruhandelns hyllor med kosttillskott.

– Vi riktar in oss på den nya wellness-kategori som håller på att växa fram i skärningspunkten mellan mode, skönhet, hälsa och fitness, där det finns en stark efterfrågan på nya, unika varumärken som är tillräckligt sofistikerade för att platsa på de mer exklusiva butikshyllorna, säger Fredrika Gullfot.

Simris

Eftersom Simris Algs omega-3-produkter faller under EU-förordningen om nya livsmedel, så kallade Novel foods, har bolaget ännu inte kunnat lansera sina produkter i Europa. Istället har Simris Alg ställt in siktet på den internationella marknaden, och då framförallt USA där bolagets försäljning av omega-3 växer starkt. Bolaget pressmeddelade i somras att e-handeln hade ökat med 322 procent i juli, med ihållande försäljningsökning. Produkterna säljs genom trendsättande återförsäljare såsom skådespelerskan Gwyneth Paltrows Goop, samt egen e-handel. Det kommersiella genombrottet under sommaren ger en tydlig fingervisning om att man verkar ha hittat rätt strategi. I tillägg till försäljningen i USA har bolaget en distributör i Sydkorea med avtal om en försäljning på 7 mkr över tre år.

Vad gäller de andra initiativen inom cosmeceuticals och pharma så är de i tidigare fas och kan möjligen nå marknaden på andra vägar som exempelvis utlicensiering till andra företag och varumärken. Därför är också bolagets forskningsprojekt och samarbeten en viktig indikator för att avgöra långsiktiga utvecklingen för Simris.

Sett till branschkollegor så verkar allt fler investerare på den internationella finansmarknaden fått upp ögonen för investeringar i helt växtbaserade eller veganska bolag på senare tid. Enligt analysföretaget Data Bridge väntas den globala marknaden för algprodukter visa en genomsnittlig tillväxt på sju procent per år till 2027 och enligt Coherent Market Insights väntas den globala algmarknaden omsätta nära sex miljarder dollar 2027. Med dryga fyra år på börsen är dock Simris Alg en av mycket få noterade investeringsalternativ som ger en ren exponering mot algindustrin.

Simris Algs vd Fredrika Gullfot presenterar anläggningen för Kronprinsessan Viktoria i augusti 2019
Kronprinsessan Viktoria besöker Simris Algs anläggning i augusti 2019.
Föregående bild
Nästa bild

Utanför börsen finns det gott om alg-startups. I januari i år tog Edinburgh-baserade MiAlgae in 12 mkr för sin algprodukt som riktar sig till bland annat hundmat. I Sverige finns även det Göteborgsbaserade Swedish Algae Factory som har siktet inställt på att förbättra effektiviteten i solceller med alger, och det finns även krämer på hudvårdsmarkanden baserade på bolagets alger. Hittills har Swedish Algae tagit in 78 mkr i riskkapital. Det senaste året har riskkapitalbolag investerat tungt i algindustrin globalt. Men få av dessa bolag har nått kommersiell fas.

Efter företrädesemissionen under sommaren som tillförde bolaget 29 mkr före kostnader står bolaget nu väl kapitaliserat att stödja sina utvecklingsprojekt inom cosmeceutical och pharma samtidigt som man fortsätter den internationella utrullningen av omega-3-produkter. Med ett börsvärde på ca 46 mkr motsvarar det ett rörelsevärde omkring 20 mkr.

2019 2020e 2021e 2022e 2023e
Nettoomsättning
2
6
9
14
21
Bruttomarginal
neg.
42%
56%
63%
70%
EBITDA
-22
-18
-16
-14
-9
EBIT
-25
-21
-19
-17
-12

Källa: Emergers

Bolaget har även två noterade teckningsoptionsprogram, där TO3B under oktober kan tillföra upp till ca 13 mkr före kostnader. TO2B som faller ut i december har en teckningskurs på 2,47 kr per aktie. Därutöver finns även två onoterade optionsprogram, med betydligt höge teckningskurser än dagens kurs.

Sett till intäkter är utsikterna svårprognosticerade annat än att ett pågående genomslag i USA kan väntas lyfta intäkterna från omega-3 framöver. Enbart dessa intäkter motsvarar en rörelsevärdering (EV/Sales) på knappt 4x Emergers uppskattade intäkter 2020 som kan väntas sjunka närmare 1x till 2023 utan särskilt aggressiva prognoser. Därtill erbjuder utlicensieringar eller nya produktvertikaler inom cosmeceuticals och pharma betydande intäktspotential inom några år, även om de benen är mer svårprognosticerade. Tydligt är dock att VC-industrin, som ofta investerar med betydligt djupare insikter och förståelse för de utvecklingsbolag de investerar i än aktiemarknadens generalister, tillskriver algindustrin ett betydligt högre värde än vad kursen i svenska börsens enda algbolag idag reflekterar.

Johan Widmark | Tel: 0739196641 | Mail: johan@emergers.se

DISCLAIMER
Information som tillhandahålls på eller via denna webbplats är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. För att undvika intressekonflikter har Emergers skribenter inga innehav i de noterade bolag vi skriver om. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. För fullständiga villkor se här.

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter