fbpx

Written by 15:17 Analysartiklar

Investerar i brytpunkten när start-up övergår i scale-up

Med investeringar i bevisade affärsmodeller som står inför en uppskalning av intäkterna räknar Northern CapSek Ventures med en snabb värdetillväxt framöver. Baserat på bolagets modell för att hitta och investera i de bästa scaleup-bolagen siktar det erfarna teamet bakom Northern CapSek på en snittavkastning på minst 20 procent per år.

  • Investeringar i bevisade affärsmodeller
  • Fokus på uppskalning av intäkterna
  • Unik modell för att hitta bästa bolagen i tidig fas minimerar riskerna

ANALYS NORTHERN CAPSEK VENTURES I vanliga fall är privatinvesterare hänvisade till att läsa om hur så kallade Venture Capital-firmor genom tidiga investeringar i startups följt med på fantastiska värdeökningar i snabbväxande teknikbolag. I bästa fall har privatspararna själva fått investera när dessa succéer väl nått börsen, om de ens gör det. Andra privatinvesterare har vågat sig på så kallade ängelinvesteringar som normalt sett görs i en väldigt tidig fas och innebär stora risker, ofta med blandade resultat som har få likheter med Spotify eller Klarnas tidiga investerare. Men för de allra flesta som saknar ett kapital på åtskilliga miljoner för varje enskild investering, har dörren till VC-firmornas mystiska värld hittills varit stängd.

– Vi riktar in oss på segmentet tillväxtbolag med bevisade affärsmodeller som behöver expansionskapital för en uppskalning av verksamheten. Även om vi fokuserar på bolag som är exponerade mot digitaliseringen av samhället så tittar vi inte på någon speciell bransch utan letar efter skalbara affärsmodeller, säger Henrik Jerner, vd på Northern CapSek Ventures.

Vi har en unik affärsmodell baserad på samarbeten med aktörer som investerar i tidigare fas än vi själva, vilket ger både rigorös gallring av de bästa kvalitetsbolagen och en kostnadseffektiv organisation.

Henrik Jerner, vd Northern CapSek Ventures

Efter 13 år på Sjätte AP-fonden, den av statens pensionsfonder som är specialiserad på just investeringar i onoterade innehav i uppstarts- och tillväxtfas, så vet Henrik Jerner vad han talar om. Tillsammans med Peter Wendel som är styrelseordförande och har 25 års erfarenhet av startups, utgör Henrik Jerner kärnan i ett litet men tungt garde av ärrade investerare som navigerar en startup-värld som annars gärna associeras med unga talanger med stora ambitioner men begränsad erfarenhet.

NORTHERN CAPSEK INVESTERAR i bolag där affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Fokus ligger på bolag vars tillväxt drivs av digitaliseringen av samhället, gärna inom områdena Software as a Service (”SaaS”), Internet of Things (”IoT”), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning.

Northern CapSek erbjuder sina investerare en indirekt exponering mot dessa tillväxtbolag, där det normalt är svårt för privatinvesterare att investera. Målet är att minska risken i investeringarna genom en diversifierad portföljsammansättning och att investera i bolag som genomgått en gallringsprocess.

Hoodin, noterat på Spotlight är ett av Northern CapSek Ventures portföljinnehav.

– Vi har en unik affärsmodell som innebär att vi har samarbeten med andra aktörer som investerar i tidigare fas än vi själva går in i. Det här gör att vi både får en rigorös gallring för att få fram de bästa kvalitetsbolagen men också att vi får en väldigt slimmad och kostnadseffektiv organisation.

Nätverket av samarbetspartners kan liknas vid mer strukturerade ängelinvesterare, som gör tidigare investeringar och tar en högre risk än Northern CapSek Ventures. En av Northern CapSeks partners är 1337works, vars affärsidé är att bygga upp startupbolag från grunden tillsammans med erfarna entreprenörer. Andra samarbetspartners är Ekapaif AB i Göteborg, Starbright Invest i Jönköping och I Love Lund i Lund. Därtill kommer informella samarbeten med ytterligare tre investeringsplattformar i södra Sverige.

– Det är plattformar som investerar i start-ups som till stora delar gör jobbet åt oss. Men när deras bolag går in i nästa fas, scale-up kommer de till oss som har det kapital bolagen behöver för att komma vidare. Då bedömer vi att våra målbolag har en värdering omkring 30-80 miljoner kronor, förklarar Henrik Jerner.

Illustration av AppSpotrs erbjudande, ett verktyg för utveckling av appar för användare utan tidigare programmeringskunskaper. AppSpotr är ett av Northern CapSek Ventures portföljinnehav. 

NORTHERN CAPSEK HAR nu fyra investeringar i portföljen, dels de på Spotlight noterade Appspotr och Hoodin. Appspotr har nyligen lanserat den tredje generationen av sin så kallade low-code-plattform som är ett verktyg för utveckling av appar utan behov av tidigare programmeringskunskaper. Man har även stöpt om sin affärsmodell och nu ligger fokus på att fånga den starkt ökande efterfrågan. Hoodin är ett informationsinsamlingsverktyg som förutom att scanna traditionella databaser även scannar sociala medier. Tjänsten omfattar ett rapportverktyg för företag och säljs som prenumerationstjänst. Därtill ingår onoterade Glase Fintech i portföljen som sålde sin operativa verksamhet 2019.

Det senaste tillskottet till portföljen är PubQ som erbjuder ny typ av kassasystem för restaurangbranschen i appformat. I appen kan kroggäster sköta både beställningar och betalningar digitalt, oavsett om de beställer take away eller sitter i restaurangen. Med PubQ:s app får restaurangerna även tillgång till ett lojalitetsprogram, ett bordsbokningssystem och möjligheter till marknadsföring. CapSek äger ca 1 procent av bolaget.

– PubQ har en unik tjänst och vi ser en stor potential i bolaget. Vi ser tecken på att PubQs affärsmodell fungerar. Den mindre investering vi gör nu kan ses som en strategisk titthålsinvestering för att kunna investera mer i den kommande A-rundan, säger Henrik Jerner.

PubQ
PubQ
Föregående bild
Nästa bild

Northern CapSek Ventures portföljinnehav PubQ erbjuder restauranger en ny typ av kassasystem i appformat. 

NORTHERN CAPSEK GENOMFÖR investeringar i portföljbolag genom deltagande i kontanta nyemissioner i kombination med betalning i CapSek-aktier för befintliga ägare som vill minska sina innehav. För att öka attraktiviteten av bolagets egen aktie som betalmedel noterade Northern CapSek sin aktie på NGM i juli i år, samtidigt som man fyllde på kassan med 9 mkr för nya investeringar.

– Idag pågår en debatt om att det saknas tillgång till riskkapital utanför Stockholm. Med vårt fokus på södra Sverige, huvudsakligen Göteborg, där vi har kontor, och Malmö så hoppas vi kunna balansera det lite. Eftersom vi kommer in i en relativt tidig fas, då bolagen bevisat affärsmodellerna men inte fått upp värderingarna, så tror vi på en snabb värdeutveckling och betydande värdeökningar, på som minst 20 procent i snittavkastning per år, säger Henrik Jerner.

Northern CapSek har självt en blygsam värdering på 20 mkr. De noterade innehaven uppgår till ett värde på knappa hälften av det. Därtill kommer ägandet i Glase Fintech och den ”strategiska titthålsinvesteringen” i PubQ.

Även om AppSpotrs aktiekurs rusat med 60 procent sedan Northern CapSek noterades i somras, så ligger det stora värdet i bolaget och den stora potentialen för värdeskapande, i Northern CapSeks strukturerade partnermodell för att hitta och gallra fram de mest lovande tillväxtbolagen och möjligheten att investera i inflexionspunkten när start-up övergår i scale-up, en punkt där det än så länge är få förunnat att göra direktinvesteringar i den sortens bolag.

Johan Widmark | Tel: 0739196641 | Mail: johan@emergers.se

DISCLAIMER
Information som tillhandahålls på eller via denna webbplats är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. För att undvika intressekonflikter har Emergers skribenter inga innehav i de noterade bolag vi skriver om. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. För fullständiga villkor se här.

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter