fbpx

Written by 11:00 Analysartiklar

Strukturförändring i samhället driver explosiv tillväxt för Ferroamp

Med starkt ökande efterfrågan på både solenergi och elbilsladdning, en fortsatt internationell expansion och en tydlig förändringsagenda för att industrialisera tillverkningen ser vi goda förutsättningar för Ferroamp att mångdubbla omsättningen kommande år och vända till uthållig lönsamhet, varför dagens kurs lämnar utrymme för en betydande uppvärdering.

ANALYSARTIKEL FERROAMP Efterfrågan på solenergi är rekordstark i Sverige. Med en ökning i installerad effekt på 70 procent under 2019 så utgör solkraft mindre än en procent av all kraftproduktion i Sverige. I Danmark är det drygt tre procent och i Tyskland åtta. Andra bolag verksamma på området, som det på First North noterade SolTech Energy (SOLT) vittnar med sitt aggressiva tillväxtmål, att växa från 324 mkr till 4,7 mdkr 2024 (även om det till stor del väntas utgöras av förvärv), om att branschen drivs av en mycket stark efterfrågan just nu. Med sin plattform för att styra och optimera effektförbrukningen i fastigheter befinner sig Ferroamp mitt i hjärtat av den här efterfrågeboomen.

Ferroamp erbjuder en plattform för att integrera solenergi, laddning av elbil och energilagring i batterier, integrerat i fastigheter, dels genom en hårdvaruplattform för att koppla ihop det, men även en mjukvaruplattform för att kunna integrera allt på ett så optimalt sätt som möjligt.

”Vi ser en stark efterfrågan på att framåt kunna hantera kapacitetsutmaningarna när det gäller energi. Under första halvåret levererade vi lika många system som under hela 2019.”

Krister Werner, vd Ferroamp

Kortfattat kan man säga produktion av solenergi i en fastighet innebär att man bygger ett internt likströmsnät inom fastigheten där Ferroamps Energy hub är bryggan mellan detta likströmsnät och fastighetens befintliga växelströmsnät. Till likströmsnätet kan man sedan koppla exempelvis lämpligt antal solsträngsoptimerare för optimal hantering av produktionen av solenergi.

Energy hub är expanderbar med fler effektmoduler och har fasutjämning så att huvudsäkringen kan hållas nere även vid ökad belastning från exempelvis elbilsladdare. I förlängningen kan man även tänka sig hantering av överskottsproduktion i ett “vått batteri”, exempelvis en stor varmvattenberedare eller DC-snabbladdning av elbilen som dessutom kan agera energilagring om den är kompatibel.

Ferroamps produkter säljs direkt och genom partnerskap och den starka tillväxten på hisnande 190 procent förra året och en dryg fördubbling av omsättningen under första halvåret 2020, trots pandemin, vittnar om att bolagets produkter ligger helt rätt i sin nisch.

Ur ett investerarperspektiv kan man dock snabbt konstatera att börsvärdet uppgår till cirka 670 mkr, som kan jämföras med försäljningen på drygt 64 mkr på rullande 12 månader, och motsvarar en multipel på drygt 10x. Det ser onekligen dyrt ut för ett hårdvaruproducerande bolag, men den höga tillväxten motiverar ändå en närmare granskning.

Framförallt två faktorer har särskild betydelse för synen på aktien, hur uthållig den höga tillväxten är, och vad en rimlig förväntan är på förbättrad lönsamhet och långsiktig bruttomarginal.

Baserat på av den starka tillväxten, en viss förskjutning som följd av pandemin under Q2, underliggande drivkrafter i samhället och inte minst att bolaget visar starkt momentum med avseende på nya avtal med stora och namnkunnig partners såsom E.ON, Elkedjan, Rexel och Svea Solar, finns goda chanser att bolaget kan nå nära 100 mkr i omsättning i år, och sitt mål på 400 mkr på rullande 12 månader mot slutet av 2022. Enda påtagliga smolket i bägaren är såklart covid-19 men så länge ekonomin går in i en lågkonjunktur på grund av krisen eller i en andra våg av smittspridning borde den effekten vara kortvarig. 

Vad gäller lönsamhet och inte minst bruttomarginal så utgör Industrialisering 2.0 en av bolagets två strategiska satsningar, som innebär en omarbetning av bolagets produkter för att anpassa dem för högre volymer och lönsamhet. Utfallet av det arbetet är svårt att sia om men konkurrenterna kan ge en fingervisning.

Konkurrensbilden är fragmenterad med flera internationella spelare, bland de verksamma med liknande produkter på den svenska marknaden finns Nasdaqnoterade SolarEdge och österrikiska Fronius. Ett annat relevant jämförelsebolag är svenska Garo som bland annat tillverkar laddstolpar till elbilar.

De senaste tre åren har SolarEdge rapporterat en bruttomarginal stabilt mellan 33-35 procent, medan Garos bruttomarginal legat stabilt med 47-49 procent. Det borde därför inte vara alldeles för aggressivt att anta att Ferroamps strategiska program Industrialisering 2.0 och fortsatta skalfördelar borde kunna lyfta bolagets bruttomarginal från förra årets 16 procent till väl över 30 procent inom några år. Bolaget självt sätter ribban vid 40 procent 2022. Framväxten av en återkommande mjukvaruaffär hjälper bruttomarginalen ytterligare. 

20192020e2021e2022e2023e
Omsättning4698196373559
tillväxt190%114%100%90%50%
Bruttomarginal ex aktiveringar16%22%24%33%36%
EBITDA-23-22-63578
EBITDA-marginaln.a.n.a.n.a.9%14%

Med rörelsekostnader på drygt 20 procent av försäljningen på sikt, vilket är ett schablonantagande baserat på andra produktbolag, så motsvarar det ett rörelseresultat före avskrivningar på runt 35 mkr 2022 och nära 80 kr 2023. För ett bolag som då presterat en snittillväxt över 100 procent årligen de senaste fem åren kommer en värdering på 670 mkr se allt annat än dyr ut.

Med starka underliggande drivkrafter som gynnar Ferroamps affär på ett mycket direkt vis, en stark position i sin nisch, starka partners, en fortsatt expansion i norra Europa och en tydlig förändringsagenda för att lyfta lönsamheten ser vi goda förutsättningar för en successiv uppvärdering av aktien.  

[stock_market_widget type=”chart” template=”basic” color=”red” assets=”FERRO.ST” range=”1y” interval=”1d” axes=”true” cursor=”true” api=”yf” style=”width: 370px; height: 300px”]

[stock_market_widget type=”info” template=”property-table” color=”default” assets=”FERRO.ST” fields=”logo_name,symbol,description,industry,sector,website,phone” api=”yf”]

DISCLAIMER: Emergers skribenter har inga aktieinnehav i de bolag vi skriver om. Innehållet på den här webbplatsen är inte investeringsrådgivning. För fullständiga villkor se här.

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter