fbpx

Written by 12:00 Analys, Analysartiklar

Bland de första ut i toppskiktet av den nya järnmalmsmarknaden | Se intervju med vd Christer Lindqvist

Den nyliga scoping-studien visar att Dannemora kommer kunna producera 68% järnmalmskoncentrat, en koncentration som endast 4% av världens producenter klarar men det segment av marknaden som väntas växa mest på grund av efterfrågan på fossilfritt stål. Se intervjun med vd Christer Lindqvist om bolagets position, de viktigaste beskeden i scoping-studien och de viktigaste händelserna framöver.    


Johan Widmark | 2021-06-09 14:15

Scoping-studien av Dannemoragruvan som publicerades i slutet av maj bekräftade dels att Grängesberg Exploration kommer att kunna höganrika järnmalmen till ett koncentrat med 67,9% järnhalt. Studien visade också att vad det kommer att kosta, både i termer av uppstartskostnader för att komma igång med gruvan och att driva den. Dessutom visade studien att gruvan har potential för en livstidsförlängning, där sju olika områden i gruvan har identifierats för prospekteringsinsatser, med potential för 20 till 35 Mt med mellan 34 och 39% järnhalt. 

– För att kunna vara relevant på den framtida järnmalmsmarknaden är det viktigt att kunna möta efterfrågan på en högkoncentrerad järnmalmsprodukt på över 67%, vilket är det som krävs för att kunna producera fossilfritt stål. I det här toppskiktet finns bara 4% av dagens järnmalmsproducenter men det är där expansionen i efterfrågan kommer att ske och det är där vi kommer att vara, säger Christer Lindqvist. 

Samtidigt fortsätter arbetet med apatitprojektet, med en scoping-studie och processtester. Bolaget räknar med att kunna rapportera resultaten under tredje kvartalet. Förutom scoping-studien för apatitprojektet räknar bolaget även med att lämna löpande projektuppdateringar och starta en pre feasibility-studie för Dannemora under året. 

– Det kanske viktigaste är miljötillståndsansökningarna och förberedelserna för det. Så vi räknar med att kunna rapportera om ett antal händelser under resten av året, säger Christer Lindqvist.  

 

Läs vår senaste analys på Grängesberg Exploration här 

Analys: Johan Widmark | Tel: +46 739196641 | Mail: johan@emergers.se

DISCLAIMER

Information som tillhandahålls på eller via denna webbplats är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. För att undvika intressekonflikter har Emergers skribenter inga innehav i de noterade bolag vi skriver om. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. För fullständiga villkor se här.

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter