fbpx
Impact Coatings

Written by 07:00 Analysartiklar

Impact Coatings i kärnan av ett kommande tekniksprång

Efter en tydlig förbättring i inflödet av strategiskt viktiga systemordrar står Impact Coatings rätt positionerad för både bränslecellsteknikens genomslag i fordonsindustrin och coatingteknikens genombrott i andra vertikaler.

  • I hjärtat av bränslecellsboomen

    Leverantör av utrustning som låter bränslecellstillverkare ersätta kostsam ädelmetall med Impact Coatings beläggning.

  • Industrialisering i takt med ökat orderflöde

    Strategisk ambition att skärpa den kommersiella disciplinen och fokusera på rätt kunder går hand i hand med sommarhalvårets förbättrade orderflöde.

  • Hög värdering kräver fortsatt momentum

    Senaste årets uppvärdering av aktien kräver ett fortsatt stöd från storordrar från bränslecellsindustrin.

ANALYS IMPACT COATINGS De senaste åren har få tekniktrender tillmätts så mycket löften om en bättre morgondag som bränslecellstekniken. Och blotta tanken att man nån dag skulle kunna ”tanka bilen med vatten istället för bensin” säger nästan allt. Riktigt så enkelt är det såklart inte men bara det faktum att flera av världens ledande biltillverkare redan lanserat vätgasdrivna bränslecellsbilar som rullar på svenska vägar redan idag stödjer tanken att bränslecellstekniken är fordonsindustrins nästa tekniksprång. Och om tekniken nu erbjuder ett sätt att undkomma den smutsiga oljan och den skadliga utvinningen av batterimetaller, visst vore det väl konstigt om en sådan teknik inte helt skulle ta över, åtminstone på sikt?

I hjärtat av det här framväxande tekniksprånget befinner sig Impact Coatings. Bolaget är inget utpräglat bränslecellsbolag. Istället erbjuder Impact Coatings en världsledande teknologi för industriell PVD-beläggning (physical vapor deposition), vilket innebär att vakuumbelägga ytor med en tunn film som ger det material man belägger unika egenskaper, vilket är vitalt för produktionen av just flödesplattor till bränsleceller.

Bolagets teknik har flera tillämpningsområden där beläggning av flödesplattor till bränsleceller är ett område, och det långsiktigt viktigast. Med bolagets maskiner och beläggning kan de OEM:er som tillverkar stackar till bränsleceller ersätta kostsam ädelmetall på flödesplattorna med Impact Coatings beläggning, vilket ger Impact Coatings en hög exponering den generella utveckligen för hela bränslecellsindustrin .

De andra tillämpningsområdena omfattar dekorativa (klockor och glasögon), metalliserade (plast som ersättning för metall, exempelvis instrumentbrädor), radomer (för radar i exempelvis självkörande bilar) och reflektorapplikationer (strålkastare). Därtill erbjuder Impact Coatings legoproduktion av exempelvis belagda plattor. Eftersom bolaget har en etablerad bas av affärer inom dekorativa, metalliserade och reflektorapplikationer har strategin varit att låta dessa finansiera satsningen inom bränslecellsplattor där man ser potential för att sälja till storkunder som efterfrågar många system, framförallt inom fordonsindustrin. 

Från fokus på att skärpa upp den kommersiella disciplinen, att helt enkelt fokusera på rätt kunder och affärer, få ner kostnader för produkterna och minska tiden att leverera och tillverka, så har bolaget tagit stora kliv mot att industrialisera verksamheten.  

Samutvecklingsavtalet med Hyundai och radomordern från Hella visar att Impact Coatings erbjudande är moget. Nu är det enskilt viktigaste att vinna nya affärer och öka volymerna.

Torbjörn Sandberg, Impact Coatings
Torbjörn Sandberg, vd Impact Coatings

Även om biltillverkare framförallt i Asien, som Toyota, Nissan och Hyundai storsatsar på att vidareutveckla bränslecellstekniken för personbilar så är Impact Coatings inte helt beroende av något omedelbart genombrott i stor skala för deras bilar. Bränslecellstekniken är redan här. I USA är tekniken väl etablerad inom gaffeltruckar, i exempelvis Tyskland finns redan ett bränslecellsdrivna tåg och nya applikationer tillkommer hela tiden. Ofta är tillgången till infrastruktur, alltså tillgången till en vätgastankstation, avgörande för att bränslecellsalternativen ska kunna mäta sig med traditionella lösning. Även om täckningen ännu är mycket låg i Sverige så är den desto högre i exempelvis Tyskland.

Under andra kvartalet lade Hyundai, som Impact Coatings har ett samutvecklingsavtal med och som även skjutit till 65 mkr i en riktad emission, en första order på ett system för att belägga bränslecellsplattor på 945 000 EUR. Impact Coatings räknar nu med att intensifiera utvecklingssamarbetet med Hyundai. 

Föregående bild
Nästa bild

Under Q2’20 fick Impact Coatings också sin andra order för beläggning av radomer som används för
att skydda radarn i bilsäkerhetssystem och gynnas av trenden med ökad radarteknik i självkörande bilar. Ordern från ett dotterbolag till den globalt ledande leverantören HELLA. Den första ”genombrottsordern” för radomer tillkännagavs i januari 2020, då från en annan ledande leverantör till fordonsindustrin. HELLA-avtalet är uppmuntrande ur en strategisk synvinkel eftersom det bekräftar bolagets dragkraft i en ny vertikal med hög potential. Samtidigt hjälper det Impact Coatings att diversifiera sina intäktsströmmar och därmed minska den operationella risken.

Aktien har haft en dramatisk resa senaste året med en mer än fördubbling av kursen under första halvåret, drivet av ett flertal strategiskt viktiga orders, innan den föll brant från toppen under andra halvan av sommaren. Börsvärdet uppgår nu till drygt 1,1 mdkr.

Att göra uppskattningar om utsikterna för bolagets olika fokusområden är förknippat med hög osäkerhet, men merparten av tillväxtutsikterna vilar på en hög tillväxt i efterfrågan från bränslecellstillverkare. Den höga värderingen speglar också en förväntan om att de ordrar på enskilda maskiner man hittills sett från bränslecellskunder snart ska utbytas till volymbeställningar. Att sia om när det kommer hända och vilka volymer det då kan komma att handla om är svårt. Men att det kommer att hända och att volymerna kommer bli stora när OEM:erna ska trimma sina kostnader för att möta den högre efterfrågan driven av ett genombrott i slutkundsefterfrågan, bär ändå sannolikhetens prägel. Och då kommer Impact Coatings ligga rätt positionerad för att lyftas med i vågen.

2019 2020e 2021e 2022e 2023e
Nettoomsättning
49
40
60
90
135
Bruttomarginal
51%
50%
51%
52%
53%
EBITDA
-23
-22
-14
1
23
EBIT
-26
-26
-17
-3
19

Källa: Impact Coatings, Emergers

Jonas Malmborg

Chefredaktör och Ansvarig utgivare
0739196641
jonas@emergers.se

DISCLAIMER: Emergers skribenter har inga aktieinnehav i de bolag vi skriver om. Innehållet på den här webbplatsen är inte investeringsrådgivning. För fullständiga villkor se här.

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter