fbpx

Written by 20:00 Analys, Analysartiklar

KebNi tar fortsatta steg mot genomgripande uppväxling

KEBNI Medan beskeden om leveranser till IAI och SAAB vittnar om en utveckling enligt plan för året så ser vi flera indikationer, som utvecklingen av en ny generation av IMU:er med en egen applikationsverksamhet och strukturellt intressanta tillskott till styrelsen, på att en mer genomgripande strategiuppväxling är på gång. Sammantaget fortsätter vi se en hög omvärderingspotential till 2,6-2,8 SEK på 18-24 mån, till stor del driven av nye vds höga ambitioner för den eftersatta IMU-verksamheten.


Johan Widmark | 2021-05-06 08:00  

Leveranser till IAI och SAAB visar utveckling enligt plan

KebNi meddelar nu att man efter accepterad leveransinspektion under slutet av april återupptagit de pausade leveranserna till israeliska kunden IAI, efter de tidigare meddelade förseningarna på grund av covid-19. Bolaget har därmed fakturerat ca 6 MSEK enligt plan och tillsammans med leveransen av två IMU-prototyper som ska användas för integrationstest och utvärdering hos SAAB Dynamics, ser vi stöd för att behålla vår prognos för helåret. Vi noterar dock att vår förväntade omsättning för helåret på 44 MSEK kommer vara förknippad med en viss utväxling av den försäljningsorganisation som bolaget ska ha stärkt upp under våren.

Flertal triggers som bubblar under ytan

Efter en ganska kraftig uppgång i anslutning till bolagets refinansiering i Q1’21 har aktien långsamt dalat under våren tillbaka till historiska bottnar kring drygt 1 kr då kortsiktiga tagare i den riktade emissionen sannolikt har lämnat. Vi ser goda förutsättningar för dagens nivå att utgöra en långsiktigt attraktiv nivå att gå in i aktien, med flera potentiella långsiktiga drivkrafter för en omvärdering, såsom bolagets utvecklingssatsning inom IMU:er under 2021, med minst en ny, ännu ej kommunicerad, egen applikationsverksamhet, lanseringen av bolagets 1,75m COTP-antenn och utväxling på de ökade försäljningsinsatserna inom satellitantenner. Sammantaget ser vi fortsatt en hög potential med ett motiverat värde på 2,6-2,8 SEK per aktie på 18-24 månaders sikt, baserat på DCF och peer-multiplar.

Läs vår initieringsanalys på KebNi här 

Ommöblering av styrelsen värd att notera

Vi noterar även vissa förändringar i styrelsen, där Anders Björkman med tidigare erfarenhet från Satmissions tidigare ägare Allgon AB samt Tele2 AB kliver in. Björkman är även ledamot och tidigare ordförande i Ovzon (Mid Cap, BV 3,9 Mdr SEK) vilket förhoppningsvis speglar en ambition att utveckla ett stabiliserad-satellitkommunikation-som-tjänst-erbjudande i partnerskap med Ovzon framöver, vilket vore en välkommen utveckling av KebNi från enbart box delivery till solutions provider.

Johan Widmark | Tel: 0739196641 | Mail: johan@emergers.se

DISCLAIMER
Information som tillhandahålls av Emergers eller på Emergers webbplats, emergers.se är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. För att undvika intressekonflikter har Emergers skribenter inga innehav i de noterade bolag vi skriver om. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. För fullständiga villkor se här.

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter