fbpx

Written by 08:00 Analysartiklar

Loudsprings Nuuka vill rädda planeten, en byggnad i taget

Med sin AI-drivna plattform kan Nuuka minska fastigheters energiförbrukning med 15-40%, eller till och med halvera den, och efter 3000 fastigheter anslutna väntar nu en expansion internationellt. Med en stark närvaro i Sverige med kunder som ICA Fastigheter och H&M ser vi goda utsikter för att Nuuka ska nå den lägre änden av Loudsprings förväntan på bolaget för 2021 vilket gör Nuuka till Loudsprings näst största innehav och en betydande drivkraft för Loudsprings substanstillväxt framöver.

Johan Widmark | Datum: 2021-04-28 Tid: 09:40

Merparten har endast kopplat upp liten del av fastighetsportföljen

Enligt FN förbrukas 39% av den globala energin av byggnader. Här är alla överens om att så kallad proptech, alltså verktyg för digitalisering av fastigheter och processer kopplade till fastighetsdrift, har en viktig roll att fylla både för att effektivisera fastighetsförvaltningen och minska energiförbrukningen och förbättra hållbarheten. Enligt en undersökning bland svenska beslutsfattare inom fastighetssektorn tror hela 55% att smarta, uppkopplade fastigheter kommer att vara normen inom 3-5 år. Samtidigt svarar hela 67% av de tillfrågade att de kopplat upp mindre än en fjärdedel av sin fastighetsportfölj idag.

– När Nuuka grundades 2013 såg man att det fanns stora energivinster att göra genom att tillämpa tekniker såsom man gjort inom andra industrier, men att fastighetsbranschen låg långt efter. Och så är det fortfarande på många ställen, säger Susanne Hedblom, vd för Nuuka i Sverige. 

Nuuka är ett nordiskt mjukvaruföretag som erbjuder en hårdvaruoberoende plattform med automatiserade realtidslösningar för att optimera drift och underhåll av fastigheter. Nuukas tjänster utnyttjar AI och maskinlärning för att skapa självoptimerande byggnader som anpassar sig efter olika situationer, som antal människor i byggnaden, väder och kvaliteten på luften inne och utanför, för att anpassa automations- och ventilationssystemen i fastigheten. Resultatet blir anpassningsbara fastigheter med optimala och säkra inomhusförhållanden, samtidigt som systemens energiförbrukning kan minskas med hela 15-40%, eller till och med 50%. 

Nästa steg är att etablera lokala teams på den nordeuropeiska marknaden. Lösningen är global, men marknaderna är lokala.

Susanne Hedblom, vd Nuuka Sverige

– Ytterligare en positiv effekt är att driftsorganisationen äntligen kan säga adjö till tidskrävande manuellt arbete med att kontrollera systemen. Nu får man automatiskt ett larm när funktionen börjar gå ner och ett förslag på vad som behöver åtgärdas. Detta kommer att innebära stora positiva effektiviseringar för fastighetsägare framöver, säger Susanne Hedblom.

Än så länge fokuserar Nuuka på Sverige och Finland, men har följt med sina globala kunder ut och har nu fastigheter uppkopplade till sin plattform i alla världsdelar utom Sydamerika och Afrika. 

– Nästa steg är att etablera lokala teams på den nordeuropeiska marknaden, framför allt i Nederländerna och Storbritannien. Lösningen är global, men marknaderna är lokala.

Helsinfors bibliotek Oodi är en av byggnaderna uppkopplade med Nuukas lösning. Foto: Nuuka

 

Namnkunniga kunder som H&M, ICA, Edge Technologies och Helsingfors stad

Även om utvecklingen inom prop tech går snabbt, så är marknaden ännu omogen och väldigt fragmenterad. 

– Nuuka skiljer sig främst genom att vi inte säljer några konsulttimmar eller hårdvara. Nuuka samlar in data från befintlig hårdvara, som ofta ligger i olika silos. Vi sysslar inte med mötesrumsbokning och access utan bara drift och funktion, värme, kyla, ventilation, inomhusklimat och energiförbrukning. Redan idag har vi 100 färdiga integrationer mot de system som finns därute. Att implementera Nuuka kräver ingen speciell hårdvara, vi klarar alla programspråk och protokoll och kan snabbt ta ett helhetsgrepp, säger Susanne Hedblom.  

Idag samlar Nuukas plattform in data från över 1 miljon mätare och sensorer i ca 3000 fastigheter. Bolagets stora svenska prestigekund är ICA Fastigheter, där Nuukas lösning sköter inomhusmiljön i alla egenägda ICA Maxi-butiker. Nu är nästa steg att expandera till de mindre butikerna och optimera fastigheterna med bolagets AI. Den Nederländska fastighetsutvecklaren Edge Technologies, som ligger bakom några av världens mest hållbara och avancerade kontorsfastigheter och Helsingfors stad, med över 1000 fastigheter, är andra viktiga kunder, samt ett projekt för att förbättra butikers inomhusklimat och energieffektivitet med klädjätten H&M.

Läs om Loudsprings Eagle Filters här

Andra namnkunniga ägare vid sidan av Loudspring, som äger 42% av aktierna, är YIT Ventures, multinationella finska byggbolaget YIT:s riskkapitalarm, vilket också är en indikation om styrkan och kvaliteten på Nuukas lösning.

Intäktsmodell med mål att fördubbla omsättningen

Intäktsmodellen bygger på månadsabonnemang för tjänsten, även om det kan vara en del uppstartskostnader i början. Som exempel kan en medelstor kontorsfastighet eller skola kosta runt 30 000 – 100 000 SEK för installation med en återkommande kostnad på 4000 – 7000 SEK i månaden. Det är stor en spridning som helt beror på kundens befintliga system och behov. De enklaste fastigheterna har några få mätpunkter till över 25 000 i de mest avancerade.

Bolagets MRR (Monthly Recurring Revenue) uppgick till 140 000 EUR i första kvartalet, och har historiskt växt med ca 3% per månad. 

Viktig drivkraft för värdeskapande i Loudsprings portfölj

En viss fördröjning i beslutsfattandet om nya projekt i fastighetsbranschen som en följd av coronapandemin pressade intäktstillväxten för Nuuka under 2020, och det är fortfarande osäkert vilken effekt pandemin kommer ha på branschen långsiktigt. Men Nuuka bedömer att effekten av pandemin är tvådelad. Å ena sidan har det fördröjt nya affärer, men å andra sidan verkar det ha fått fastighetsbranschen att inse behovet av digitalisering. Så på lång sikt kan det visa sig ha varit en positiv drivkraft för Nuuka. 

Bolaget självt har en hög ambition om att fördubbla intäkterna årligen, och Loudspring presenterar sina förväntningar på bolaget i ett intervall, som nyligen reviderades ner till mellan 2,05 MEUR och 2,75 MEUR för 2021. Baserat på ett något svagt momentum då effekterna av covid-19 dröjer sig kvar, så räknar vi med att man når lägre änden av Loudsprings förväntade intervall 2021.

Närmast jämförbara noterade bolaget är amerikanska AppFolio och RealPage och samt finska Admicom som alla levererar mjukvaru- och plattformslösningar till fastighetssektorn som till stor del är molnbaserade. Dessa hade en genomsnittlig tillväxt 2020 på 26% och värderas till 15,8x rullande 12 månaders försäljning i snitt. Med rabatt för en lägre tillväxt (17% 2020), lägre storlek och att Nuuka ännu inte nått lönsamhet, ser vi en multipel på 10x försäljningen som motiverad för Nuuka. Det motsvarar ett värde för Loudsprings innehav på 42% av aktierna, på 5,5 MEUR. Skulle Nuuka leverera en omsättning nära lägre änden av Loudsprings förväntade intervall motsvarar det ett värde för Loudspring på 9 MEUR 2021. Det här gör Nuuka till Loudsprings näst största innehav efter Eagle Filters (läs vår analys av Eagle här) och en betydande drivkraft för Loudsprings substanstillväxt framöver.

Johan Widmark | Tel: 0739196641 | Mail: johan@emergers.se

DISCLAIMER
Information som tillhandahålls på eller via denna webbplats är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. För att undvika intressekonflikter har Emergers skribenter inga innehav i de noterade bolag vi skriver om. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. För fullständiga villkor se här

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter