fbpx

Written by 12:08 Analys, Analysartiklar

Genombrott i Oman grund för framtida utväxling trots inbromsning på hemmaplan

Med en avsiktsförklaring med regeringen i Oman och ett initialt ordervärde på minst 20 MSEK börjar Meltrons mångåriga närvaro i Mellanöstern bära frukt, där vi ser potential för ordrar på över 100 MSEK med stöd av Omans omfattande satsningar på utländsk innovation. Halvårsrapporten visar dock en inbromsning av den befintliga verksamheten, vilken innebär att ett nytt kapitaltillskott på 15 MSEK snabbt rycker närmare, sannolikt till våren 2022, som med dagens pressade kurs innebär en utspädning på 46%. Med hänsyn till den tröga försäljningen har vi sänkt vår prognos för försäljningen 21/22 med 59% och ser nu stöd för ett motiverat värde på 0,10-0,13 SEK per aktie på 12-24 mån sikt, samtidigt som möjligheterna i Oman och med Huawei bör driva en omvärdering i takt med att avtalen omsätts till affärer.


Andreas Eriksson | 2022-02-22 08:00 

This commissioned research report is for informational purposes only and is to be considered marketing communication. This research report has not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of investment research and Emergers is not subject to any prohibition on dealing ahead of the dissemination of investment research. This research does not constitute investment advice and is not a solicitation to buy shares. For more information, please refer to disclaimer.  


Nystart med tufft halvår i ryggen

Trots tidigare indikationer om att försäljningen under hösten varit trög kom siffrorna i halvårsrapporten in markant svagare än vad vi räknat med, med en omsättning på 1,4 MSEK, en minskning med 47% från 2,7 MSEK året innan. Meltron har nu lanserat ett kostnadsbesparingsprogram, där flera av de mindre framgångsrika segmenten sannolikt kommer avvecklas och allt fokus kommer istället läggas på marknadssatsningar inom Meltrons smala nisch av belysningslösningar av högsta kvalitet. Bolaget har annonserat flera viktiga händelser sedan nyåret med flera ordrar till kunder i Finland samtidigt som beställningar på totalt 1,6 MSEK inkommit bara under januari månad. En ny sälj- och marknadsfokuserad VD har tillsatts i form av Stefan Kåla som kommer med stor erfarenhet från branschen och förhoppningsvis kan sparka igång maskineriet.

Genombrottsavtal i Oman med hög potential

Meltron meddelade i början på februari att en första avsiktsförklaring med regeringen i Oman har tecknats, där det just nu satsas stora pengar på att attrahera utländsk innovation för flertalet infrastrukturprojekt. Det initiala ordervärdet på minst 20 MSEK avser i första hand beställningar på Meltrons vägbelysning, även om vi ser stora chanser till att avtalet byggs ut och kan innebära ordrar på hundratals miljoner kronor. Avtalet är ett kvitto på att bolagets mångåriga närvaro i regionen äntligen börjar bära frukt och vi ser avtalet som starten på ett långtgående samarbete där Meltron etablerar en fabrik lokalt för framtida leveranser i regionen. Med leveranstider på 6 – 18 månader räknar vi med att merparten av intäkterna från det initiala avtalet inkommer under räkenskapsåret 22/23, för att sedan växla upp med fler återkommande ordrar kommande år.

Ändrade förutsättningar ger nytt motiverat värde

Vi skruvar ned förväntningarna för helåret och ser därför att den kapitalanskaffning vi tidigare flaggat för kommer behövas för att ta bolaget till positiva kassaflöden nu tidigareläggs, sannolikt till våren 2022. Med hänsyn till den bistra utvecklingen hittills har vi höjt diskonteringsräntan (WACC) i vår DCF för att bättre spegla osäkerheten i prognosen. Samtidigt noterar vi att det kan smälla till rejält med stora ordrar från Oman och samarbetet med Huawei. Med utspädningen från ett förväntat kapitaltillskott på 15 MSEK, en lägre prognos med en förväntad omsättning på 25 MSEK 22/23 och 50 MSEK 23/24 och en bättre generell kostnadskontroll ser vi sammantaget stöd för ett motiverat värde på 0,10-0,13 SEK (0,13-0,17) per aktie på 12-24 månaders sikt. Det förutsätter att avtalen med Oman och Huawei utkristalliseras och översätts till konkreta ordrar vilket då bör driva en omvärdering av aktien.

DISCLAIMER
Information som tillhandahålls av Emergers eller på Emergers webbplats, emergers.se är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut.


HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Emergers skickar ut enkäter för att samla in kvantitativa och kvalitativa data. Syftet är att förstå hur ett visst bolag uppfattas på marknaden. Dina personuppgifter behandlas bara om du deltar i undersökningen. De data som Emergers publicerar eller delar med bolag är alltid anonymiserade och går inte att knyta till dig som person. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se https://www.emergers.se/personuppgifter-i-enkater/

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter