fbpx

Written by 12:00 Analysartiklar

Flertal viktiga triggers för Neodynamics 2021 | Se intervju med vd Anna Eriksrud

Trots att pandemin bromsat lanseringen av NeoNavia ser vi en händelserik period med flera viktiga triggers framför oss, med ett motiverat värde på 5-13 SEK på 18-24 månaders sikt. Se vår intervju med vd Anna Eriksrud om Q4 2020, status för bolagets kliniska studier och fokus 2021.

Analys: Johan Widmark | Datum: 2021-02-17 Tid: 14:30  

NEODYNAMICS Som väntat innehöll fjärde kvartalet ingen försäljning, men lanseringen av pulsbiopsisystemet NeoNavia i Tyskland, Storbritannien och Sverige är nu igång med en första order från Buckinghamshire Healthcare NHS Trust som kom i november 2020 och levereras under 2021.

Med finansieringen för det kommande året nu säkrad efter den riktade emissionen, en första order och ett nyligen inlett forskningssamarbete för vävnadsprovtagning i en ny potentiell indikation, ligger bolagets fokus nu på att etablera NeoNavia på referenskliniker i England, Tyskland och Sverige, lämna in registreringsansökan till FDA i USA och flytta över tillverkningen av nålar till bolagets produktionspartner i Thailand.

Se intervju med vd Anna Eriksrud om Q4 2020, status för bolagets kliniska studier och fokus 2021

Viktiga triggers 2021

Vid sidan av besked om ytterligare ordrar så är inlämningen av bolagets ansökan till amerikanska FDA om 510(k)-registrering en viktig hållpunkt i utrullningen av NeoNavia, där vi ser en realistisk chans för godkännande redan senare i år. Det kommer i sin tur bana väg för en expansion till nästa viktiga marknad, Kina som vi räknar med 2022.

Andra viktiga besked framöver är de resultat som väntas från bolagets två kliniska studier, där studien i Storbritannien försenats av Covid-relaterade utmaningar med patientrekryteringen och nu kan väntas producera interimsresultat vid årsskiftet 2021/2022, och slutliga resultat 2022, medan resultaten från bolagets studie i Tyskland på 120 patienter väntas redan under första halvan av 2021. Detta kommer vara viktiga steg både för sentimentet mot aktien och den fortsatta utrullningen.

Flytten av nålproduktionen till Thailand är ett viktigt operativt steg för att minska bolagets kostnader, men vi räknar vi med att den kommer göra ett märkbart avtryck i siffrorna tidigast 2022.

Motiverat värde på 5-13 SEK på 18-24 månaders sikt

Efter emissionen i Q4 2020 är Neodynamics fullt finansiellt rustat för att hantera det kostnadstunga 2021, varefter man kommer söka partnerskap för att rulla ut bredare. Men även om försäljningen skalar upp 2022 kommer det sannolikt inte helt täcka bolagets expansionskostnader, varför vi räknar med ett ytterligare kapitalbehov under nästa år, med omkring 20% utspädning.

Läs tidigare analyser av Neodynamics här 

Med potential för en omsättning över 100 MSEK 2024, motsvarande en världsmarknadsandel inom bröstbiopsier på 2-3%, och en hälsosam lönsamhet som resultat, ser vi ett motiverat värderingsintervall på 5-13 SEK baserat på DCF och jämförelsemultiplar på 18-24 månaders sikt.

Neodynamicsaktien befinner sig dock i en negativ trend som verkar ha påbörjats i december 2020 efter beskedet att amerikanska Greenwich LifeScience gjort betydande framsteg för behandling av bröstcancer, vilket vi ser som en missuppfattning då en bättre behandling av bröstcancer inte minskar behovet av den precisionsdiagnos Neodynamics bröstbiopsier kan erbjuda. Dessutom har bolagets pandemirelaterade motvind sannolikt bidragit till pressen på kursen.

Vi ser dock flera viktiga triggers under året som borde kunna vända sentimentet, samtidigt som bolagets starka finansiella ställning begränsar risken på kort sikt.

Dessutom är bolagets nye storägare Cardeon AB, med dess namnkunnige huvudman Masoud Khayyami, självt är på väg till börsen och kan då förhoppnings bidra till att öka synligheten för Neodynamics.

Johan Widmark | Tel: 0739196641 | Mail: johan@emergers.se

DISCLAIMER
Information som tillhandahålls på eller via denna webbplats är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. För att undvika intressekonflikter har Emergers skribenter inga innehav i de noterade bolag vi skriver om. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. För fullständiga villkor se här.

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter