fbpx

Written by 10:00 Analysartiklar

2021 året för Simris nästa vertikal

Parallellt med framryckningen för bolagets omega 3-produkter i USA satsar Simris på nya vertikaler inom cosmeceuticals och pharma, där en grov uppskattning visar en intäktspotential på 350 MSEK.


Analys: Johan Widmark | Datum: 2021-01-21

SIMRIS ALG – Med en produktions- och utvecklingsplattform i framkanten av mikroalgbaserad bioteknik har Simris flyttat fram positionerna med en stark försäljning av bolagets omega 3-tillskott i USA under andra halvåret 2020. Samtidigt pågår arbetet med att utveckla nya produktvertikaler och värdeströmmar baserade på bolagets alger, där bolagets projekt inom cosmeceuticals ligger först i kö. 

Marknaden för cosmeceuticals har växt kraftigt senaste åren, där en del problem med allergier och andra bieffekter vid användning av syntetiska ingredienser drivit på efterfrågan för naturliga ingredienser. Idag står naturliga ingredienser står för cirka tre fjärdedelar av marknaden för ingredienser för cosmeceuticals, enligt rapporten Cosmeceutical Market Insight 2019-2017 från undersökningsföretaget Future Markets Insights. Största segmentet för cosmeceuticals är hudvård, där man också ser högst grad av innovation, medan hårvård väntas ha en högre tillväxt. Den största marknaden utgörs av Nordamerika, men den höga tillväxten i Ostasien väntas göra Asien till den största marknaden för cosmeceuticals 2027.

Läs vår intiteringsanalys på Simris Alg här 

smalll-osterlen-DSC_2102

Bredare portfölj banar väg för omvärdering av aktien

Parallellt med ett kraftigt genombrott för Simris omega-3-produkter i USA kommer nu de första resultaten av utvecklingsarbetet inom bolagets andra vertikal, cosmeceuticals, samtidigt som man utvärderar flera högintressanta farmakologiska tillämpningar, vilket med förstärkta finanser banar väg för en omvärdering av aktien.

Läs analysen här »

Priserna på ingredienser till kosmetik och cosmeceuticals varierar kraftigt, från runt 50 USD per kg för shea smör och aloe vera till 1000 USD per kg för CBD isolat och hampa. Mikroalgen Tisochrysis lutea, som anses ha lipolytiska, alltså fettlösande egenskaper och används i produkter för att behandla celluliter, uppbär ett pris på omkring 300 USD per kg i extrakt. Med Simris tydliga profilering som ett premium ingredient brand, precis som i fallet med bolagets omega 3-produkt, borde en betydande premie mot de ovan nämnda priserna vara möjlig.

Med ett grovt antagande om en produktion på 1g biomassa per liter och dag så motsvarar det vid full kapacitet på Simris anläggning på 234 000 liter en årsproduktion på ca 85 ton biomassa. Vid ett antaget bulkpris på 500 USD per kg så skulle det motsvara årsintäkter på 350 MSEK om bolaget allokerade all sin produktion till cosmeceuticals. Skulle bolaget istället ta fram en egen hudvårdsprodukt på samma sätt som man gjort med Omega 3, blir siffrorna annorlunda.

Dessa siffror är dock högst osäkra och värdet på alger som ingrediens i cosmeceuticals kommer till stor del bero på vilka egenskaper man kan påvisa. Därför kommer resultaten från Simris forskningsprojekt inom både cosmeceuticals och pharma, som vi väntar mer nyheter om under 2021, vara av särskilt intresse.

Ovanstående siffror avser endast att ge lite färg åt potentialen och är inget vi inkluderar i vår prognos. Sett till intäkter är utsikterna svårprognosticerade annat än att ett pågående genomslag i USA kan väntas lyfta intäkterna från omega-3 framöver. Enbart dessa intäkter motsvarar efter emissionerna en rörelsevärdering (EV/Sales) på knappt 6x Emergers uppskattade intäkter 2021 som kan väntas sjunka knappt 3x till 2023 utan särskilt aggressiva prognoser. Därtill erbjuder utlicensieringar eller nya produktvertikaler inom cosmeceuticals och pharma betydande intäktspotential inom några år, som alltså kan förändra bilden markant till det bättre.

Johan Widmark | Tel: 0739196641 | Mail: johan@emergers.se

DISCLAIMER
Information som tillhandahålls på eller via denna webbplats är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. För att undvika intressekonflikter har Emergers skribenter inga innehav i de noterade bolag vi skriver om. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. För fullständiga villkor se här.

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter