fbpx

Written by 09:30 Interview, Okategoriserade

CAPSEK: Accelererar etablering i snabbväxande Region Norr

Northern CapSek Ventures siktar nu på att vaska fram de bästa investeringsmöjligheterna i tillväxtbolag i Region Norr, där hela regionen bubblar av de miljardinvesteringar som görs inom annars svårtillgängliga branscher som grönt stål, elektrifiering och rymdindustri. Nu tar bolaget in 14 MSEK i syfte att på allvar etablera sig i regionen samtidigt som man fortsätter backa upp sin befintliga portfölj av spännande tillväxtbolag.


Andreas Eriksson & Johan Widmark | 2023-03-08 11:00

Drivet av mångmiljardinvesteringar från ledande industribolag görs nu stora satsningar i norra Sverige inom områden som grönt stål, elektrifiering, rymdindustri, grönt flygbränsle etc. Även om merparten av pengarna kommer att gå till jättar som SSAB, LKAB, H2 Greensteel och Northvolt, väntas satsningarna och det starka momentumet spilla över på regionen i stort.

– Det händer otroligt mycket i Region Norr, en utveckling vi tror kommer vara bestående under en lång tid framöver. Vi har genom vår nye Investment Manager med fokus och erfarenhet från just norra Sverige, Göran Carlsson, redan identifierat ett 30-tal intressanta techbolag i scale up-fas, som vi nu har trattat ned till cirka tio seriösa investeringsmöjligheter. Det är hit vi räknar med att cirka 70 procent av likviden från den kommande emissionen kommer att gå, och på allvar sätta oss på kartan i norra Sverige, säger Henrik Jerner, vd på CapSek.

Fyller tomrum för techbolag i Scaleup-fas

I början på det nya året meddelade CapSek att bolaget etablerar sig i Piteå i samarbete med den lokala affärsprofilen och ängelinvesteraren Göran Carlsson. Fokus är att fylla det tomrum som finns i norr när det gäller investerare fokuserade på techbolag i scaleup-fas och ta del av den tillväxt man ser framför sig i regionen.

Göteborgsbaserade CapSek har en uttalad strategi om att leta efter målbolag utanför Stockholmsregionen. Dels eftersom det ofta blir trångt bland investerare i bra bolag i Stockholm, vilket tenderar att driva upp priserna och försämra villkoren, samtidigt som många fina bolag i övriga delar av landet har svårt att ta in kapital, vilket enligt CapSek även avspeglas i lägre värderingar.

Laddar kassan och fördubblar kapaciteten

– Dessutom har storbolagen uppe i norr visat att de mer än gärna jobbar och samarbetar med bolag i scaleup-fas, vilket gör att den här satsningen verkligen känns inspirerande. Samtidigt ska man inte glömma bort våra 13 befintliga portföljbolag, som överlag utvecklas i den takt vi hoppats på. Dem ska vi såklart fortsätta stötta. Att Göran Carlsson kliver in som Investment Manager innebär i praktiken att vi fördubblar vår kapacitet, så 2023 ser ut att kunna bli ett riktigt spännande år.

Northern CapSek Ventures har genomfört en riktad nyemission på 4,5 MSEK och kommer att genomföra en företrädesemission som tillför 9,55 MSEK vill full teckning. Handeln med teckningsrätter pågår mellan den 7-16 mars och teckningsperioder löper mellan den 7-21 mars.

Läs om Northern CapSek Ventures och dess innehav här 

DISCLAIMER
Information som tillhandahålls av Emergers eller på Emergers webbplats, emergers.se är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut.


HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Emergers skickar ut enkäter för att samla in kvantitativa och kvalitativa data. Syftet är att förstå hur ett visst bolag uppfattas på marknaden. Dina personuppgifter behandlas bara om du deltar i undersökningen. De data som Emergers publicerar eller delar med bolag är alltid anonymiserade och går inte att knyta till dig som person. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se https://www.emergers.se/personuppgifter-i-enkater/

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter