fbpx

Written by 09:00 Okategoriserade

CAPSEK: Övertecknad emission i CapSeks Klash Studio

CapSeks portföljbolag Klash Studio fullbordade nyligen en emission med deltagande från CapSek samt flera namnkunniga investerare med värdefulla nätverk inom Klashs nisch. Emissionen fyllde kassan med drygt 8 MSEK och övertecknades med ca 40 procent.

Andreas Eriksson & Johan Widmark | 2023-03-31 09:00

Klash Studio hjälper produktionsteam samarbeta kring granskning och hantering av mediafiler i en enda plattform. Bolagets SaaS-tjänst påskyndar produktions-, efterproduktions- och screeningstadierna för allt från indiestudios som försöker få sitt första spel publicerat till stora mediehus som behöver hantera flera projekt med hög säkerhet.

I den finansieringsrunda som gjordes nyligen noterades ett stort intresse för Klash, då bland annat Marcus Jacobs gick in som investerare. Jacobs, som var en av nyckelfigurerna bakom spelsuccén Candy Crush på spelbolaget King och var kommersiell chef på Embark Studios, annonserade nyligen starten av sitt nya spelbolag Seidr som redan fått in en investering från en av Silicon Valleys mest namnkunniga VC-firmor, Andreessen Horowitz.

Nya investerare i rundan är även bröderna Linus och Viktor Blomberg, grundare av Avalanche Studios, som såldes 2018 till Nordisk Film för 103 MUSD. Förutom investeringen kommer de själva att använda Klash för spelutveckling i sin nya spelstudio Elemental Games, samt delta som strategisk partner i produktutvecklingen och i Klash expansion inom spelbranschen.

I investeringsrundan deltog även entreprenören och tv-profilen Peter Settman som investerade i Klash via sitt investeringsbolag Simplexity Partners. 1989 grundade Settman Baluba, som växte till det största oberoende TV-produktionsbolaget i Sverige innan Settman sålde det till Nordic Entertainment Group 2009. Med sina nuvarande engagemang inom stora amerikanska och internationella tv-produktioner kommer Peter och Simplexity Partners bidra till viktig kompetens och ett starkt nätverk av stora internationella kunder.

Emissionen övertecknades med 40 procent och inbringar cirka 8,4 MSEK till Klash, istället för ursprungliga 6 MSEK. Av de 8,4 MSEK är 1 MSEK innovationslån från Almi och resterande belopp ägarkapital.

Nu räknar bolaget med snabb tillväxt och att accelerera mot målen på 35 000 användare om tre år och 80 000 användare om fem år

Långsiktigt är ambitionen att bygga ett bolag som omsätter en miljard svenska kronor, säger Fredrik Munthe.

CapSek investerade i Klash första gången 2022. I den aktuella rundan investerade CapSek totalt 450 000 SEK, varav 230 000 SEK genom konvertering av utestående lån. Därefter äger CapSek cirka 19 procent i Klash.

Läs om Northern CapSek Ventures och dess innehav här 

DISCLAIMER
Information som tillhandahålls av Emergers eller på Emergers webbplats, emergers.se är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut.


HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Emergers skickar ut enkäter för att samla in kvantitativa och kvalitativa data. Syftet är att förstå hur ett visst bolag uppfattas på marknaden. Dina personuppgifter behandlas bara om du deltar i undersökningen. De data som Emergers publicerar eller delar med bolag är alltid anonymiserade och går inte att knyta till dig som person. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se https://www.emergers.se/personuppgifter-i-enkater/

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter