fbpx

Written by 08:00 Interview, Okategoriserade

CAPSEK: Ökade investeringar och flertal nyheter i pipeline för CapSek i vår

Efter stora förändringar av både värdena på portföljinnehaven såväl som själva portföljen lägger Northern CapSek Ventures AB ett turbulent 2022 till handlingarna. Med positiva nyheter i pipeline och en etablering i Region Norr väntar nu en händelserik vår. Det berättar vd Henrik Jerner vid en digital investerarträff efter rapporten för fjärde kvartalet.

Johan Widmark | 2023-02-23 08:00

Efter ett turbulent år på både de noterade och onoterade marknaderna noterade CapSek ett negativt nettoresultat på 20 MSEK för 2022, trots att man avslutade året med en mindre vinst på 88 TSEK i fjärde kvartalet.

– Det har varit ett ganska jobbigt år, där vi under senaste tiden haft uppvärderingar i den onoterade delen av portföljen, men under året haft kursnedgångar i våra noterade innehav. Trots det har vi ökat investeringstakten till nära 22 MSEK, varav sex var i nya bolag, säger Henrik Jerner, vd på CapSek.

Vid årsskiftet hade CapSek 48 MSEK investerat i en portfölj bestående av 14 bolag, med ett totalt substansvärde på 1,70 SEK per aktie, vilket kan jämföras med kursen på CapSeks aktie på 1,00 SEK.

Sett till verksamheten har bolaget gjort ett flertal större aktiviteter, med förvärvet av Nordic Tech Funds portfölj av 10 bolag och emissionen av preferensaktier under 2022, samt etableringen i Region Norr under början av 2023. Det långsiktiga målet för verksamheten är dock oförändrat, menar Henrik Jerner.

– Vi tror stenhårt på det vi gör. Även om det kanske varit osedvanligt stora fluktuationer på marknaderna och en mer utmanande miljö för portföljbolagen under 2022, som drabbat en del av bolagens tillväxttakt på kort sikt, så räknar vi med att de riktiga värdestegringarna kommer komma om några år.

Trångt i dörren i Stockholm, större möjligheter i norr

I början av 2023 meddelade CapSek att man etablerat sig i Piteå i samarbete med entreprenören Göran Carlson. Fokus ligger på att hjälpa små och medelstora techbolag som verkar i Sveriges norra tillväxtkluster, Norra Västerbotten och Norrbotten, alltså från Skellefteå och norrut, där det idag saknas en tydlig scaleup-investerare.

– Vi har ju som strategi att investera utanför Stockholm eftersom det ofta blir trångt i dörren när det är bra bolag. Samtidigt ser vi att det finns många bra bolag ute i landet som har svårt att få in kapital. När de här tillväxtbolagen slår i taket och ska ta sig vidare så flyttar de antingen till Stockholm eller lägger ner. Så här har vi en tydlig roll att fylla. Tillsammans med Göran har vi redan 10 potentiella investeringar på gång och det är en hel del intressant aktivitet inom sektorer som batteri, rymd och gruva, så här hoppas vi på intressanta investeringar framöver.

Med avseende på utvecklingen i de befintliga portföljinnehaven lyfter Henrik Jerner fram Arkimera Robotics i Kalmar och Klash Studio som två bolag med starkt momentum just nu.

– Arkimera växer på bra med 70-100 procents tillväxt om året drivet av bolagets partners. De har 10 000 kunder, alltså slutanvändare i sina system och är kassaflödespositiva på månadsbas. Sen vill de ju växa ännu snabbare och ska lansera nya tjänster nu under året. Klash Studio erbjuder en samarbets-plattform för tv, film och datorspelsproduktioner. Det har tagit lite tid för dem, men från tre testkunder ganska nyligen så har de nu nio kunder med 1200 användare och står nu inför en uppskalning.

Andra bolag har behövt mer stöd än förväntat. CapSek avyttrade nyligen sitt innehav i Tölve när bolaget fick ett uppköpsbud från Intelliplan då Tölve behövde komma in i ett större sammanhang för att fortsätta utvecklas.

Spelstudion Itatake, som haft stora framgångar med spelet Gumslinger tidigare, har blivit något försenade med lanseringen av sitt nästa spel Kloot Arena, men nu väntas lansering i mars/april i år.

Aktivt nyhetsflöde i pipeline

Framöver väntas även nyheter från NODA Intelligent Systems och deras teknik för energieffektivisering inom termiska system, då de har flera mycket intressanta affärer som de förhoppningsvis ska landa inom de närmaste månaderna. Även från PubQ väntas nyheter då de släpper sin weborder inom kort.

– Även E-GOGO E-sports har en hel del intressant framför sig och kan gå snabbare än vi tidigare trott, där vi kan få se de första skalbara intäkterna redan i år, säger Henrik Jerner.

När det gäller utsikterna för 2023 tror Henrik Jerner att det generellt kommer fortsätta vara svårt för bolag i tidig fas att få in pengar, men att det ändå kommer finnas kapital tillgängligt för bolag som har bevisad affärsmodell och kan visa intäkter.

– Självklart hade vi velat ha lite mer kapital att arbeta med. Men vi är aldrig ensamma och jag upplever att vi har bra medinvesterare med oss i alla våra portföljbolag. Men vi ska nog välja oss vid lite lägre värderingar än vi sett de senaste åren. Istället för värderingsmultiplar på 10-15x omsättningen så kanske det stabiliseras runt 5x omsättningen, vilket känns mer relevant. Så om bolagen lyckas växa till att omsätta 30-100 MSEK om allt går väl på några års sikt, så kommer det bli en väldigt bra affär för investerarna.

För 2023 har Henrik Jerner tre tydliga prioriteringar.

– Vi är fortsatt ett litet investmentbolag, men långsiktigt så har vi som mål att nå en halv miljard i förvaltat kapital. För att nå dit behöver vi dels värdetillväxt i portföljbolagen men även öka våra investeringar. Så en ständig prioritet är att ta in mer kapital till CapSek. Vi ska också fortsätta arbeta med våra befintliga bolag, både operativt och hjälpa med deras finansiering, och så ska vi komma igång med vår verksamhet i Region Norr och göra våra första investeringar där.

I april håller CapSek årsstämma då investerare även bjuds in att träffa några av portföljbolagens vdar. Henrik Jerner bjuder även in den som är intresserad av att medinvestera direkt i portföljbolagen tillsammans med CapSek, att höra av sig.

Läs om Northern CapSek Ventures och dess innehav här 

DISCLAIMER
Information som tillhandahålls av Emergers eller på Emergers webbplats, emergers.se är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut.


HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Emergers skickar ut enkäter för att samla in kvantitativa och kvalitativa data. Syftet är att förstå hur ett visst bolag uppfattas på marknaden. Dina personuppgifter behandlas bara om du deltar i undersökningen. De data som Emergers publicerar eller delar med bolag är alltid anonymiserade och går inte att knyta till dig som person. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se https://www.emergers.se/personuppgifter-i-enkater/

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter