fbpx

Written by 08:30 Analys, Analysartiklar, Interview

Startskott för marknadsföringen av iTANK under hösten | Se intervju med vd Jamal El-Mosleh

I tillägg till sin portfölj av immunonkologiska projekt i klinisk och pre-klinisk fas, står Elicera i begrepp att starta marknadsföringen av plattformen iTANK under hösten med ny data, publicering i medicinsk tidskrift och branschpresentationer för potentiella licenspartners, med potential för avtal på hundratals miljoner USD. Sammantaget fortsätter vi se ett motiverat värde för Elicera på 13-14 SEK per aktie på 18-24 mån sikt, med ett flertal katalysatorer på både kort och längre sikt. Se även vår intervju med vd Jamal El-Mosleh här. 


Johan Widmark | 2021-10-12 08:30

This commissioned research report is for informational purposes only and is to be considered marketing communication. This research report has not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of investment research and Emergers is not subject to any prohibition on dealing ahead of the dissemination of investment research. This research does not constitute investment advice and is not a solicitation to buy shares. For more information, please refer to disclaimer.  


Möjlig utökning av rekryteringen till ELC-100
Hittills har sju patienter behandlats i första delen av fas I/II-studien med Eliceras onkolytiska virus, ELC-100. Patientrekryteringen pågår fortfarande och bolaget undersöker nu möjligheten för ännu en sajt utomlands för att påskynda rekryteringen. För bolagets primära CAR-T-projekt, ELC-301 för behandling av B-cellslymfom har man startat GMP-produktion av vektorer för tillverkning av CAR-T-celler som beräknas vara klar innan sommaren. Bolaget är också i slutskedet av att sätta designen, som därefter ska diskuteras med Läkemedelsverket, med målet att få bekräftat att bolaget inte behöver göra sedvanlig pre-klinisk tox-studie, vilket är svårt i CAR-T-projekt, och då skulle gynna både tid och kostnad för projektet.
Startskott för marknadsföring av iTANK mot partners
Elicera har presenterat en diger agenda av aktiviteter för att öka intresse och kännedom om bolaget framöver, med både ett flertal investerarpresentationer samt presentationer på två medicinska kongresser i oktober och november där bolaget räknar med att presentera pre-kliniska data från sin plattform iTANK, som erbjuder en andra verkningsmekanism för egna och andras CAR-T-projekt. Tillsammans med en kommande publicering av iTANK i en medicinsk tidskrift senare i år väntas detta utgöra startskottet för marknadsföringen av iTANK till potentiella licenspartners. Medan eventuella licensaffärer för ELC-100 och ELC-301 kan förväntas först efter avslutade fas I/II-studier står dörren för licensiering av iTANK öppen för partners redan idag. Det finns dock begränsat med referenspunkter vad gäller värde på en sådan eventuell affär, men japanska Noile-Immune Biotech med plattformen PRIME-T, som är Eliceras enda jämförbara konkurrent inom den här sortens plattform, visar potential för affärer på ett par miljoner USD upfront och hundratals miljoner i totala affärsvärden.
Hög aktivitet med flertal triggers framöver
Vid sidan av marknadsföringsaktiviteter och presentationen av ny preklinisk data på iTANK under hösten, räknar vi med uppdateringar efter varje fullt behandlad kohort i ELC-100, där vi nu väntar data från den tredje av fyra kohorter. Sammantaget visar vår substansvärdering stöd för ett motiverat värde på 13-14 SEK på 18-24 månaders sikt där vi ser partneravtal för iTANK, ELC-301 in i klinisk fas 2022 och effektmått och potential för tidig utlicensiering för ELC-100 som viktigaste triggers på längre sikt, vid sidan av en ökad internationell aktivitet och uppmärksamhet för Eliceras verksamhetsfält (där CAR-T-relaterade projekt utgjorde hela 43% av alla licensaffärer inom onkologi globalt under 2020). Det är dock viktigt att notera att utveckling av immunoterapier är förknippat med höga risker och generellt låg sannolikhet för framgång ända från tidig fas till godkännande.

Se vår intervju med Eliceras vd Jamal El-Mosleh

Läs vår initieringsanalys på Elicera här 

DISCLAIMER
Information som tillhandahålls av Emergers eller på Emergers webbplats, emergers.se är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut.


HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Emergers skickar ut enkäter för att samla in kvantitativa och kvalitativa data. Syftet är att förstå hur ett visst bolag uppfattas på marknaden. Dina personuppgifter behandlas bara om du deltar i undersökningen. De data som Emergers publicerar eller delar med bolag är alltid anonymiserade och går inte att knyta till dig som person. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se https://www.emergers.se/personuppgifter-i-enkater/

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter