fbpx

Written by 09:00 Interview

Goda utsikter för tidig utlicensiering | Se intervju med vd Stefan K Nilsson

Med projekt baserade på högaktuella terapeutiska teknologier som genterapi och RNA-läkemedel fokuserar Lipigon på sjukdomar orsakade av störningar i kroppens fettomsättning. Se vår intervju med vd Stefan K Nilsson om status på bolagets projekt, möjligheterna till tidig utlicensiering och fokus 2021.


Johan Widmark | Datum: 2021-03-23 Tid: 10:10

ANALYSKOMMENTAR: Nischindikationer med snabb väg till utlicensiering

Lipigon fokuserar på lipidbiologi där man knyter till sig experter inom olika terapeutiska teknologiområden. Lipigons projekt Lipisense (P1), Lipodystrofi (P2) och Dyslipidemi (P3) är framförallt inriktade på nischindikationer som kan ge särläkemedelsstatus, där P1 och P3 väntas kunna utökas till bredare indikationer med miljardomsättning. För huvudprojektet Lipisense, som utvecklas mot sjukdomarna familjär kylomikronemi (FCS) och svår hypertriglyceridemi (SHTG), räcker det att påvisa triglyceridsänkning och säkerhet för få marknadsgodkännande. Bolaget räknar med att starta kliniska fas 1-studier under 2022, där effektmått i människa öppnar upp för tidig utlicensiering. Relevanta jämförelseaffärer visar mycket höga belopp (>75 MUSD upfront) även i tidiga faser.

Effektdata och möjligt licensavtal stödjer hög potential

Sammantaget fortsätter vi se ett samlat riskjusterat nettonuvärde för bolagets projekt på motsvarande 28-35 SEK per aktie på 18-24 månaders sikt, som inkluderar en riskjusterad förväntan om en utlicensiering av Lipisense. Som med all läkemedelsutveckling är dock den höga potentialen också förknippad med hög risk.

Läs vår initieringsanalys på Lipigon här 

Johan Widmark | Tel: 0739196641 | Mail: johan@emergers.se

DISCLAIMER
Information som tillhandahålls på eller via denna webbplats är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. För fullständiga villkor se här.

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter