fbpx

Written by 12:00 Analys, Analysartiklar, Okategoriserade

Stärker finanserna för att fånga tiofaldig tillväxtpotential

Med tillskott till kassan från en exit i Nuuka och pågående nyemission ska Loudspring transformera från cleantechorienterat investmentbolag till fullfjädrat industribolag, med odelat fokus på det helägda dotterbolaget Eagle Filters. Eagle möjliggör högre energiproduktion och lägre CO2-utsläpp för några av världens största utsläppare, och har potential att växa 10-falt enbart med existerande kundbas, medan den nya vertikalen med egen produktion av filtermaterial adderar tillväxtmöjligheter i närtid.

Andreas Eriksson | 2022-03-04 12:00

This commissioned research report is for informational purposes only and is to be considered marketing communication. This research report has not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of investment research and Emergers is not subject to any prohibition on dealing ahead of the dissemination of investment research. This research does not constitute investment advice and is not a solicitation to buy shares. For more information, please refer to disclaimer.  


Viktig energieffektivisering för energiövergången

Den övergripande transformationen av Loudspring fortsätter, och med den strategiska övergången till att bli ett industribolag söker Loudspring nu möjligheter till attraktiva exits för sina övriga portföljbolag, för att allokera allt fokus till Eagle Filters. Med en avancerad filterteknologi för gasturbiner kan Eagle hjälpa några av världens största CO2-utsläppare att minska sin energikonsumtion och reducera utsläppen.

Industrifilter till gasturbiner är en växande industri då gas står för mer än 23% av världens energiproduktion. Naturgas har på senare tid hamnat särskillt i fokus med skiftet från fossila till förnybara bränslen. Även om koldioxidavtrycket från naturgas är avsevärt större jämfört med sol- och vindkraft, finns det ett behov av en stabil energikälla när solen inte skiner eller vinden inte blåser. Därför kan Eagle komma att spela en viktig roll i energiövergången då överskottet från soltimmar kan omvandlas till vätgas, som sedan kan brännas i gasturbiner av den sort Eagles filter effektiviserar.

Som en konsekvens av ökade materialkostnader under pandemin började Eagle undersöka nya vägar framåt för att tillverka sina filter. Genom att kombinera olika material som fanns tillgängliga, fann bolaget ett sätt att tillverka filtren på ett mycket kostnadseffektivt sätt, vilket resulterade i ett helt nytt filtermaterial. Det nya materialet har ett mycket stort användningsområde som exempelvis vanlig ventilation i fastigheter. Detta öppnar dörrarna till nya marknader med betydligt kortare försäljningscykler jämfört med industriella gasturbiner, samtidigt som Eagle får en ny spets som materialforskningsbolag.

Finansiella muskler – viktigt för accelererande tillväxt

I slutet på februari annonserade Loudspring försäljningen av en 18,1% andel i Nuuka Solutions (Loudspring ägde tidigare 42,3%), en leverantör av AI-mjukvara till fastighetssektorn för 2 MEUR. Loudspring kommer att äga 24,2% efter transaktionen, samtidigt som försäljningen understödjer Loudsprings strategi att bli ett renodlat industribolag.

För att få ytterligare finansiellt utrymme har Loudspring annonserat en nyemission på 2,5 MEUR (där 52% är garanterat) där befintliga aktieägare erhöll en teckningsrätt för varje aktie ägd den 24 februari 2022, och där två teckningsrätter ger rätt att teckna en ny aktie.

Med avstamp i försäljningen av Nuuka och den pågående nyemissionen borde Loudspring ha tillräckligt med finansiella muskler för att kapitalisera på potentialen i Eagle. Med en strategi som omfattar fortsatt FoU, ytterligare rekrytering av nyckelpersoner samt en effektivisering av hela organisationen, är Loudsprings mål att Eagle ska växa med 30% årligen och nå en EBITDA-marginal på 20% på medellång sikt.

Hög potential enbart med existerande kundbas

En annan aspekt i transformationen är att multiplarna på ett industribolag är betydligt mer generösa än för investmentbolag. Jämförbara bolag som 3M och Donaldson värderas mellan 2,3-2,7x omsättningen och 10-14x EBITDA. Applicerar vi samma multiuplar på vår prognos för Eagle, där vi räknar med en omsättning på 8 MEUR och en EBITDA-marginal på 20% 2024, ser vi stöd för ett motiverat värde på 16-20 MEUR (160-200 MSEK), medan det fortfarande finns stor potential på uppsidn om Eagle lyckas med att få existerande kundbas att helt konvertera till Eagles filter, vilket skulle översätta till en 10-faldig tillväxt för Eagle.

Läs mer om Loudsprings Eagle här 

DISCLAIMER

This commissioned research report is for informational purposes only and is to be considered marketing communication. This research does not constitute investment advice and is not a solicitation to buy shares. Information provided here or on Emergers’ website emergers.se is not intended to be financial advice. This research shall not be construed as a recommendation or solicitation to invest in the companies described. Emergers cannot be held liable for either direct or indirect damages caused by decisions made on the basis of information in this analysis. Investors are encouraged to seek additional information as well as consult a financial advisor prior to any investment decision.

This material is not intended to be financial advice. This material has been commissioned by the Company in question and prepared and issued by Emergers, in consideration of a fee payable by the Company. Emergers charges a standard fee for the production and broad dissemination of a detailed note following by regular update notes. Fees are paid upfront in cash without recourse. Emergers may seek additional fees for the provision of roadshows and related IR services for the client but does not get remunerated for any investment banking services. We never take payment in stock, options or warrants for any of our services.

Accuracy of content: All information used in the publication of this report has been compiled from publicly available sources that are believed to be reliable, however we do not guarantee the accuracy or completeness of this report and have not sought for this information to be independently verified. Opinions contained herein represent those of the research analyst at Emergers at the time of publication. The company has been given the opportunity to influence factual statements before publication, but forecasts, conclusions and valuation reasoning are Emergers’ own. Forward-looking information or statements contain information that is based on assumptions, forecasts of future results, estimates of amounts not yet determinable, and therefore involve known and unknown risks, uncertainties and other factors which may cause the actual results, performance or achievements of their subject matter to be materially different from current expectations.

Exclusion of Liability: To the fullest extent allowed by law, Emergers shall not be liable for any direct, indirect or consequential losses, loss of profits, damages, costs or expenses incurred or suffered by you arising out or in connection with the access to, use of or reliance on any information contained in this material.

No personalised advice: The information that we provide should not be construed in any manner whatsoever as, personalised advice. Also, the information provided by us should not be construed by any subscriber or prospective subscriber as Emergers’s solicitation to effect, or attempt to effect, any transaction in a security. The securities described in this material may not be eligible for sale in all jurisdictions or to certain categories of investors. Investors are encouraged to seek additional information as well as consult a financial advisor prior to any investment decision.

Investment in securities mentioned: Emergers has a restrictive policy relating to personal dealing and conflicts of interest. Emergers does not conduct any investment business and, accordingly, does not itself hold any positions in the securities mentioned in this report. However, the respective directors, officers, employees and contractors of Emergers may have a position in any or related securities mentioned in this report, subject to Emergers’ policies on personal dealing and conflicts of interest.

Copyright: Copyright 2023 Incirrata AB (Emergers)

United Kingdom
This document is prepared and provided by Emergers for information purposes only and should not be construed as an offer or solicitation for investment in any securities mentioned or in the topic of this document. A marketing communication under FCA Rules, this document has not been prepared in accordance with the legal requirements designed to promote the independence of investment research and is not subject to any prohibition on dealing ahead of the dissemination of investment research.

This Communication is being distributed in the United Kingdom and is directed only at (i) persons having professional experience in matters relating to investments, i.e. investment professionals within the meaning of Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the ”FPO”) (ii) high net-worth companies, unincorporated associations or other bodies within the meaning of Article 49 of the FPO and (iii) persons to whom it is otherwise lawful to distribute it. The investment or investment activity to which this document relates is available only to such persons. It is not intended that this document be distributed or passed on, directly or indirectly, to any other class of persons and in any event and under no circumstances should persons of any other description rely on or act upon the contents of this document.

This Communication is being supplied to you solely for your information and may not be reproduced by, further distributed to or published in whole or in part by, any other person.

United States
Emergers relies upon the ”publishers’ exclusion” from the definition of investment adviser under Section 202(a)(11) of the Investment Advisers Act of 1940 and corresponding state securities laws. This report is a bona fide publication of general and regular circulation offering impersonal investment-related advice, not tailored to a specific investment portfolio or the needs of current and/or prospective subscribers. As such, Emergers does not offer or provide personal advice and the research provided is for informational purposes only. No mention of a particular security in this report constitutes a recommendation to buy, sell or hold that or any security, or that any particular security, portfolio of securities, transaction or investment strategy is suitable for any specific person.

Read Less Read More

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter