fbpx

Written by 13:00 Analys, Analysartiklar, Okategoriserade

Betydande effektivitetsökningar med Eagle Filters för att driva den globala energiövergången

Idag används Eagles industrifilter framför allt i gasturbiner för förbränning av naturgas, men kan lika gärna användas vid förbränning av grön vätgas framtagen för att jämna ut produktionen från förnybara energikällor. Med sina högpresterande turbinfilter hjälper Eagle sina kunder att öka energiproduktionen med 9% och förbättra bränsleeffektiviteten med 2,5%, vilket är siffror som gör betydande skillnad i stor skala, samtidigt som det ökar livslängden på turbinen avsevärt. Med pågående nyemission vill Loudspring nu stärka finanserna för att fullt ut kapitalisera på potentialen som finns i Eagle Filters.

Andreas Eriksson | 2022-03-11 13:00

This commissioned research report is for informational purposes only and is to be considered marketing communication. This research report has not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of investment research and Emergers is not subject to any prohibition on dealing ahead of the dissemination of investment research. This research does not constitute investment advice and is not a solicitation to buy shares. For more information, please refer to disclaimer.  


Grön vätgas – en nyckelspelare i energiövergången
Vätgas är ett ämne som fått mycket uppmärksamhet de senaste åren, och pekas ut som en nyckelspelare i energiövergången. Antalet länder med policies som direkt stöder investeringar i vätgasteknik ökar, och det är den gröna vätgasen som skapar mest väsen. Ambitionen är att konvertera energin från sol och vindproduktion till vätgas som sedan kan förbrännas vid ett senare tillfälle och därigenom öka tillgängliheten av den förnybara energin. Vätgas är ett av de ledande alternativen för energilagring och ser lovande ut som ett lågkostnadsalternativ för lagring över tid. Dessutom möjliggör den transport av energi från områden med sol- och vindöverskott till energislukande storstäder tusentals kilometer bort.
Filter för gasturbiner, idag och i framtiden
För Eagles del spelar det inte så stor roll åt vilket håll den underliggande trenden rör sig. Deras filter är lika användbara oavsett om det bränns naturgas eller det bränns vätgas som stöd till det förnybara. Oavsett slutkund kan Eagle bidra till 9% högre energiproduktion och öka bränsleeffektiviteten med 2,5%, samtidigt som man ökar livslängden på turbinen och minskar behovet av underhåll och service. Även om siffrorna kan tyckas låga så innebär det en betydande skillnad i den större skala som dessa industrier verkar på. Idag domineras den industriella filtermarknaden av lågkvalitetsalternativ, vilket leder till att smuts bryter ned rotorbladen vilket i sin tur leder till sämre prestanda och lägre produktion.
Underliggande drivkrafter stöder accelererad utväxling
Eagle har en relativt liten marknadsandel bland de ca 10 000 gasturbiner som kan använda bolagets filter, så det finns möjlighet att växa avsevärt enbart med befintliga kunder. Med tanke på den ökande elektrifieringen finns det goda skäl att tro att siffran på 10 000 turbiner kan komma att öka. Den senaste tiden har vikten av produktionseffektivitet ökat i linje med olika klimatmål, och framförallt med tanke på de senaste veckornas utveckling i Ukraina och sanktionerna mot Ryssland. Efter USA:s importstopp av rysk olja och gas, och EU:s ambition att drastiskt minska sitt beroende av Ryssland har energipriserna gått i taket. Det är en utveckling som borde gynna leverantörer av komponenter som kan öka den lokala energiproduktionen. Loudspring har nu som mål att nå intäkter på 4,5 – 6,0 MEUR 2022. Med vår omsättningsprognos på 8 MEUR år 2024 med en EBITDA-marginal på 20 %, ser vi stöd för ett motiverat värde på 16 – 20 MEUR (160 – 200 MSEK), med ytterligare potential om Eagles befintliga kundbas skulle konvertera alla sina gasturbiner till att använda bolagets filter, vilket skulle motsvara en tiofaldig tillväxtpotenial för Eagle.

Läs mer om Loudsprings Eagle här 

DISCLAIMER

This commissioned research report is for informational purposes only and is to be considered marketing communication. This research does not constitute investment advice and is not a solicitation to buy shares. Information provided here or on Emergers’ website emergers.se is not intended to be financial advice. This research shall not be construed as a recommendation or solicitation to invest in the companies described. Emergers cannot be held liable for either direct or indirect damages caused by decisions made on the basis of information in this analysis. Investors are encouraged to seek additional information as well as consult a financial advisor prior to any investment decision.

This material is not intended to be financial advice. This material has been commissioned by the Company in question and prepared and issued by Emergers, in consideration of a fee payable by the Company. Emergers charges a standard fee for the production and broad dissemination of a detailed note following by regular update notes. Fees are paid upfront in cash without recourse. Emergers may seek additional fees for the provision of roadshows and related IR services for the client but does not get remunerated for any investment banking services. We never take payment in stock, options or warrants for any of our services.

Accuracy of content: All information used in the publication of this report has been compiled from publicly available sources that are believed to be reliable, however we do not guarantee the accuracy or completeness of this report and have not sought for this information to be independently verified. Opinions contained herein represent those of the research analyst at Emergers at the time of publication. The company has been given the opportunity to influence factual statements before publication, but forecasts, conclusions and valuation reasoning are Emergers’ own. Forward-looking information or statements contain information that is based on assumptions, forecasts of future results, estimates of amounts not yet determinable, and therefore involve known and unknown risks, uncertainties and other factors which may cause the actual results, performance or achievements of their subject matter to be materially different from current expectations.

Exclusion of Liability: To the fullest extent allowed by law, Emergers shall not be liable for any direct, indirect or consequential losses, loss of profits, damages, costs or expenses incurred or suffered by you arising out or in connection with the access to, use of or reliance on any information contained in this material.

No personalised advice: The information that we provide should not be construed in any manner whatsoever as, personalised advice. Also, the information provided by us should not be construed by any subscriber or prospective subscriber as Emergers’s solicitation to effect, or attempt to effect, any transaction in a security. The securities described in this material may not be eligible for sale in all jurisdictions or to certain categories of investors. Investors are encouraged to seek additional information as well as consult a financial advisor prior to any investment decision.

Investment in securities mentioned: Emergers has a restrictive policy relating to personal dealing and conflicts of interest. Emergers does not conduct any investment business and, accordingly, does not itself hold any positions in the securities mentioned in this report. However, the respective directors, officers, employees and contractors of Emergers may have a position in any or related securities mentioned in this report, subject to Emergers’ policies on personal dealing and conflicts of interest.

Copyright: Copyright 2023 Incirrata AB (Emergers)

United Kingdom
This document is prepared and provided by Emergers for information purposes only and should not be construed as an offer or solicitation for investment in any securities mentioned or in the topic of this document. A marketing communication under FCA Rules, this document has not been prepared in accordance with the legal requirements designed to promote the independence of investment research and is not subject to any prohibition on dealing ahead of the dissemination of investment research.

This Communication is being distributed in the United Kingdom and is directed only at (i) persons having professional experience in matters relating to investments, i.e. investment professionals within the meaning of Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the ”FPO”) (ii) high net-worth companies, unincorporated associations or other bodies within the meaning of Article 49 of the FPO and (iii) persons to whom it is otherwise lawful to distribute it. The investment or investment activity to which this document relates is available only to such persons. It is not intended that this document be distributed or passed on, directly or indirectly, to any other class of persons and in any event and under no circumstances should persons of any other description rely on or act upon the contents of this document.

This Communication is being supplied to you solely for your information and may not be reproduced by, further distributed to or published in whole or in part by, any other person.

United States
Emergers relies upon the ”publishers’ exclusion” from the definition of investment adviser under Section 202(a)(11) of the Investment Advisers Act of 1940 and corresponding state securities laws. This report is a bona fide publication of general and regular circulation offering impersonal investment-related advice, not tailored to a specific investment portfolio or the needs of current and/or prospective subscribers. As such, Emergers does not offer or provide personal advice and the research provided is for informational purposes only. No mention of a particular security in this report constitutes a recommendation to buy, sell or hold that or any security, or that any particular security, portfolio of securities, transaction or investment strategy is suitable for any specific person.

Read Less Read More

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter