fbpx
Simris Alg

Written by 10:56 Analysartiklar

”Nya värdeströmmar från alganläggningen”

Vid sidan av Simris framgångar med omega-3-tillskott på nyckelmarkanden USA ger inträdet av internationella skönhetsveteranen Schapera en tydlig fingervisning om potentialen i arbetet att utveckla nya värdeströmmar från bolagets alger.

SIMRIS ALG (SIMRIS-B.ST) Svenska Simris Alg är ett bioteknikbolag i den gröna utvecklingens absoluta framkant. Simris försäljning av omega-3-tillskott fortsätter växa starkt i USA, med 355 procent i Q320 jämfört med föregående kvartal. Med hög tillväxt inom både egen e-handel och till återförsäljare verkar bolaget har hittat en modell som fungerar och bedömer självt att tillväxten kommer hålla i sig. Även i Sverige ökar aktiviteten, med målet att Simris Algae Omega-3 for Mothers skall bli den ledande omega-3-produkten för gravida och ammande i premiumsegmentet.

På utvecklingsfronten rapporterar bolaget att de trappat upp arbetet med bioaktiva substanser för avancerad hudvård. För den satsningen är det särskilt intressant att notera att vd Fredrika Gullfot i samband med företrädesemissionen av units under Q320 överförde uniträtter till en investeringsfond tillhörande Steven Schapera, som nu äger aktier motsvarande 1,8 procent av Simris Alg. Den London-baserade Steven Schapera är en veteran i skönhetsbranschen och grundade det framgångsrika kosmetikmärket BECCA som han byggde upp från grunden till ett prestigefyllt internationellt kosmetikmärke som såldes till Estee Lauder för över 230 miljoner dollar 2016. Nu är Schapera verksam som rådgivare och ordförande i ett flertal verksamheter inom skönhet, kosmetik och hälsa och kommer kunna erbjuda Simris ett unikt internationellt nätverk i sektorn.

Läs vår intiteringsanalys på Simris Alg här 

smalll-osterlen-DSC_2102

Bredare portfölj banar väg för omvärdering av aktien

Parallellt med ett kraftigt genombrott för Simris omega-3-produkter i USA kommer nu de första resultaten av utvecklingsarbetet inom bolagets andra vertikal, cosmeceuticals, samtidigt som man utvärderar flera högintressanta farmakologiska tillämpningar, vilket med förstärkta finanser banar väg för en omvärdering av aktien.

Läs analysen här »

Simris har även inlett ett större samarbetsprojekt för utvärdering av proteinfraktionen från bolagets sidoströmmar från omega-3-tillverkningen. Båda utvecklingsprojekt ligger väl i linje med bolagets ambition att befinna sig i framkanten av mikroalgbaserad bioteknik och utveckla nya produktvertikaler och värdeströmmar från bolagets anläggning.

Vid sidan av den publicitet bolaget fått genom sina nyliga butiksöppningar på Manhattan (popup) och i Stockholm så erbjuder SVT:s program Den gröne slakaren ett utförligt platsbesök på Simris anläggning i Hammenhög som visar både delar av Simris produktionsprocess, anläggningen och en intervju med vd Fredrika Gullfot. Se programmet här: Den gröne slaktaren.

Tillväxttakten i USA är hög inom både egen e-handel och till återförsäljare, en tillväxt som vi bedömer hålla i sig.

Fredrika Gullfot, Simris Alg
Fredrika Gullfot, teknologie doktor i bioteknologi från KTH och grundare och vd Simris Alg

Med företrädesemissionen under Q320 och teckningsoptionerna efter kvartalets utgång har bolaget tillförts knappt 42 mkr före kostnader och är då väl kapitaliserat för att fortsätta växa i USA, öka försäljningen i Sverige, och framförallt finansiera bolagets utvecklingsprojekt.

Sett till intäkter är utsikterna svårprognosticerade annat än att ett pågående genomslag i USA kan väntas lyfta intäkterna från omega-3 framöver. Enbart dessa intäkter motsvarar efter emissionerna en rörelsevärdering (EV/Sales) på knappt 6x Emergers uppskattade intäkter 2021 som kan väntas sjunka omkring 2,5x till 2023 utan särskilt aggressiva prognoser. Därtill erbjuder utlicensieringar eller nya produktvertikaler inom cosmeceuticals och pharma betydande intäktspotential inom några år, även om de benen är mer svårprognosticerade. Tydligt är dock att VC-industrin, som ofta investerar med betydligt djupare insikter och förståelse för de utvecklingsbolag de investerar i än aktiemarknadens generalister, tillskriver algindustrin ett betydligt högre värde än vad kursen i svenska börsens enda algbolag idag reflekterar.

2019 2020e 2021e 2022e 2023e
Nettoomsättning
2
4
9
14
21
Bruttomarginal
neg.
3%
56%
63%
70%
EBITDA
-22
-20
-16
-14
-9
EBIT
-25
-23
-19
-17
-12

Källa: Emergers 

Johan Widmark | Tel: 0739196641 | Mail: johan@emergers.se

DISCLAIMER
Information som tillhandahålls på eller via denna webbplats är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. För att undvika intressekonflikter har Emergers skribenter inga innehav i de noterade bolag vi skriver om. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. För fullständiga villkor se här.

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter