fbpx

Written by 09:30 Analysartiklar

Simris nya tredelade inriktning ger bättre bild av potentialen

SIMRIS ALG Med en blandad utveckling för bolagets konsumentprodukter i USA under 2020 breddar Simris Alg nu sitt strategiska spelfält till tre tydligt definierade inriktningar. Med internationelle tungviktare Schapera som ordförande är Biomimetics och Novel Foods nästa steg i att låsa upp potentialen i bolagets unika algplattform.  


Analys: Johan Widmark | Datum: 2021-02-19 Tid: 10:00  

SOM VÄNTAT EFTER bolagets försäljningsuppdatering tidigare i februari, som visade en inbromsning av den tidigare höga tillväxten i USA, blev försäljningen av omega-3 under andra halvåret 2020 lägre än våra ursprungliga förväntningar. Desto viktigare var dock beskedet att kosmetikveteranen Steven Shapera tar över ordförandeklubban och att bolaget tydliggör den framtida inriktningen med en klarare uppdelning på tre tydligt definierade verksamhetsområden.

SIMRIS BIOMIMETICS ska erbjuda bolagets mikroalger för användning i avancerad hudvård och läkemedel genom bolagets bioteknologiska plattform för discovery och produktion av olika typer av verksamma ämnen. Bolagets forsknings- och utvecklingsplattform erbjuds i kombination med dess unika produktionsmetod vilket möjliggör utveckling och produktion av nya ämnen och extrakt med hög aktivitet som därför väntas betinga ett betydligt högre värde än andra algprodukter och algbaserade ingredienser och extrakt som finns på marknaden idag. Det innebär också att själva värdet inom BIOMIMETICS kan förväntas bestå mer i bolagets plattform för upptäckt av nya ämnen, än de enskilda produkterna eller ingredienser man kan producera.

Simris Novel Foods Alg ganache. Bildkälla: Simris Alg

De första områdena är verksamma enzymer som skyddar huden mot fria radikaler, antiinflammatoriska och prebiotiska polysackarider, samt substanser för behandling av så kallad atopisk dermatit. De första produkterna inom kosmetisk hudvård väntas nå marknaden 2022.

Inom området BIOMIMETICS ryms också bolagets satsning på utveckling av produktionsmetoder för andra generationens biobaserade läkemedel, som innebär att den aktiva substansen har producerats i eller renats fram ur material av biologiskt ursprung (alltså levande celler eller vävnad). Här ligger bolagets fokus på så kallad rekombinant DNA-teknik. För Simris Alg innebär det att man använder mikroalger som produktionsplattform, vilket erbjuder fördelar jämfört med ”svårare” cellinjer som tex. mammalieceller.

SIMRIS NOVEL FOODS fokuserar på livsmedel och alternativa proteiner. Härifrån stammar också bolagets första produktben, omega-3-tillskott till konsumenter som sedan har kommersialiserats till det egna varumärket SIMRIS och nu utgör bolagets tredje strategiska inriktning.

Redan idag genererar produktionen av omega-3 två intressanta restprodukter som kan anses utgöra avstampet för NOVEL FOODS, dels ett algprotein-pulver med över 55% proteinhalt, och dels en smakrik algcrème. Proteinprodukten är redan inne i en utvecklingsprocess för livsmedelsändamål i samarbete med ett multinationellt företag.

Läs andra analyser på Simris Alg här 

Algprotein som bulkvara har en hög volympotential, vilket visas av den starka förväntade tillväxten på 6% CAGR från 2020 till en global marknad på 1 miljard USD 2026, enligt analysföretaget Global Market Insights, men uppbär ett relativt lågt pris. Inom BIOMIMETICS är förhållandet det omvända, med lägre volymer men betydligt högre prispotential.

Med vår förväntan om produkter inom både BIOMIMETICS och NOVEL FOODS ute på marknaden som senast 2022, om än i små volymer, så är vår bedömning av dessa två ben har potential att långsiktigt överskugga bolagets omega-3-produkter, även om tidshorisonten är oklar.

Att man så tydligt särskiljer BIOMIMETICS och NOVEL FOODS i egna områden är ett stort steg i att visualisera värdet och potentialen i bolagets plattform och flytta fokus från försäljningsvolymer av enskilda produkter, vilket borde gynna värderingen av Simris Alg.

Redan i år är det dock sannolikt att bolaget kommer behöva stärka finanserna, då kassan på 16,5 MSEK inte räcker för att täcka bolagets rörelsekostnader på omkring 20 MSEK i årstakt, varför det är rimligt att räkna med en utspädning på 30-50% under året.

Sammantaget ser vi Simris Alg som ett högintressant VC-case i bioteknikens framkant som i den noterade miljön tyngts på ett olyckligt sätt av ett tunnelseende på den kortsiktiga försäljningsutvecklingen i bolagets första produktben, omega-3. Med insteget av Steven Schapera som ordförande och tydliggörandet av bolagets tre strategiska ben ser vi både en operativ breddning av verksamheten som borde bidra till en vändning av sentimentet mot aktien, och ökade chanser för bolaget att attrahera en ny sorts investerare som förhoppningsvis kan se utvecklingen mer i ett VC-perspektiv, med större förståelse för både de utdragna investeringarna och den långsiktiga potentialen.

Johan Widmark | Tel: 0739196641 | Mail: johan@emergers.se

DISCLAIMER
Information som tillhandahålls på eller via denna webbplats är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. För att undvika intressekonflikter har Emergers skribenter inga innehav i de noterade bolag vi skriver om. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. För fullständiga villkor se här.

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter