fbpx

Written by 08:00 Analys

Ren exponering mot boomande beräkningsmarknad

Med egna solcellsparker och en egenutvecklad algoritm sitter Xpecunia på beräkningskapacitet som idag används till att bryta den för stunden mest lönsamma krypton. Positiva kassaflöden och höga marginaler ger bolaget kraft att skala upp rejält och efter stora investeringar under 2021 räknar vi med en tillväxt på 200% 2022 med en EBIT-marginal över 55%. Även vid en flack prisutveckling på krypto ger en kombinerad DCF- och multipelvärdering av Xpecunias avskalade affärsmodell stöd för ett motiverat värde på 15-31 SEK per aktie på 12–18 månaders sikt, samtidigt som möjligheten att växla om till den boomande marknaden för uthyrd beräkningskapacitet erbjuder skydd på nedsidan vid en utdragen kryptovinter eller migration till Proof-of-Stake.

Andreas Eriksson | 2022-02-24 08:00 

Denna analys är enbart i informationssyfte. Analysen är inte investeringsrådgivning och detta är inte ett erbjudande om att köpa aktier. För mer information, se disclaimer.

Självförsörjande utvinning med förnybar energi
Utvinningen av kryptovalutor är en industri som globalt förbrukar mer el än hela Argentina, vilket gör industrin till ett allvarligt klimathot. Med egna solcellsparker i direkt anslutning till serverhallarna blir Xpecunia självförsörjande på egenproducerad el stora delar av året, medan underskottet kompletteras med extern förnybar energi. Vid noteringen i Q2’21 hade bolaget tre produktionssajter i Dalarna med en total kapacitet på drygt 3 MW. Sedan dess har produktionskapaciteten ökats 3,5 gånger med bl a nya grafikkort (som även kan användas för AI-beräkningar) och en ny solcellspark på 2 MW som installerats under vintern. Med en successiv utväxling på den nya kapaciteten under 2022 räknar vi med en tillväxt på 200% under 2022.
AI styr verksamheten mot det mest lönsamma segmentet
I spåren av de stora kryptovalutorna Bitcoin och Ethereums starka utveckling de senaste åren har antalet nya kryptovalutor exploderat. För att navigera rätt i denna djungel har Xpecunia utvecklat en egen AI-styrd algoritm som skannar av marknaden efter de kryptovalutor som för stunden är mest lönsamma att bryta. Bolaget räknar med att algoritmen inom kort även ska kunna användas inom andra områden som kräver AI-beräkningar, där beräkningskapaciteten då helt enkelt kan hyras ut. Omställningarna förväntas kunna ske automatiskt beroende på vilket affärsområde som för stunden är mest lönsamt och skapar på så sätt en hedge mot den volatila kryptomarknaden. Vid en jämförelse med Amazons AWS och Microsofts Azure där en timmes AI-beräkning kostar mellan 0,2-0,5 USD, och hänsyn till de 5000 enheter Xpecunia köpt in senaste sex månaderna ser vi därför stöd för ett teoretiskt intäktsgolv på 80 MSEK per år vid 90% kapacitetsutnyttjande.
Riskavvägd exponering mot mer än volatil kryptomarknad
I dagsläget är lönsamheten nära kopplad med prisutvecklingen på de underliggande kryptotillgångarna, men tack vare en avskalad affärsmodell och den egenproducerade energin är marginalerna tillräckligt höga för lönsamhet även vid en potentiell kryptovinter. Med oförändrade priser från dagens nivå ser vi hur omsättningen kan nå över 100 MSEK och en EBIT på 45 MSEK under 2022. Med respekt för osäkerheten som råder med ETHs övergång till Proof-of-Stake har vi valt en jämförelsevis hög diskonteringsränta på 30% och rabatterade multiplar eftersom ETH är den krypton som Xpecunia i huvudsak brutit. Med dagens multiplar på 6x omsättning eller 9x EBITDA, inklusive en osäkerhetsrabatt på 30% på vår prognos för 2023 ger det stöd för ett motiverat värde på 27-35 SEK per aktie, samtidigt som vår DCF stöder ett motiverat värde på 15 SEK per aktie. Trots att hotet om Ethereums övergång till PoS riskerar att hämma aktien, erbjuder det teoretiska intäktsgolvet vid en övergång till AI-beräkningar i det scenariot skydd motsvarande ett värde på 13 SEK per aktie.

DISCLAIMER

Information som tillhandahålls här eller på Emergers webbplats emergers.se är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers kan motta ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. För fullständiga villkor se emergers.se.

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter